Home

Juridische afkortingen

Afkorting Betekenis adv. advocaat: AG: advocaat-generaal: AIRS: Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (Ministerie van Justitie en Veiligheid) art. artikel: AVAS: Afwezigheid van alle schuld: Awb: Algemene wet bestuursrecht: BP: bodemprocedure of benadeelde partij BW: Burgerlijk Wetboek: CBb: College van Beroep voor het bedrijfsleven: CJI verwijzingen en afkortingen zich tot regels voor juridische ver-wijzingen en afkortingen. Ze bevat dus vrijwel geen richtlijnen voor de redactie van juridische teksten of algemene regels over taalgebruik (met uitzondering van het gebruik van hoofdletters) Juridische verwijzingen en afkortingen (V&A) Juridische verwijzingen & afkortingen (V&A) bevat een leidraad met betrekking tot de manier waarop verwijzingen in juridische teksten moeten worden vermeld en verwerkt, alsook een volledige lijst van juridische afkortingen

Afkorting. Titel. I.C.J.Reports. International Court of Justice. Reports of judgments, advisory opinions and orders. IBR Studies. Instituut der bedrijfsrevisoren. Studies en documenten / Studies IBR: controle, recht, fiscaliteit, accountancy, financiën, beroep. ICIP-Ing.Cons Juridische afkortingen (Paperback). In de rechtspraktijk komen we dagelijks afkortingen tegen die we niet direct kunnen plaatsen. Juridische afkortingen.. Wilt u graag de betekenis weten van juridische termen in de rechtspraak? Hier vindt u een juridische begrippenlijst van a tot z Afkortingen; Afkorting betekenis; amvb: algemene maatregel van bestuur: Awb: Algemene wet bestuursrecht: BW: Burgerlijk Wetboek: CBb: College van Beroep voor het bedrijfsleven: CRvB: Centrale Raad van Beroep: ECLI: European Case Law Identifier: EVRM: Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden: HR: Hoge Raad: HvJ E Juridisch woordenboek, begrippen in het Juridisch jargon # # Juridisch woordenboek Uitleg Woordenlijst Titulatuur Afkortingen. Trefwoord Praktijkgebied Wetboek Wetsartikel Weblink Helper; kostenveroordeling: Procesrecht: Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) 237 Rv e.v

Juridische Verwijzingen en Afkortingen 2012. De inhoud van dit boekje is ook gratis online consulteerbaar op www.verwijzingen-en-afkortingen.be en behoort, naar de wens van de Interuniversitaire Commissie, tot het openbaar domein. Enkel de vormgeving van deze gedrukte versie is van Kluwer en genie Wel komt soms een afkorting van een wet voor in een wet of AMvB die naar die wet verwijst. Oudere regelingen gebruiken daarbij vaak hoofdletters, en nieuwere maar één hoofdletter, bijvoorbeeld de Wet herziening vrijwillige verzekering AOW en ANW (dit is de in die regeling vastgelegde citeertitel ) van 2001, maar Besluit tegemoetkoming Anw-ers (idem) van 2006 Raadsman of raadsvrouw in juridische aangelegenheden. Een advocaat is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Advocaat-generaal (A-G) 1. Vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie OM) bij een gerechtshof. Zijn taak komt overeen met die van de officier van justitie bij de rechtbank. 2. Bij de Hoge Raad: adviseur van de Hoge Raad Afkortingen van namen schrijf je met een hoofdletter. De FNV is hierover in gesprek met de NS. Sinds 25 mei is de avg (?) van kracht. Afkorting van wetten schrijf je met hoofdletters, ook al bevat de uitgeschreven naam geen hoofdletters. Sinds 25 mei is de AVG van kracht. Het concept van de amvb (?) is voorgelegd aan de Tweede Kamer

