Home

Kilpailu ja kuluttajavirasto laki

Tällä lailla kumotaan kilpailuvirastosta annettu laki (711/1988) ja Kuluttajavirastosta annettu laki (1056/1998). 18 § Siirtymäsäännökset. Kilpailu- ja kuluttajavirasto jatkaa Kilpailuviraston ja Kuluttajaviraston toimintaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti peruuttaa sopimukselta, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän päätökseltä tai yhdenmukaistetulta menettelytavalta komission ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisen edun Suomen. KKV:n tehtävät liittyvät kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamiseen, markkinoiden toimivuuden varmistamiseen, kilpailulain ja EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamiseen. Virastossa hoidetaan myös kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävä

Sen lisäksi, mitä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain (661/2012) 2 §:ssä säädetään, Kilpailu- ja kuluttajavirasto: 1) seuraa ja arvioi kilpailuolosuhteita ja kuluttajien asemaan vaikuttavaa kehitystä sekä elinkeinoelämään liittyvien säännösten ja määräysten valmistelua ja antaa lausuntoja kysymyksistä, joilla saattaa olla kilpailu- tai kuluttajapoliittisia. Tämän luvun säännösten noudattamista valvovat kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja sen alaisina viranomaisina aluehallintovirastot sekä Finanssivalvonta silloin, kun luotonantajana on Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 §:n 2-5 momentissa tarkoitettu taho tai 5 §:ssä tarkoitettu muu finanssimarkkinoilla toimiva Kilpailuneutraliteetti tarkoittaa sitä, että julkisella ja yksityisellä elinkeinotoiminnalla on tasapuoliset toimintaedellytykset. Julkisyhteisöt voivat harjoittaa taloudellista toimintaa ja kilpailla yksityisten yritysten kanssa samoilla markkinoilla Kuluttajaoikeusneuvojilta ja Kilpailu- ja kuluttajavirastosta saat yleisiä ohjeita yritysten ja kuluttajien välisiin kuluttajaoikeudellisiin kysymyksiin. Neuvontaa yrityksille. Ilmoita epäasiallisesta markkinoinnista tai kohtuuttomista sopimusehdoista Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) yhteystiedot Kuluttajaneuvonta: 029 505 3050 (ma, ti, ke, pe klo 9-12, to 12-15) Yhteydenotto sähköisellä lomakkeella . Jos kysymyksesi liittyy koronavirukseen, luethan ensin vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Usein kysytyt.

Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta 661/2012 - Säädökset

Kilpailulaki 948/2011 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLE

Kilpailu- ja kuluttajavirasto olisi halunnut korkokaton ulottuvan myös jo solmittujen sopimusten uusiin nostoihin. Nyt korkokatto ei koske esimerkiksi luottokortin tapaan toimivia limitti- tai joustoluottoja, Laki koskee kaikkia kulutusluottoja asuntoluottoja ja ajoneuvojen osamaksukauppaa lukuun ottamatta Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 03.06.2020 antanut päätöksensä suorittamastaan tutkinnasta koskien PRO-Keskus Oy:n toimintaa Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuslain nojalla korvaamien ajojen välittämisessä. Uusi laki liikenteen palveluista astui voimaan 1.7.2018 ja tästä johtuvat laajat muutokset taksiala Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoo siirtävänsä alkoholiyhtiöiden fuusion jatkokäsittelyyn. Ruotsin ja Norjan viranomaiset tekivät samoin ennen joulua. Jatkokäsittelyssä kilpailuviranomaiset voivat tarkastuksensa jälkeen hyväksyä yhdistymisen sellaisenaan, määrätä sille ehtoja tai kieltää sen Kilpailu- ja kuluttajavirasto tutkii Eksoten palveluhankintojen lainmukaisuutta Savitaipaleella. Kilpailu- ja kuluttajavirasto teki Eksotelle selvityspyynnön Koivukodin, Peiponpesän, Haapatien rivitalojen sekä myöhemmin rakennettavan palveluasumisen yksikön palveluista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

