Home

Surinaamse KNIL militairen

Wellicht het minst bekend is dat honderden jonge Surinaamse mannen en vrouwen als vrijwilligers en dienstplichtigen bij verschillende onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht dienden: bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL), het Korps Stads- en Landwachten, de Prinses Irene Brigade, de Schutterij, de Compagnie Vrouwelijke Hulpkrachten, de marine (het Korps Mariniers, de vloot en op. De Surinaamse Schutterij, opgericht in 1939, was een landmacht in Suriname. De Schutterij was bedoeld als aanvulling op de Nederlandse reguliere troepen (de Troepenmacht in Suriname, ook wel TRIS genoemd), en stond open voor de lokale bevolking. Krachtens de grondwet mocht de Schutterij niet buiten het eigen grondgebied worden uitgezonden De Surinaamse KNIL-sergeant Beeldsnijder met de Australische 'captain' Holten bij een Japanse landmijn na de herovering van Balikpapan De Surinaamse militair Guillaume Kranenburg,. Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP), Stamboekgegevens KNIL-militairen (2.10.50.03), in dit archief zitten losse stamboekinschrijvingen die gebruikt zijn voor de SAIP bij het uitkeren van pensioenen, voor de toegang op dit archief, zie: 2.10.50.03 Dit is een zeer waardevol archief, omdat we hierin de stamboekinschrijvingen terugvinden van mensen met een Ambonese/Molukse achtergrond Krijgsgevangen KNIL-militairen Zuidoost-Azië Tweede Wereldoorlog 1940-1945. Er zijn 2 plekken waar u informatie kunt vinden over uw voorouder: Raadpleeg voor het opvragen van een Staat van Dienst de website van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

Surinamers aan het front - Nederlands Veteraneninstituu

Surinaamse Schutterij - Wikipedi

KNIL-militairen geboren voor 1900. Informatie over KNIL-militairen die voor 1900 geboren zijn, vindt u mogelijk bij het Nationaal Archief en het Centraal Bureau voor Genealogie. Op de website van het Nationaal Archief staat een uitgebreide uitleg over hoe u uw zoektocht kunt beginnen De tradities van het KNIL leven voort in het Regiment van Heutsz. Bij de ontbinding bestond het KNIL uit Indische Nederlanders, Zuid-Molukkers, Indo-Afrikanen, Toegoenezen, Surinamers, Antillianen en Armenen 15-aug-2014 - Groepsfoto militairen van het KNIL by Stichting Surinaams Museum, via Flick

'Nikkertjes' uit Suriname na WOII afgedankt: 'Veteranen

Aanvankelijk behoorden deze militairen allemaal tot de Nederlandse krijgsmacht. In 1830 werd het leger in Oost-Indië opnieuw georganiseerd. Dat geldt als het begin van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), hoewel die naam pas vanaf 1933 officieel werd gebruikt Na de beslissing alleen mariniers uit te zenden, waren ter overbrugging nog 47 KL-militairen naar Suriname vertrokken. De eerste compagnie mariniers arriveerden midden 1951, vóór de motie van afkeuring. Tevens werden na moeizame beraadslagingen de meeste Surinaamse KNIL-militairen tot de KL toegelaten en ging een deel over in beroepsdienst KNIL en Surinaamse militairen. Bewaard door Snelle Daisy. Mensen vinden deze ideeën ook leuk.

Militairen Nederlands-Indië (KNIL) 1815-1950

De Surinaamse landmacht beschikte slechts over een paar mitrailleurs en twee kanonnen. De Amerikaanse president F.D. Roosevelt bood koningin Wilhelmina op 1 september 1941 per brief aan om drieduizend Amerikaanse militairen naar Suriname te sturen Negenentwintig mei aanstaande is het 75 jaar geleden dat de Surinaamse KNIL militair sergeant-militair Harry Voss in Sumatra, Indonesië geëxecuteerd werd. Fred van Russel in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Federatie van Oud-Strijders en Ex-Militairen vraagt om rehabilitatie en eerherstel. door Nancy de Randamie Suriname is pas 43 jaar staatkundig onafhankelijk Geschat wordt dat de ruim 200 Surinaamse personen die zich hadden aangesloten bij het KNIL ook naar de Oost zijn vertrokken. Van hen werd meer dan een honderdtal door de Japanse bezetter gevangengenomen en geïnterneerd in zijn beruchte kampen. Tien van de ruim vijftig omgekomen militairen staan reeds vermeld op het Nationaal Oorlogsmonument Delegatie van de Federatie Oud-Strijders en Ex-militairen in Suriname, op bezoek bij Prins Bernhard op Paleis Soestdijk (1981 of 1982). Van links naar rechts: Wilfred van Gom, Prins Bernhard, Fred van Russel en dhr