Lijst van afkortingen in de rechtspraak in Nederland

 1. gsrecht (rechtspersonen & vennootschappen) Kluwer JONDR Onderne
 2. g (in het Engels: GDPR) BCR - Binding Corporate Rules BW - Burgerlijk Wetboek CBP - College [
 3. Versie 2008/2 Bijlage 22 : Lijst van de afkortingen van de rechtvormen 4/6 Afkorting Rechtsvorm Abréviation Forme juridique Afkorting duitsde Rechtsvorm duitsde Begindatum geldigheid Einddatum geldigheid Oogmerk SoZialer Zweckbestimm ung EBVBA Eenpersoons BVBA SPRLU SPRL Unipersonnelle EPGMBH Einmann PGMBH 01/01/1900 01/01/999
 4. In de rechtspraktijk komen we dagelijks afkortingen tegen die we niet direct kunnen plaatsen. 'Juridische afkortingen' bevat een verzameling typische juridische afkortingen. Daarbij bevat het een groot aantal algemene afkortingen, zodat het raadplegen van andere naslagwerken beperkt kan blijven. Met name voor starters in de rechtspraktijk en studenten is dit een zeer bruikbaar naslagwerk
 5. In de Tijdschriftenlijst Bibliotheek Rechtsgeleerdheid staan ook afkortingen van Nederlandse juridische tijdschriften. In deze lijst kun je ook gelijk opzoeken of een tijdschrift, op papier en/of digitaal, aanwezig is. Probeer hieronder in de lijst eens de betekenis van de afkorting 'JBP' te achterhalen
 6. Gebruik bij het zoeken op afkortingen de officiële PubMed-afkortingen of delen hiervan zoals AM J MED, JAMA, MED, of PSYCHIATRY. Gebruik geen te korte afkortingen zoals AM J M of JAM of PSY. Hier vindt u een overzicht van alle papieren en online tijdschriften van de Walaeus Bibliotheek

Wanneer je het slachtoffer bent geworden van een ongeval en letselschade hebt geleden, kom je met allerlei nieuwe woorden en afkortingen in aanraking. Soms begrijp je niet zo goed wat er wordt bedoeld. Zoek je de betekenis van een juridisch woord? Op deze pagina vind je een juridische woordenlijst letselschade Rechtsvormen: eenmanszaak, vof, nv, bv en vereniging Een rechtsvorm is de wettelijke vorm van een organisatie. Elke organisatie heeft een rechtsvorm om zo de rechten en plichten van een organisatie te kunnen regelen De rechtsvorm of ondernemingsvorm van een bedrijf of organisatie is de juridische vorm waarin deze is gegoten.. De eenvoudigste bedrijfsvorm is de eenmanszaak.Bij de eenmanszaak is de eigenaar van de zaak ook de bestuurder en is de winst of het verlies van de onderneming gelijk aan de winst of het verlies van de ondernemer. Bij complexere rechtsvormen is er een groter verschil tussen de. Officiële afkorting: Juristenkrant. Titel: De Juristenkrant . Franse titel: Le journal du juriste. Terug. Inhoud: Interuniversitaire Commissie Juridische Verwijzingen en Afkortingen Guide des citations, références et abréviations juridique

Juridisch woordenboek, een korte uitleg. Het komt regelmatig voor dat je iets even snel wil opzoeken, om toch weer even scherp te krijgen waar een begrip over gaat. Deze site is ingericht om zo volledig mogelijk en snel te zoeken in een 850-tal begrippen. Ga naar zoekvenster rechts boven, en kijk eens of het woord wat je zoekt erbij zit 5 WOORD VOORAF In 1979 richtte de decanenconferentie van de Vlaamse rechtsfaculteiten een interuniversitaire commissie op met als opdracht, naar buitenlands voorbeeld, een eenvormige regeling op het gebied van citeerwijzen en afkortingen uit te werken voor de Vlaamse juristen. Na consultatie van de rechtsfaculteiten zelf, de redactieraden van een groot aantal Nederlandstalige juridische.

23/11/1998 2 Bijlage 1 - DIMONA-Aangifte Afkorting Rechtsvorm SCIV SCRIS BV CVOHA GBR GENMUGH Société CIVile sous forme de SC à Resposabilité Illimitée et Solidaire Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van CV met Onbeperkte Hoofdelijk Categorie: juridisch - research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Nederlands recht, Inhoud: ruim 10.000 definities, Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields. Its projects are supported by academic researchers from.