 1. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloitti huhtikuussa 2019 oma-aloitteisen tutkinnan Olo-apteekki Oy:stä, joka on lääketukku Tamro Oyj:n, Suomen Terveystalo Oy:n ja eräiden apteekkarien perustama yhteisyritys
 2. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) Kilpailu- ja kuluttajavirasto turvaa toimivaa taloudellista kilpailua ja kuluttajansuojaa. Tavoitteena on markkinajärjestys, johon kuluttajat luottavat ja joka.
 3. tojen yhdistämisestä lakisääteisellä rajat ylittävällä absorptiosulautumisella, jossa Arcus sulautuu Altiaan (Yhdistynyt Yhtiö)
 4. Salon kaupunki on saanut kilpailu- ja kuluttajavirastolta huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä. Päätöksen mukaan kaupunki ei noudattanut lakia hankkiessaan rakennusteknisiä tuntitöitä vuosina 2019-2020. Salo kilpailutti vuonna 2017 rakennusurakoiden tuntityöt ja perusti useamman urakoitsijan puitelistan
Mainonnan valta -seminaari 30

ta sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muut-tamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuk-sista. Lisäksi muutettaisiin Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annettua lakia, oikeudenkäynnist Kilpailunrajoituksia käsittelevät Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja aluehallintovirastot sekä markkinaoikeus ja korkein hallinto-oikeus. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen virasto, joka puuttuu kilpailulain ja EU-kilpailusääntöjen vastaisiin vahingollisiin kilpailunrajoituksiin ja vaikuttaa yleisesti kilpailun toimivuuteen Kilpailu- ja kuluttajavirasto varoittaa jatkuvien luottojen koroista Heinäkuun alussa voimaan tullut 10 prosentin korkokatto on vaikuttanut lainamarkkinoihin monella tavalla. Kuluttajan kannalta positiivista on korkojen tilapäinen aleneminen 10 prosenttiin, jolloin lainakustannukset jäävät vuoden 2020 loppun asti aikaisempaa pienemmiksi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on käynnistänyt 5.4.2016 kilpailulain mukaisen tarkastuksen Energiateollisuus ry:n (ET) verkkovaliokunnan lokakuussa 2015 antamasta suosituksesta, että jakeluverkonhaltijat käyttäisivät yö- ja päiväenergiaan perustuvissa mittauspalveluissa valtakunnallista aikajaotusta Kilpailu- ja kuluttajavirasto käräytti autokoulujen hintakartellin - kuluttajien huijaamista Sanna Pekkonen, 21.11.2019 14:19 Auto Laki. KKV:n mukaan Uudenmaan Autokouluyhdistys ja sen hallitukseen kuuluneet kuusi autokoulua suosittelivat B-korttiopetuksen hinnan korottamista Kenelle ja millä ehdoin Palvelun piiriin kuuluvat vain Matkapakettilain määritelmän mukaisen ennakkoon maksetun matkapalveluyhdistelmän ostaneet kuluttajat. Mikäli matka on ostettu sellaiselta matkanjärjestäjältä, joka ei ole Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämässä vakuusrekisterissä, matkan ostaja ei saa matkanjärjestäjän maksukyvyttömyys- tai konkurssitilanteessa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV tuntee ilmiön ja kertoo saaneensa siitä ilmoituksia jo aiempinakin Black Friday -kampanjavuosina. - Ainakin viimeisen parin kolmen vuoden aikana kuluttajat ovat ottaneet yhteyttä ja kertoneet, että ovat tehneet tällaisia havaintoja, sanoo KKV:n erityisasiantuntija Saija Kivimäki The Finnish Competition Act has been amended as of 17 June 2019. The key amendments (Act 721/2019) concern inspections carried out by the Finnish Competition and Consumer Authority (FCCA), the FCCA's right to obtain information, and the exchange of information between authorities

Valtioneuvoston asetus Kilpailu- ja 728/2012

Kuluttajansuojalaki 38/1978 - Ajantasainen lainsäädäntö

 1. Laki lisää merkittävästi viranomaisten toimivaltuuksia. Samanaikaisesti Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja Kaupan liitto ovat yhteistyössä uudistaneet hintailmaisulinjauksen, joka tarjoaa yrityksille käytännön ohjeita kuluttajille suunnattujen alennusmyyntien, loppuunmyyntien, tarjousten ja erilaisten hintavertailujen toteuttamiseen
 2. Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo, että Veikkaus ei noudattanut hankintalakia keskuspelijärjestelmän hankinnassa. KKV linjasi maanantaina antamassaan päätöksessä, että Veikkaus lipesi lain vaatimuksesta, kun hankintasopimukseen tehtiin olennaisia muutoksia. KKV antoi Veikkaukselle asiasta hall
 3. Definition: Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamista, markkinoiden toimivuuden varmistamista, kilpailulain (948/2011) ja EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamista varten on Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Kilpailuneutraliteetti - Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Uusi laki voimassa alle viikon ja moni vippiyhtiö lopetti jo lainojen tarjoamisen. Sunnuntaina voimaan tullut korkokatto on jo nyt kiristänyt pikavippiyhtiöiden kilpailua. Facebook. Twitter. Sähköposti. Kilpailu- ja kuluttajavirasto aikoo tutkia pikavippiyhtiöiden toimintaa Pikaluottojen voimakas markkinointi voi lisätä velkaongelmia, minkä vuoksi markkinointisääntelyn tiukentaminen on perusteltua, katsoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV selvityksessään C-450/19 Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Contentverzamelaar. C-450/19 Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Prejudiciële hofzaak. Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar). Termijnen: Motivering departement: 14 augustus 201 Sivuiltamme löydät ajankohtaiset uutiset ja tuoreimmat kirjoitukset aiheesta Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Klikkaa sivuillemme ja lue tuoreimmat artikkelit Palvelusta vastaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Alue Koko Suomi. Palvelun kielet suomi, ruotsi. Tekstistä vastaa: Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Päivitetty: 20.3.2020. Asioi palvelussa. Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut ja palvelupaikat