Militaire voorouders Militaire geschiedenis (NIMH

Suriname heeft vandaag, vrijdag 20 september, haar eerste militaire academie geopend. President Desi Bouterse en andere hoogwaardigheidsbekleders hebbe Over Frans Lopulalan 1953-2020 in Elsevier Weekblad, 14 november 2020: In 'Onder de sneeuw een Indisch graf' beschrijft Frans Lopulalan zijn jeugd in het kamp in Woerden en de rol van zijn dominante vader, een voormalig KNIL-militair die model staat voor alle Molukse vaders Vind hier: informatie over de geschiedenis van migranten immigratie in Nederland tussen 1580-heden. Zwerf van informatieblokje naar informatieblokje, gebruik de wereldkaart, bekijk migratiestromen per periode.Of zoek gericht naar verhalen, foto's, voorwerpen, filmpjes, documenten en wetenschappelijke artikelen in onze zoekmachine.. Voeg zelf verhalen, foto's of filmfragmenten toe, of reageer. In Hoogeveen is donderdag een van de laatste KNIL-militairen uit Drenthe begraven. Anis Eiromkui (90) werd met ere-escorte van de marechaussee naar begraafplaats Zevenberg gebracht

Van Troepenmacht in Suriname naar Surinaamse krijgsmacht

De paar Molukse KNIL-militairen die nu in aanmerking komen voor de morele Backpay zijn allemaal Soldadoe Toea's, zoals de generatie Molukse militairen die voor de oorlog in dienst waren getreden ook wel werd genoemd. Ooit berekende ik dat van de Molukse KNIL-militairen die naar Nederland waren gekomen er 40% voor de oorlog in dienst was getreden De militairen van het koloniale leger, het KNIL, werden direct uit Japanse krijgsgevangenschap weer ingezet. Grootscheepse troepenzendingen uit Nederland waren echter nodig. Als eerste vertrokken tienduizenden oorlogsvrijwilligers en de Mariniersbrigade. Vanaf eind 1946 vertrok de ene lichting dienstplichtigen na de andere

Zo'n 200 oud-KNIL-militairen eisen ieder een kleine 300.000 euro van de Nederlandse staat. Ze willen 72.500 euro achterstallig loon en 230.000 euro wachtgeld Aan boord zijn ongeveer 900 Molukkers, hoofdzakelijk militairen van het voormalige Koninklijke Nederlands-Indische Leger (KNIL) met hun gezinsleden. In totaal zullen in de eerste helft van 1951 ongeveer 12.500 Molukkers (toen nog Ambonezen genoemd) met twaalf grote scheepstransporten vanuit Java naar Nederland worden overgebracht Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP), Stamboekgegevens KNIL-militairen, met Japanse Interneringskaarten, 1942-1996, toegangsnummer 2.10.50.0 Mezak Bekarbessy (91), een Molukse oorlogsveteraan, is eregast tijdens het militair defilé op Nationale Veteranendag. Dat is opmerkelijk, want 68 jaar na opheffing van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger is het morgen voor het eerst dat de Molukse KNIL-militaren er bij zijn. Voor de Molukse gemeenschap betekent het eerherstel. Het ministerie van Defensie heeft spijt dat het zo lang heeft.