 1. Welkom bij de Antwerpse gerechtsdeurwaarder
 2. LegalWorld | Wolters Kluwer
 3. Juridische afkortingen: De 10 meest gebruikte juridische termen die een niet-advocaat écht niet begrijpt. 24 januari 2019. Op advocatenkantoren wordt regelmatig gegooid (niet letterlijk) met jargon, dus hieronder volgen tien van die moeilijke woorden die eigenlijk easy peasy zijn
 4. BIJLAGE 1 : Lijst van de afkortingen van de rechtsvormen. Afkorting Rechtsvorm SA NV AG Société Anonyme Naamloze Vennootschap AktienGesellschaft SPRL BVBA PGMBH Société Privée à Responsabilité Limitée Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid PrivatGesellschaft Mit Beschrankter Haftung SPRLU EBVBA EPGMBH SPRL Unipersonnelle Eenpersoons.
 5. Juridische afkortingen Juridische afkortingen inzake koop en consumentenkoop. Gepubliceerd op jul 7, 2020 jul 7, 2020 door redactie
 6. Lijst van de belangrijkste afkortingen AA Arresten Arbitragehof AC Arresten Hof van Cassatie adv. Advies Adv.RvS Advies Raad van State AG Advocaat-generaal AGwH Arresten Grondwettelijk Hof al. alinea APR Algemene Praktische Rechtsverzameling AR Algemene rol AR RvS Arresten Raad van State Arb. Aud. Arbeidsauditeur Arbh. Arbeidshof Arbrb. Arbeidsrechtbank Arrondrb
 7. ering

rechtswetenschap (advocatuur) - persoon, al dan niet een academisch geschoold jurist, die juridische adviezen geeft. Een advocaat is een juridisch adviseur, evenals een belastingconsulent. paralegals advocaat / advocaten / (oneigen.) advokaat juridisch medewerke A.P. de Vree Juridische afkortingen. Gedrukt boek . Genre Non-Fictie Onderwerpen Rechtstaal, Recht, Overheidsadministratie, Afkortingen, Encyclopedische werken enz., recht, afkortingen, Mens en Maatschappij, Recht Taal Nederlands Meer informatie Uitgever Lemma, Utrecht Verschenen 1998 ISBN 9051897294 Kenmerke

Artikel: Voetnoten in juridische teksten Artikel: Juridische verwijzingen en afkortingen Artikel: Taaltips voor juristen Rechtsleer: Juridisch schrijven in de praktijk Rechtsleer: Legal English Communication Skills Rechtsleer: Juridisch Nederlands Rechtsleer: Rechtswetenschappelijk schrijven Rechtsleer: Juridische taaltip 7.1. Landen 7.1.1. Benaming en te gebruiken afkortingen (zie ook bijlagen A5 en A6). Lidstaten. Hieronder vindt u een lijst met de officiële schrijfwijze en afkortingen van de lidstaten van de Europese Unie Juridische verwijzingen en afkortingen | ISBN 9789046519349 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken Juridische verwijzingen & afkortingen - 6de editie 2015 (Paperback). Dit boekje bevat een leidraad met betrekking tot de manier waarop verwijzingen in..

Juridische verwijzingen en afkortingen (V&A) Wolters Kluwe

Verwijzen met afkorting. Wanneer je in de tekst uitdrukkelijk verwijst naar een bepaald stuk dan kun je dit doen met de volgende afkortingen. In dit artikel vind je een voorbeeld van een scriptie van de master rechten en de samenvatting van de 'Leidraad voor juridische auteurs' Afkorting: Dit is een website voor het opzoeken van de betekenis van afkortingen. Vind de vind betekenis van een afkorting. Wat betekent deze afkorting nu precies. In SMS , Twitter en Whatsapp berichten worden veel afkortingen gebruikt

JuridischForum.be is een online discussie-forum, opgericht in november 2005, waar iedereen terecht kan met vragen over recht en de gerechtelijke instellingen. Juridisch Forum krijgt jaarlijks gemiddeld meer dan 2 miljoen bezoekers over de vloer. Dit maakt van Juridisch Forum het grootste online juridisch advieskantoor in België Een overzicht van afkortingen die worden gebruikt in de Richtlijn Uitvoering RVPRijksvaccinatieprogramm regels voor juridische verwijzingen en afkortingen. Ze bevat dus. vrijwel geen richtlijnen over de redactie van juridische teksten, zoals indeling, nummering en stijl, noch regels van het algemene. taalgebruik (met uitzondering van het gebruik van hoofdletters). VI Kluwer. WOORD VOORAF [Latijn] - Juncto, afgekort tot jo. of j°, is een Latijnse uitdrukking welke gebruikt wordt als er iets wordt genoemd in verband met. De term wordt veelvuldig gebruikt in juridische stukken in geval van een opsomming van artikelen. Het meervoud is junctis, afgekort tot jis.. Voorbeelden van gebruik:..