Asiointi kuluttaja-asioissa - Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on linjannut yhdessä autokoulualan liittojen kanssa yhteiset pelisäännöt ajokorttihintojen ilmoittamiseen. CAP-Groupissa hinnat on ilmoitettu ohjeistuksen mukaisesti jo aiemminkin, eli esim. B-ajokortin hinta koostuu kaikista pakollisista kursseista, ja viranomaismaksut on myös ilmoitettu Kilpailu- ja kuluttajavirasto päätti OP Ryhmän bonusjärjestelmää koskevan tutkinnan 11.2.2019 8.38 Toimitus KKV ei löytänyt selvityksissään näyttöä sille, että bonusohjelma rajoittaisi vahinkovakuutusmarkkinoiden kilpailua merkittävästi kuluttajien vahingoksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Professori: Laki ei tunne kiihottamista ammattiryhmää vastaan . 25.1.2021; Kotimaa 02/2018 Totuus: märkä puu palaa paremmin kuin kuiva - Yhä Siirry linkistä RSS-syötesivulle ja paina Tilaa-nappia saadaksesi tuoreimmat otsikot nopeasti ja vaivattomasti

Suomalaisen Altian ja norjalaisen Arcuksen yhdistyminen saa mutkia matkaan myös Suomessa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoo selvittävänsä tarkemmin yrityskaupan kilpailuvaikutuksia. Ruotsin ja Norjan viranomaiset kertoivat ennen joulua tekevänsä samoin. Jatkokäsittelyssä kilpailuviranomaiset voivat tarkastuksensa jälkeen hyväksyä yhdistymisen sellaisenaan, määrätä sille. Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää, että markkinaoikeus määrää 9 miljoonan euron seuraamusmaksun Isojoen Konehallille kielletystä määrähinnoittelusta. Määrähinnoittelu on yksi vakavimmista kilpailunrajoituksista

Kilpailuoikeus on oikeudenala, jonka piiriin kuuluu kilpailunrajoituksia koskeva lainsäädäntö.Aiemmin sen piiri oli laajempi, jolloin siihen kuului myös vilpillinen kilpailu. Kilpailuoikeus on osa markkinaoikeutta, jonka muut osa-alueet ovat elinkeino-oikeus ja kuluttajaoikeus.. Kilpailuoikeus sisältää mm. julkiset hankinnat, määräävän aseman käyttäminen markkinoilla. Palvelun toteuttaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Palvelusta vastaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Alue Koko Suomi. Palvelun kielet suomi, ruotsi, englanti. Tekstistä vastaa: Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Päivitetty: 20.3.2020. Asioi palvelussa. Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut ja palvelupaikat Kilpailu- ja kuluttajavirasto tekee tarkastusta Isännöintiliitossa. Tarkastus alkoi eilen ja siinä selvitetään, ovatko Isännöintiliitto ja isännöintipalveluja tarjoavat yritykset syyllistyneet kilpailulain vastaiseen toimintaan

Video: Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) yhteystiedot

9 Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaati 31.10.2014, että markkinaoikeus määrää Eltel Groupille ja Eltel Networksille yhteisvastuullisesti maksettavaksi 35 000 000 euron suuruisen seuraamusmaksun, koska ne ovat rikkoneet kilpailunrajoituslain 4 §:ää ja SEUT 101 artiklaa sopimalla Empowerin kanssa sähkön siirtoon käytettävien voimajohtojen suunnittelu- ja rakentamisurakoiden hinnoista. kkv.fi KKVn tehtävät liittyvät kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamiseen markkinoiden toimivuuden varmistamiseen kilpailulain ja EUn kilpailusääntöje