2.10.50 Inventaris van het archief van het Ministerie van ..

 1. 'Belediging voor Nederlandse militairen' In de teaser van de film is een jonge militair te zien die is gehesen in een zwart uniform en door een dorp in Nederlands-Indië loopt waarna een jeep met de beruchte kapitein Raymond Westerling het beeld inrijdt. Wij droegen geen zwarte kleren, roept KNIL-veteraan Lauwerens Latuny (94). Dit is politiek
 2. ML-KNIL-militairen uit de hier onderzochte periode vermeld. Ondergrens De in dit onderzoek genoemde sterfgevallen vormen de ondergrens: in 1939/1940 haalde vrijwel elk onnatuurlijk sterfgeval van een Nederlands burger of militair, waar ook in Nederland, en van Nederlanders in Nederlands Indië, zowel de regionale als de landelijke pers
 3. Stiekem kwamen nog Indische KNIL militairen aan boord te Semarang en daarna ook Soerabaja, waaronder mijn net overleden maatje, die toen al ingedeeld bij de TNI zat en hoorde van de boot naar NW. Guinea. In Makassar weer problemen want daar was een hevige strijd gaande en wij wilden meevechten
 4. Vereniging van Surinaamse Veteranen en Ex-Militairen spant zich al jaren in voor acceptabele leefomstandigheden doelgroep. De Vereniging van Surinaamse Veteranen en Ex-Militairen spant zich al sinds 2007 (statutair per 3 oktober 2017) in voor haar leden, ex-militairen en veteranen waarvan velen gestreden hebben in de Binnenlandse Oorlog tussen 1986 en 1992
 5. Surinaamse media melden dat de oud-militair en verdachte in het Decembermoordenproces Arthy Gorré (68) gisteren is overleden. Hij was al een tijd ziek
 6. Omstreeks vijftien KNIL-militairen wilden de strijd echter voortzetten en gingen verder stroomopwaarts de Mahakam op. Begin juni wisten de Japanners hen te vinden: op twee na werden de vijftien door de Japanners doodgeschoten — die twee konden zich met hulp van Dajaks schuilhouden totdat zij in april 1943 door de Dajaks aan de Japanners werden uitgeleverd
 7. - Stichting Maluku4Maluku gaat het wachtgeld of militair pensioen opeisen voor het KNIL-echtpaar of de KNIL-vrijgezel. LET OP DIT IS EEN VEEL HOGER BEDRAG KAN IN DE TONNEN LOPEN! - Stichting Maluku4Maluku eist een grondig onderzoek geleidt door onze voorzitter naar de verdere levensloop van de 350 vergeten kinderen en 150 vergeten jonge moeders van de KNIL-militairen

Wervingsposter van het KNIL Wat was de omvang van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger qua aantallen manschappen? 1832 telde het KNIL 640 officieren en 21.486 militairen. In 1882 bedroeg de omvang van het KNIL bijna 30.000 militairen. Rond 1930 was dit aantal opgelopen tot bijna 37.000 manschappen In de collectie Stamboeken en pensioenregisters van Militairen KNIL in Oost- en West-Indië (Nationaal Archief, inventaris 2.10.50), is een serie stamboeken aanwezig van militairen met een niet-Europese achtergrond, vaak Javaans, Moluks of Chinees.Omdat er van deze bevolkingsgroepen weinig familiegegevens on-line te vinden zijn, indexeren we zowel de hoofdpersoon als eventuele echtgenote(s) en. 15-feb-2018 - Deze pin is ontdekt door rex. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest 2. De in lid 1 bedoelde militair is verplicht zijn wapens en persoonlijke standaard uitrusting in te leveren. 3. De in het voorgaande lid bedoelde verplichting geldt ook voor de in artikel 179 lid 1 van de grondwet bedoelde militairen. 4

Nederlands-Indië: In deze strijd zette Nederland in de jaren 1945-1949 ruim 200.000 militairen in, waaronder 25.000 oorlogsvrijwilligers Het parlement heeft ook een klein budget beschikbaar gesteld voor deze tentoonstelling, dus in dat geval mag die vlag hier wel staan', aldus De Graaff. Het lot van veteranen gaat de rechts-nationalistische PVV aan het hart. 'Deze Ambonese en Indische KNIL-militairen zijn altijd een onderdeel geweest van onze Nederlandse identiteit KNIL MILITAIREN MET KINDEREN ORIG FOTO 1925. Salatiga groep knil foto op dun papier 9 x 11,5 cm. Ophalen of Verzenden. Bieden 2 feb. '21. Hoofddorp 2 feb. '21. manon Hoofddorp. Veldhovense Jongens (KNIL) in NL Indië en Nieuw Guinea 1945. Gedenkboek veldhovense jongens in nederlands-indië en nederlands nieuw-guinea 1945-1962