Rechtsaf Afkortingenlijst Belgische juridische

Wat is de betekenis van Juridisch? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 10 betekenissen van het woord Juridisch. Door experts geschreven Juridische verwijzingen en afkortingen: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven Bijlage 3 Leeswijzer: juridisch kader, definities en afkortingen Juridisch kader voor het betrekken van naasten: Bij het betrekken van naasten in de verschillende fasen van een crisis handelen hulpverleners volgens de geldende privacywetgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en volgens de Wet op d

bol.com Juridische afkortingen 9789051897296 A.P. de ..

De afkortingen worden gebruikt in bijvoorbeeld online adverteren. Het IAB houdt zich onder meer bezig met het verrichten van onderzoek, het leveren van juridische standaarden en het ontwikkelen van standaarden voor creatieve media. De meest gebruikte online bannerformaten kun je hieronder vinden: - Billboard (970×250 Juridisch Medewerker vacatures. Juridisch Medewerker (m/v), Legal Assistant (m/v), Administratief Medewerker (m/v) en meer op Indeed.co Ik verzorg (juridische) vertalingen van en naar het Pools. Dit doe ik voor specialisten, MKB-ers en particulieren en indien nodig in samenwerking met een beëdigde tolk. REFERENTIES. Marta heeft mij geholpen met het schrijven van algemene voorwaarden die ik tot op heden gebruik

Latijnse - i.h.b. juridische - afkortingen? (een vertaling naar het Nederlands is niet nodig) Nee, die bestaat niet voorzover ik weet. Eigenlijk kan ik ook helemaal geen juridische afkortingen bedenken. Toch maar gewoon vragen dus, met de afkorting(en) in de context graag. Ik bezit een woordenboek met duizende jurisprudentie rechtswetenschap: geheel van (gezagdragende) juridische uitspraken. Bijv. belangrijke ~ wordt gevormd door het Hof van Cassatie,. Veel besloten vennootschappen hebben de afkorting 'BV' of soms B.V. in hun openbare bedrijfsnaam verwerkt. In reclamefolders of op social media zul je de afkorting niet vaak zien, maar in officiële geschriften zoals op websites en in persberichten kom je 't wel tegen

Juridische begrippen Rechtspraa

Afkortingen Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zake

Juridisch woordenboe

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging Voor de afkorting 'Sr.' zijn 2 definities beschikbaar. Bezoek deze pagina voor de betekenis Juridisch is een bijvoeglijk naamwoord waarmee aangegeven wordt dat een bepaald onderwerp een relatie heeft met het recht. Andere veelgebruikte synoniemen zijn rechtskundig en rechtsgeleerd. Ook geeft het een bepaalde kennis van iemand over het recht en zijn of haar functie aan: hij is juridisch medewerker; zijn juridische kennis is dan ook uitmuntend Juridische waarde tekenen 'onder protest' 04-09-2015 02:00 Juridische waarde tekenen 'onder protest' Hulp nodig bij jouw probleem? Onze juristen staan voor je klaar. Los het nu op. Direct advies? 088 1411 011. Stel jouw documenten op met onze Documenten Service. Wat doe je als je.

Alfabetische lijst afkortingen Ruimtelijke Ordening - StuDocu

Lijst van afkortingen voor wetten en regelingen - Wikipedi

 1. In de Leidraad voor juridische auteurs is op pagina 36 e.v. informatie te vinden over het verwijzen naar elektronische bronnen, met name bronnen op het internet. Zie ook onder literatuur: Rapporten, adviezen, scripties en niet uitgegeven tekste
 2. Vertalingen in context van afkortingen in Nederlands-Frans van Reverso Context: afkortingen voo
 3. 3 september 2020. Vraag nummer: 61477. Op een grafsteen van mijn overgroot vader staat: BEH_EN GR=VADER Wat is de juiste beantwoording Het graf is uit 192
 4. In afkortingen van de meeste wetten en regelingen: WW AWBZ AOW. In juridische kringen is het gebruikelijk om alleen de eerste letter een hoofdletter te geven. Je krijgt dan Wro. Als het voor de leesbaarheid duidelijker is om de afkorting met hoofdletters te schrijven