KKV: Nuohous avattava kilpailulle | Kauppalehti

Senior Adviser at Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Finnish Competition and Consumer Authority) Finland 173 connections. Join to SE ON SIINÄ: uudistettu Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta - Kommentaari on ilmestynyt! Kirja on maan kattavin vuokrasuhteita koskeva oikeudellinen. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei voi määrätä yrityskaupalle ehtoja, joita yrityskaupan ilmoittaja ei hyväksy. 26 § Käsittelymääräajat . Kilpailu- ja kuluttajavirasto tutkii yrityskauppaa koskevan ilmoituksen välittömästi. Ensi vaiheessa Kilpailu- ja kuluttajavirasto ratkaisee, onko asiassa ryhdyttävä jatkoselvitykseen Tällöin matkapuhelimen käytön, kuten puheluiden ja tekstiviestien, hinnat Britanniassa vieraillessa saattavat nousta tai datan käytöstä saatetaan periä lisämaksua. Roaming-puheluiden ja datakäytön kuluttajahinnat ja niiden muutokset riippuvat viime kädessä kotioperaattorin ja Britannian operaattoreiden välisistä kaupallisista sopimuksista Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) (ruots. Konkurrens- och konsumentverket, engl. Finnish Competition and Consumer Authority FCCA) on työ- ja elinkeinoministeriön alainen kilpailu- ja kuluttaja-asioiden asiantuntijavirasto.. Organisaatio. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on jakautunut kilpailuasioiden vastuualueeseen sekä kuluttaja-asioiden vastuualueeseen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Finnish Competition and Consumer Authority) | 1,978 followers on LinkedIn. Terveet ja toimivat markkinat kuluttajien eduksi - Healthy and well-functioning markets.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Veikkauksen keskus­peli

View Hanna-Mari Immonen's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Hanna-Mari has 8 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Hanna-Mari's connections and jobs at similar companies Kuluttajavirasto.fi: visit the most interesting Kulutta Ja Virasto pages, well-liked by users from your country and all over the world, or check the rest of kuluttajavirasto.fi data below.Kuluttajavirasto.fi is a web project, safe and generally suitable for all ages. We found that Finnish is the preferred language on Kulutta Ja Virasto pages Senior Adviser at Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Finnish Competition and Consumer Authority) Helsinki, Southern Finland, Finland 191 connections. Join to Connect Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Finnish Competition and Consumer Authority) Report this profile. Senior Specialist at Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Finnish Competition and Consumer Authority) Helsinki Area, Finland 299 connections. Join to Connect Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Finnish Competition and Consumer Authority) University of Helsinki. Report this profile. Tämä työpaikka, Asiantuntija / erityisasiantuntija (3 tehtävää), on ilmoitettu Valtiolle-palvelussa 28.12.2020 ja sen on julkaissut Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Kyseessä on Määräaikainen työpaikka. Ilmoituksen hakuaika umpeutuu 15.01.2021. Työpaikka sijaitsee kunnassa Helsinki

Tarkastusryhmät

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hakenut kahden kuukauden jatkoaikaa markkinaoikeudelta liittyen Caverionin yritysostoon koskien Maintpartnerin Suomen, Viron ja Puolan toimintoja Caverion allekirjoitti 12.3.2019 sopimuksen Maintpartner Group Oy:n kaikkien osakkeiden ostamisesta, mukaan lukien sen Suomen, Puolan ja Viron tytäryhtiöt Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo myös markkinaperusteisen hinnoittelun toteutumista yhtiöittämisvelvollisuutta koskevissa kuntalain 127§:n tarkoittamissa tilanteissa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston on ensisijaisesti neuvotteluteitse pyrittävä turvaamaan kilpailuneutraliteetin toteutuminen kilpailulain 30 a §:n vastaisessa tilanteessa Pikaluottojen voimakas markkinointi voi lisätä velkaongelmia, minkä vuoksi markkinointisääntelyn tiukentaminen on perusteltua, katsoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV selvityksessään.. Viraston mukaan nykyisellään mainonnasta välittyy kuva pikaluotoista arkipäiväisenä ja riskittömänä keinona saada rahaa vaivattomasti Kilpailu ja kuluttajavirasto: stop all the clocks, cut off the cartel; Another episode in pay-TV saga as ECJ annuls Paramount's binding commitments; EU General Court issues judgment in International Skating Union case; European Court of Justice confirms default interest must be awarded on fines reimburse