De Surinaamse Vereniging van Veteranen en Ex-militairen (SVEM), ook wel groep 86-1992, is een onafhankelijke Surinaamse belangenorganisatie voor oud-militairen.. Geschiedenis. In 2004 kwam een groep oud-militairen voor het eerst bij elkaar, met de wens om grieven kenbaar te kunnen maken. De oprichting van de SVEM vond uiteindelijk op 10 mei 2007 plaats Nederlands militair erfgoed Nederlands Artillerie Museum Nationaal Militair Museum Militaire voorouders Marechaussee Dapperheids-onderscheidingen militieregisters.nl Militieregisters (WebArchive) MilWiki (WebArchive) Dutch Regiments (WebArchive) Over Nat Militie (vd Velde) Lijst van gebreken militairen Lich. gebreken militairen Find A Grave Naval and Military Archive Kamparchieven WO2. Op dit moment zijn er voor 10 KNIL militairen onderscheidingen en onderzoeken overgedragen aan deze sectie. Zodra deze uitreikingen plaatsvinden zal ik ze alsnog plaatsen. Op 10 uitreikingslocaties, veel buitenland, liggen nu nog voor 14 KNIL Militairen onderscheidingen. Deze worden binnenkort uitgereikt bij verschillende gemeenten en in landen

Media in categorie Militair in het KNIL Deze categorie bevat de volgende 3 bestanden, van in totaal 3. Genietroepen Oost Indisch Leger Marsch en Klein tenue 1896.jpg 750 × 1.074; 112 k Benaming KNIL serie dekt eigenlijk niet meer geheel de lading. Oorspronkelijk was het de bedoeling enkele KNIL figuren uit te geven. Echter, de serie werd uitgebreid met een aantal inlanders, een figuur uit de voor-KNIL periode, een chirurgijn. Het is daarmee vooral een figurenserie geworden die (een deel van) de koloniale geschiedenis uitbeeldt De vereniging surinaamse veteranen en ex — militairen is een initiatief van enkele ex — militairen met ingangsdatum van 10 mei 2007. De vereniging staat in de samenleving bekend en vraagd vooral aandacht voor het maatschappelijk leed van het overgrote deel van de militaire slachtoffers van de binnenlandse oorlog dat nog nauwlijks aandach

De meeste Molukse militairen, die nog niet overgestapt waren naar de APRIS kozen toen de kant van de RMS. De Molukse militairen, geconcentreerd in een aantal kampen op Java, wilden nu gedemobiliseerd worden. In de reglementen van de KNIL stond dat militairen mochten kiezen waar ze, bij demobilisatie uit het leger, ontslagen wilden worden Bronbeek is een museum en hét kenniscentrum van het koloniaal-militair verleden van het Koninkrijk der Nederlanden. Het bevindt zich op een historisch landgoed. Bronbeek is ook een tehuis voor veteranen van de Nederlandse krijgsmacht en het voormalige Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Op het landgoed wordt een groot aantal herdenkingen gehouden De Surinaamse Vereniging van Veteranen en Ex-militairen (SVEM), ook wel groep 86-1992, is een onafhankelijke Surinaamse belangenorganisatie voor oud-militairen. Surinaamse Vereniging van Veteranen en Ex-militairen Geschiedenis: Opgericht: 10 mei 200 De acties. Soms denkt men dat het KNIL vooral in de periode 1880 tot 1914 - het tijdvak van het Europese imperialisme - het meest actief was. Maar als je de overzichten van enkele militaire historici vergelijkt, 8 dan blijkt dat gedurende de hele periode van 1816 tot 1916 eigenlijk altijd werd 'geageerd' door dit leger. Het imperialistische tijdvak springt er helemaal niet uit

File:KNIL militairen poseren bij afweergeschut

Index op de Militaire Stamboeken, die digitaal beschikbaar

In de bibliotheek van het NIOD zijn vele publicaties (boeken en artikelen) te raadplegen over krijgsoperaties in de Tweede Wereldoorlog en - in mindere mate - over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1950) en over de oorlog in voormalig Joegoslavië (1991-1995). De bibliotheekcatalogus een het overzicht van de knipselcollectie zijn via internet te raadplegen Arnhem, 'KNIL-monument' (foto: Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek) Foto afkomstig van Wikipedia. Foto afkomstig van Wikipedia. Foto afkomstig van Wikipedia. Het monument. Vorm en materiaal Het 'KNIL-monument' op Landgoed Bronbeek in Arnhem is een beeld van een Molukse en Nederlandse soldaat in gevechtstenue van omstreeks 1940 Molukse veteranen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) moesten bijna een mensenleven wachten op erkenning. Dinsdag werd er een voorzichtig begin mee gemaakt toen defensie een. Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-militairen vraagt meer aandacht parlement. GFC NIEUWS- In bijzijn van enkele parlementariërs heeft de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Dew Sharman, dinsdag 21 een petitie in ontvangst genomen van enkele vertegenwoordigers van de Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-militairen