Als budgethouder kom je veel begrippen en afkortingen tegen. Wat betekenen ze? In dit Slimme Lijstje heeft Per Saldo de belangrijkste voor je op een rij gezet. Lijst met afkortingen en begrippen 1e graad Dit zijn: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters. 2e graad Dit zijn: (stief)broers, (stief)zussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen, zwagers. AGB. Juridische afkortingen inzake koop en consumentenkoop. Gepubliceerd op jul 7, 2020 jul 7, 2020 door redactie. AA: Ars Aequi: AB: Administratiefrechtelijke beslissingen: Art. Artikel: Bb: Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten: CISG: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Wenen 1980: Diss. Dissertatie: HR Notaris Van Kaam Informatie Juridische begrippen in begrijpelijke taal. Juridische begrippen in begrijpelijke taal. Waarom is de voorlichting door de notaris zo belangrijk? Allereerst om zekerheid te krijgen. Dat u alles wat relevant is voor uw keuze, ook heeft overwogen

Wat doe je met afkortingen in je scriptie

Wat de voorstanders van deze lijst, die op zich volstrekt NE is, miskennen is dat ook zonder deze lijst afkortingen gewoon vindbaar zijn door ze in het zoekscherm te typen, dan komt men op het lemma waar de afkorting de afkorting van is, als dat soms niet werkt dan zou daar de energie in gestopt kunnen worden, dat zou de encyclopedie werkelijk helpen, dit overleg zal blijven rondzingen afkortingen, afko's, beginnend met letters q t/m z en numeriek *) (klik hier voor Engelse termen en afkortingen in de bouw) (klik hier voor Franse termen en afkortingen in de bouw) (kijk hier voor symbolen in bouwtekeningen) De volgende lijst geeft een aantal afkortingen die in de bouwwereld worden gebruikt, bijvoorbeeld op bouwtekeningen Afkortingen en woorden, ontstaan uit de beginletters van een omschrijving (sigles en acronymen). Hieronder een lijstje van de meest voorkomende afkortingen Mocht je nog extra afkortingen kennen, geef maar door, dan voegen we ze hier toe! aann aannemer arch architect AWW Aarde WarmteWisselaar BD bovenkant dorpel BH bouwheer BV Balans Ventilatie BWW Bodem WarmteWisselaar cat5 ietwat verouderd maar nog zeer veel voorkomend, max 100mbit. Typisch UTP. cat5

Juridische afkortingen privacy & AVG - Danica

Juridische afkortingen door A

In de Europese Gemeenschap wijkt de definitie van handeling R1 in de lijst van afkortingen af van die in het Verdrag van Bazel en het OESO-besluit; daarom worden beide formuleringen gegeven. Dans la Communauté européenne, la définition de l'opération R1 sur la liste d'abréviations est différente de celle utilisée dans la convention de Bâle et la décision de l'OCDE; les deux. Lijst van afkortingen AA Ars Aequi AB Administratiefrechtelijke Beslissingen AB-Awb JuS Juristische Schülung KG Kort Geding LJN Landelijk Jurisprudentienummer losbl. losbladige m.a. met aantekening van MBB Maandblad Belastingbeschouwingen m.m.v. met. Juridische verwijzingen en afkortingen Kluwer 2008 elektronische versie: bron: www.legalworld.be Woord vooraf 1. Algemene regels 1.1. Verwijzingen 1.2. Hoofdle. Het Juridisch Loket geeft gratis eerste hulp bij juridische vragen. Voor een persoonlijk advies belt u met onze juristen: 0900-8020 (€ 0,10 p/m) of komt u langs op één van onze locaties

juridische - afkortingen? (een vertaling naar het Nederlands is niet nodig) Wij genieten hier de zeer gewaardeerde bijstand van Drs Aug. de Man, maar die wil ik niet onnodig lastig vallen voor kleinigheden die ik zelf ook op kan zoeken. H.K De Algemeene Schippers Vereeniging, kortweg ASV genoemd, is een sociaal-economische organisatie zonder winstoogmerk. Het parool is: schippers voor schippers

De rechtspersoonlijkheid van een rechtvorm bepaalt de aansprakelijkheid voor bedrijfsschulden. Bekijk alle rechtsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid Op deze pagina vindt u een overzicht van afkortingen die beginnen met de letter 'S' OSR is voor elke juridisch professional binnen de advocatuur, bedrijfsleven en overheid dé partner in leren en ontwikkelen. Bekijk ons ruime cursusaanbod