Militairen horen het land te verdedigen en geen landbouw training te gaan volgen om groenten te gaan oogsten. Suriname is het enige land dat met dit soort onzin op de proppen komt damnnn. In plaatst van commando training in het binnen land te volgen of leren hoe een tank te sturen gaan ze landbouw training volgen typisch DEN HAAG, 1 MRT. Twee Surinaamse militairen zijn vandaag door de Haagse rechtbank in het gelijk gesteld bij hun eis om hervatting van suppletie op hun soldij. De militairen kregen die suppletie. Soldaat doodt Surinaamse militairen Een waarschijnlijk geestelijk gestoorde militair heeft zondag in Suriname twee soldaten doodgeschoten en twee anderen verwond. De gewonde militairen zijn na medische behandeling in een ziekenhuis in Paramaribo buiten levensgevaar.... ANP 7 januari 1997, 0:0 Suppletie voor Surinaamse militairen, niet voor ex-leider Bouterse PARAMARIBO (ANP) - Surinaamse legerofficieren hebben een take it or leave it-aanbod van de Nederlandse regering Toen zestien Surinaamse sergeanten op 25 februari 1980 de macht in Suriname overnamen, was dit in hun ogen slecht een 'ingreep'. In De oorlog van de sergeanten beschrijven en analyseren de auteurs de dramatische periode 1980-1993

Knil Soldaten Archief - Vinden

 1. maandag 18 januari 2021 14:40 Het afgelopen weekeind hebben Surinaamse en Amerikaanse militairen een gezamenlijke oefening gehouden voor de kust.Vorige week was de hoogste militaire leider van het Amerikaanse Southern Command, admiraal Craig Faller op bezoek in Suriname
 2. Het KNIL-Monument in het park van Bronbeek werd op 26 juli 1990 onthuld door prins Bernhard. Dit gebeurde veertig jaar nadat het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) werd opgeheven. De plechtigheid maakte onderdeel uit van een reünie van drieduizend oud-KNIL-militairen
 3. isterie van defensie dit jaar nog stages volge
 4. In een manifest vragen oud-militairen en 'bezorgde burgers' aandacht voor grote financiële problemen bij Defensie. Initiatiefnemers van de petitie.
 5. Selçuk Öztürk draagt een brief voor van een #Surinaamse veteraan die, net als zo'n 450 andere Surinamers, tijdens de Tweede Wereldoorlog vocht voor het..
 6. Beeldmateriaal van bezeten surinaamse militairen op stoelmanseiland*****Enjoy!& Vind Leuk(Like..
 7. KNIL-militairen tijdens WO II (1942-1945) Onderstaande KNIL-militairen waren in actieve dienst bij de Japanse inval in Nederlands-Indië in januari 1942.De meeste van hen hadden zich pas in de tweede helft van de jaren dertig, of zelfs nog in 1940, aangemeld

Vrouwenkorps van het KNIL, niet te verwarren met het VHK van de KL, werd opgericht n.a.v. de beschikking van de Minister van Koloniën Nr. 1 van 5 maart 1944*. Het was een onderdeel van het KNIL, onder de algemene leiding en toezicht van het onderhoofd Departement van Oorlog De Nederlandse troepenmacht in Nederlands-Indië bestond uit KNIL-militairen, oorlogsvrijwilligers (OVW'ers) en dienstplichtigen.Een klein gedeelte, met name officieren, was beroepsmilitair. Aanvankelijk dacht onze regering de rust in Nederlands-Indië te kunnen herstellen met het daar al aanwezige KNIL, de OVW'ers en één divisie dienstplichtigen

Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger - Wikipedi

 1. De stamboeken bevatten persoonsgegevens van militairen die in het Indische Leger en het KNIL hebben gediend en bevatten data over geboorte, huwelijk, kinderen, opleiding, signalement en gegevens over de militaire loopbaan waaronder rang, wapenonderdeel, krijgsverrichtingen, internering en onderscheidingen
 2. De stamboeken en pensioenregisters bevatten persoonsgegevens van militairen in Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen uit de periode 1815-1949. Die gegevens betreffen standaard geboorteplaats en -datum van de militair, namen ouders, signalement en de militaire loopbaan waaronder rang, wapenonderdeel, krijgsverrichtingen, internering, onderscheidingen en pensioenen
 3. » huwelijk knil militairen. Naar laatste bericht op pagina . Naar de laatste bijdrage. Bekijk profiel Bewerk uw profiel Neem contact op Vriendverzoek sturen Reeds in uw vriendenkring . omdat mijn overgroot opa J.J.H. Straus Knil militair is geweest van 1907 tot 1927 ben ik ook zeer geinteresseerd in de vooroorlogse knil periode in het algemeen
 4. 8 van de gepensioneerde Javaanse KNIL militairen die zich in Ardjawinangoen bij Cheribon na de oorlog opnieuw hebben gemeld voor de dienst. Van links naar rechts: Daswan, Arpan, Sajim, Kadma, Oomar, Talim, Amat en Wagiwi
 5. Het boek is gebaseerd op alle bekende egodocumenten van militairen die in de jaren 1945-1950 in Nederlands-Indië gediend hebben. In totaal betreft het 659 dagboeken, brieven, memoires, interviews en andere bronnen, van 1362 militairen en veteranen, opgeteld een 'kleine' 100.000 pagina's tekst

Groepsfoto militairen van het KNIL by Stichting Surinaams

KNIL-militairen in Nederlands-Indië, 1896 (Foto: Nationaal Militair Museum) Het KNIL werd in de 19de eeuw opgericht en was de opvolger van het vroegere VOC-leger. Voor de aanwerving van nieuwe rekruten keek men niet alleen naar buurlanden als België en Duitsland. Ook uit het veel verder weg gelegen Ghana werden militairen in dienst genomen HEERDE- In het plakboek van oprichtster van camping De Koerberg tante Jo Reitsma-Rook wordt melding gemaakt dat er van 1951-1953 een opvangcentrum voor oud-K.N.I.L. militairen gevestigd was op het Hotel en Vakantieoord de Koerberg in Heerde. Daar hier.. a.militair: degene die onder de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden als beroepsmilitair in werkelijke dienst is geweest bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger/Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (KNIL), tijdens de vervulling van die dienst Nederlander was of in die periode geen Nederlander was maar thans op grond van de Wet betreffende de positie van de Molukkers bij de toepassing. Toen Nederland de onafhankelijkheid van Indonesië erkende, op 27 december 1949, werden de KNIL-militairen naar Nederland gebracht. Hier kregen zij echter geen veteranenpensioen en ook werd hun soldij niet altijd volledig uitbetaald. Tot op de dag van vandaag wordt erg gesteggeld over de genoegdoening van de KNIL-militairen Militairen in Nederlands-Indië, 1940-1945 De verdediging van Nederlands-Indië is in handen van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (het KNIL) en de Koninklijke Marine. Samen met de geallieerde strijdmachten maken zij onderdeel uit van ABDACOM,.

Militaire voorouders - CB

 1. De belangengroep Maluku4Maluku, die zich inzet voor erkenning en eerherstel van voormalige KNIL-militairen, wil dat de graven van overleden KNIL-militairen worden beschouwd als oorlogsgraven
 2. In veel opzichten doet de positie van de ex-KNIL militairen denken aan die van de vluchtelingen nu, eindeloos wachtend op een beslissing over hun verblijfsstatus. In 1955 werd het parkbos rondom het huis gerooid, het is onduidelijk of het hier om werkverschaffing ging
 3. Zoektocht naar de familie van oud KNIL militairen do 6 jun 2019 HEERDE- In het plakboek van oprichtster van camping De Koerberg tante Jo Reitsma-Rook wordt melding gemaakt dat er van 1951-1953 een opvangcentrum voor oud-K.N.I.L. militairen gevestigd was op het Hotel en Vakantieoord de Koerberg in Heerde
 4. De eerste groepen Molukkers komen in Rotterdam op de Lloydkade aan. Tussen maart en juni 1951 maken er zo'n 12.000 verdeeld over twaalf zeereizen de tocht naar Nederland. Aanvankelijk komen ze.
 5. Nabestaanden van enkele KNIL-militairen stappen naar de rechter om de zogeheten backpay-uitkering van 25.000 euro. Die is bedoeld voor ambtenaren en militairen uit Nederlands-Indië die in de.