Afkortingen - Data Juridica - LibGuides at Radboud Universit

 1. tekst en het gebruik van de juiste juridische verwijzingen en afkortingen. De belangrijkste stap van deze brochure is echter stap tien. We hebben in deze brochure zo veel mogelijk praktische voorbeelden gebruikt van hoe het niet moet, met daaronder een correct of beter alternatief. Deze voorbeelden kome
 2. afkortingen (lijst) - Moeten de afkoringen in de literatuurlijst ook in de afkortingenlijst, die voor in de scriptie is beschreven?De afkortingenlijst wordt dan wel erg lang en onoverzichtelijk & de afkortingen zijn ook al (volgens de leidraad juridische autereurs) we..
 3. Met de HBO Sociaal Juridische Dienstverlening - 1 jaar volg je een allesomvattend programma op het gebied van sociaal recht. Je gaat aan de slag met bestuursrecht, strafrecht en juridisch dossiermanagement. Daarbij ontwikkel je vaardigheden om een juridisch dossier op te zetten en regelgeving en rechtspraak juist te interpreteren
 4. Juridische verwijzingen en afkortingen | ISBN 9789046547137 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken
 5. Advies en ondersteuning Juridische zaken De algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt
 6. Juridische afkortingen: Overzicht van juridische afkortingen en een lijst met annotatoren: Juridische Banenbank: JBB is de juridische vacaturesite voor Nederland: Overheid.nl: Toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet, waaronder officiële bekendmakingen uit Staatscourant, Staatsblad en Tractatenblad: Recht.n
 7. Juridisch advies. Heb je een vraag over je werk of inkomen? Denk je dat je juridische ondersteuning nodig hebt? De FNV helpt je verder. Ook steunen we je als er juridische stappen nodig zijn. Onze juristen weten veel over arbeidsrecht, pensioenen, beroepsziekten, letselschade, incassotrajecten en sociale zekerheid

Tijdschriftenlijst - zoeken op afkorting LUM

Juridische woordenlijst letselschade Letselschade Nederlan

Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandse publicaties (2e verbeterde druk) Number of pages 74 Publisher Deventer: Kluwer Document type Book editing Faculty Faculty of Law (FdR) Institute Institute for Information Law (IViR) Languag Juridische afko's. M.N. Prinsen . In dit opiniërende artikel pleit dat auteur voor eenvormigheid bij het gebruik van afkortingen. Met name in het geval van verdragen bespeurt de auteur een grote verscheidenheid Ook in Duitsland associeert men blond met dom. Als zij iets niet begrijpen en praten in sms taal wordt vaak de afkorting BBH gebruikt. Dit betekent in het Duits: Blond, brauche Hilfe wat in het Nederlands betekent: Ik ben blond, ik heb hulp nodig, dus ik begrijp het niet Van de bekende 'Dikke' of 'Grote' Van Dale en (online)woordenboeken in verschillende talen, tot taaltrainingen, databestanden en de handige Van Dale-app. Scholen maken dagelijks gebruik van onze complete schoolpakketten, bedrijven gebruiken onze online synoniemen-, verklarende- en juridische woordenboeken

Jura | Wolters KluwerLandingsbanen met onderbrekingsuitkering vanaf 55 of 57Woninghuur en arbitrage | Wolters KluwerTijdelijke werkloosheid wegens overmacht: enkele handige
 • Baby panda Rhenen webcam.
 • Xiaomi Mi 2.
 • Levensnummer schaap.
 • Samsung wandmontageset.
 • Ptera ark wiki.
 • AH Cola blikjes.
 • Budweiser logo.
 • Browser Bing.
 • Anorexia dodelijk.
 • Opbouw van boeken.
 • Hartje symbool wit.
 • Twijgbreuk symptomen.
 • Dansstudio Sarah Solo.
 • Hamerteen operatie pin verwijderen.
 • Lloydstraat 204 Rotterdam.
 • Lunch at the Ritz Paris.
 • Inkt in water fotograferen.
 • SPC Amsterdam Ijburg.
 • Museum kind België.
 • Notitieboekje bedrukken.
 • 14 jaar oude hamburger McDonald's.
 • IMindMap 12.
 • Voyager 1 2019.
 • Wiki tweede kamerverkiezingen 2017.
 • Where the Wild Things Are.
 • Monstera stekken.
 • Pinata gevuld.
 • Hand takels.
 • Ontbijt Hamme.
 • Verbruik Toyota Auris Hybrid 2015.
 • Overleden Reusel.
 • Nintendo DSi Rood.
 • Romige broodpudding.
 • Games installeren op D schijf.
 • 5600 VC Eindhoven Nike.
 • Huilen opwekken.
 • Stridor wheezing.
 • Populier standplaats.
 • Te Gek 2020.
 • Rostar CAS Zienn.