Video: De TRIS vanaf de jaren 50 - TRIS Onlin

1:02 pm Ibrahimovic leidt Milan naar winst bij Napoli, maar loopt ook blessure o KNIL militair op Andir bij Bandung . Heeft in een kamp gezeten maar wilde er nooit over spreken. Geboren 10 mei 1911 in Zaandam en overleden februari 1995 in Schagen. Grootvader: Johan Emile Croese is op 5 januari 1945 op 63 jarige leeftijd in het kamp Ambarawa overleden. Oom : Gerrit Croese KNIL Militair i

suriname inzet 2 Slavernij, Militai

Rampen buiten Suriname met grote Surinaamse betrokkenheid 20e eeuw. 1944. 18 september - Het Japanse schip SS Junyo Maru wordt door de Britse onderzeeboot HMS Tradewind tot zinken gebracht. 5620 opvarenden komen hierbij om het leven, waaronder 9 Surinaamse militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). 198 Surinaamse militairen praten over noodoperaties 05 Aug 2015, 22:02. De Amerikaanse kolonel Thomas Croymans, hoofd van de gezamenlijke leiding van South Dakota National Guard, legt de Surinaamse militairen in Camp Rapid (Rapid City, South Dakota) uit hoe de gezamenlijke operatie centra werken

De KNIL-militairen | Achtergrondinformatie bij het opmaken

suriname inzet 2 - Prinses Irene Brigad

Er is een akkoord bereikt over een oplossing voor de zogeheten backpay-kwestie: de niet uitbetaalde salarissen van ambtenaren en militairen uit Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting Op het militair ereveld in Loenen hebben zeven geëxecuteerde KNIL-militairen postuum het Mobilisatie Oorlogskruis gekregen. Ze hoorden bij een groep van 215 militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger die op 19 januari 1942 voor de kust van het Indonesische eiland Tarakan door Japanners werden geëxecuteerd. De militairen bevolkten twee kustbatterijen op het eiland en wiste

Voorzitter van de Surinaamse Federatie van Ex-Militairen

Weduwen en rechthebbenden van voormalige soldaten van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) bereiden een terugbetalingsclaim voor van het wachtgeld dat zij sinds 1950 tegoed zouden hebben De Nederlandse Staat heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak dat Nederland aansprakelijk is voor de verkrachting van een vrouw door vijf militairen in het voormalig Nederlands-Indië in 1949. De rechtbank in Den Haag wees de inmiddels hoogbejaarde vrouw in januari een schadevergoeding van 7500 euro toe. Het ministerie van Defensie ontkent niet dat de militairen schuldig [ 2.10.50 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Stamboeken en pensioenregisters van Militairen KNIL in Oost- en West-Indië, 1815-1949 (1954) De stamboeken en pensioenregisters bevatten persoonsgegevens van militairen in Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen uit de periode 1815-1949 KNIL herinnering tegel emaille Amsterdam Westraven Te koop aangeboden een originele tegel behouden terugkeer aangeboden door de stad Amsterdam aan een KNIL militair speciale uitgave door westraven. Voor de staat zie de foto's. Bieden vanaf 45 euro. Uw bod is exclusief de standaard pakket verzendkosten binnen Nederland van 7 euro Oudste KNIL-militair . Een van de oudste KNIL-militairen, Piet de Kock (99), zal in het bijzijn van koning Willem-Alexander en koningin Máxima een krans leggen voor de gevallenen in Azië tijdens.

KNIL in blog - Werkgroep Caraïbische Lettere

Uitermate prachtig door vakmanschap uit 1 stuk coromandelhout gemaakt. Afgebeeld is de godin Dewi Ratih. In appericiation of our friendship J.Tahija RMWO Een gift van Julius Tahija 1919-2012 : De eerste en enige militair van Molukse afkomst in het KNIL die is benoemd tot ridder in de Militaire Willemsorde. Late Bijzondere regelingen militairen. Naast de pensioenen, zijn er ook nog bijzondere regelingen voor militairen. Deze vindt u hier. Oude en Nieuwe diensteinderegeling (oDER en nDER) Hier leest u meer over beide regelingen en de keuzes die u heeft. Pensioenreglement. Bekijk het pensioenreglement

'Nikkertjes' uit Suriname werden na de oorlog afgedankt

Op dit ereveld rusten militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL), die omkwamen in de strijd tegen de Japanners, maar ook vele burgers uit de interneringskampen in en rond Bandung. Ook in de onrustige tijd na de capitulatie van Japan in 1945 waren vele slachtoffers te betreuren, burgers zowel als militairen waaronder velen van de Koninklijke Landmacht Tag: KNIL-militairen. 4 Posts. Tweede Wereld oorlog. After Russia defeat of Hitler, 'Draft dodger- Trump Doge Putin's Moscow celebrations invit. King Willem& Maxima steken Veteranen mes in de rug. 11 maart 2020 — 4 reacties. Vetrans4Vetrans/ Amsterdam-SaltoTV In dit oral history-project zijn de getuigenissen vastgelegd van vrouwen van Molukse KNIL-militairen, die tussen 1951 en 1953 naar Nederland kwamen. In de interviews vertellen de vrouwen, wier stemmen nog nauwelijks tot de geschiedschrijving zijn doorgedrongen, onder meer hoe de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de daarop volgende Indonesische onafhankelijkheidsstrijd hun levenskeuzen. Molukse oud-KNIL-militairen die in de Tweede Wereldoorlog vochten tegen Japan en later tegen Indonesische onafhankelijkheidsstrijders, zijn dinsdag ontvan Over de KNIL-mannen die weigerden is nooit veel gepubliceerd en daar komt met een expositie in Museum Bronbeek deze week een einde aan. Slot Colditz is vooral bekend omdat de VARA er vanaf 1974 een BBC-serie over uitzond waarin vooral de Engelse militairen aan bod kwamen die steeds opnieuw ontsnappingspogingen deden

De Surinaamse president Desi Bouterse is woensdag voor het eerst in twaalf jaar verschenen voor de Krijgsraad die de verdachten van de Decembermoorden berecht. Gestoken in militair tenue tekende hij verzet aan tegen zijn veroordeling eind vorig jaar tot twintig jaar celstraf. Redactie 22 januari 2020, 15:2 LOENEN (ANP) - Zeven geëxecuteerde KNIL-militairen hebben postuum het Mobilisatie Oorlogskruis ontvangen. Luitenant-generaal Hans van Griensven overhandigde het eremetaal aan de nabestaanden.

De SAIP draagt zorg voor de Indonesische pensioenen van oud-ambtenaren, militairen en hun nabestaanden. De volgende pensioenen en uitkeringen kunnen tegenwoordig nog gehonoreerd worden: Voor oud-ambtenaren, militairen en burgeroorlogsslachtoffers. Eenmalige uitkering diensttijd veteranen; Toeslagregeling Surinaams, Antilliaans of Arubaans pensioe Ongeveer honderd KNIL-veteranen die meegevochten hebben in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) leven nog. Het KNIL bestond van 1830 tot 1950 en omvatte niet alleen Molukse militairen. KNIL was het leger in Nederlands-Indië en bestond uit beroepsmilitairen van Nederlandse oorsprong, aangevuld met personeel uit de kolonie

Genealogisch onderzoek Koninklijk Nederlands-Indisch LegerBeeldbank Nederlands Instituut voor Militaire HistorieMolukse ex-KNIL-militairen uit woonoord Vossenbosch in
 • John F Kennedy Jr. cause of death.
 • Cavia beet gevaarlijk.
 • Undergraduate degree vertaling.
 • Daddy film.
 • Sneeuwpop maken van sneeuw.
 • National Identification Number Belgium ESTA.
 • San Juan Alicante.
 • Volkslied Republiek der Nederlanden.
 • OO MOTO.
 • Ongeval E313 vandaag Beringen.
 • ICI PARIS openingstijden corona.
 • VU mail.
 • Sunweb Apollon Hotel Kos.
 • Krakatau soort vulkaan.
 • Tourmaline Krultang.
 • Timberland maat 22.
 • Thema's Maatschappijleer vwo samenvatting rechtsstaat.
 • 1 2 3 4 5 6 to infinity.
 • Bèta thalassemie intermedia.
 • Paint 3D Windows 7.
 • Clearblue uitslag streepje.
 • Recept tamme kastanjes puree.
 • The Possession Box.
 • Haarverf allergie test.
 • Beste potscharnieren.
 • Externe harde schijf Coolblue.
 • Wijnglazen laseren.
 • Wat is een titer.
 • Tandarts groepspraktijk.
 • Maine Coon Cattery.
 • Partytent 8x4.
 • Het Huis Anubis de Vijf zintuigen Aflevering 1.
 • Vw New Beetle cabrio forum.
 • Kalender Antwerpen 2019.
 • Onomatopee leeuw.
 • Ditta aardappel poten.
 • Holen in de tuin.
 • Faalangsttraining kind Utrecht.
 • Antes vacatures.
 • Witte Nike schoenen kind.
 • Darth Vader original Voice.