Kulutusluottojen Korot: Kilpailu- ja Kuluttajavirasto

The Finnish Competition and Consumer Authority (FCCA) began operations on 1 January 2013. The agency was created by joining the Finnish Competition Authority and the Finnish Consumer Agency. The new agency increases the societal significance of competition and consumer issues and improves administration efficiency. The legally mandated responsibilities of the joined agencies remain unchanged. Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Tämä sähköyhtiö aiheuttanut ongelmia lukuisille kuluttajille. Fi-Negry Voima on antanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle vastineen. Tiedotteessaan yhtiö myöntää virheet ja perustaa ne liian nopeaan kasvuun, työvoiman kapasiteetin aliarvioimiseen,. Kilpailu- ja kuluttajavirasto is a member of Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Eri asiakkailta voidaan

Arkistosta: Kunnilla ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa - Meillä on jo ratkaisuja, mutta ne on otettava heti käyttöön, sanoo Sitran johtaja Mari Pantsa KKV on Kilpailu- ja kuluttajavirasto. KKV turvaa markkinoiden toimivuutta valvomalla kilpailusääntöjen ja kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön noudattamista. Teemme myös kilpailua ja kuluttajansuojaa koskevia selvityksiä sekä vaikutamme lainsäädännön kehittämiseen aloitteilla ja lausunnoilla..

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Veikkauksen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt kaupan ja osapuolet vahvistivat yrityskaupan 23.12.2020. LVI-Trion ja sen tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 24 miljoonaa euroa. QMG-konsernissa ne liittyvät osaksi talotekniikan huolto-, korjaus- ja modernisointipalveluita tarjoavaa QMG Partnersia, johon kuuluu kymmenen yritystä pääkaupunkiseudulla Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV ja aluehallintovirastot järjestävät infotilaisuuksia matkailualan toimijoille uudistuvasta matkapakettilainsäädännöstä. Lait.

Kilpailu- ja valvonta-asiat - Markkinaoikeu

joille Kilpailu-ja kuluttajavirasto voisi luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tietoja ja asiakirjoja. Laki kilpailulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta.....70 2. Laki kilpailulain muuttamisesta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt kaupan ja osapuolet vahvistivat yrityskaupan 23.12.2020. Trio Ilmastoinnin Janne Louho tarkistaa ilmastointikanavien toimivuutta helsinkiläisessä taloyhtiössä. LVI-Trion ja sen tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 24 miljoonaa euroa Kilpailu- ja kuluttajavirasto Juttuvirta. Kategoriasta Ajankohtaista. Julkaisupäivämäärä 08.06.2020 19.23 (Päivitetty 09.06.2020 11.14) Paketit hukassa tai noudettavissa naapurikunnasta - Postin jakelutoiminta poiki valituksia koronakevään. Kilpailu- ja kuluttajavirasto rajoittaisi pikavippien markkinointia STT Pikaluottojen voimakas markkinointi voi lisätä velkaongelmia, minkä vuoksi markkinointisääntelyn tiukentaminen on perusteltua, katsoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV selvityksessään Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on käynnistänyt 5.4.2016 kilpailulain mukaisen tarkastuksen Energiateollisuus ry:n (ET) verkkovaliokunnan lokakuussa 2015 antamasta suosituksesta, että jakeluverkonhaltijat käyttäisivät yö- ja päiväenergiaan perustuvissa mittauspalveluissa valtakunnallista aikajaotusta

Professori: ryhmäkannetta pitäisi vihdoin kokeilla käytännössäÄrsyttääkö, että hinnat ovat näkyvillä huonostiKuluttajaoikeus

Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää tarkemmin

Puhelinmyynnin sääntelyä on kiristettävä Suomessa, arvioi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV. Viraston selvityksen mukaan puhelinmyynti aiheuttaa suurelle enemmistölle kuluttajista runsaasti haittoja ja vain vähän hyötyjä. Valtaosa suomalaisista olisi valmis kieltämään puhelinmyynnin kokonaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Black Friday -kam­pan­jan alen­nuk­set eivät vastaa aina to­tuut­ta - Luo­daan ikään kuin kei­no­te­koi­nen mie­li­ku­va Kuluttaminen 27.11.2020 02:00 Ta­lo­kaup. Kilpailu- ja kuluttajavirasto neuvoo, miten toimia eri tilanteissa. Lukuaika noin 1 min. Taksimatka saattaa joskus poiketa siitä, mitä on alun perin sovittu. Laki raamittaa sinunkin bisnestäsi, mutta juristijargon on kaukana tositoimista Linnunmaa Lex - Bisneksen lait Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) siirtää alkoholiyhtiöiden Altian ja Arcuksen yhdistymistä koskevan tarkastuksensa vaiheen II -käsittelyyn

Tiedätkö, miten taksinkäyttö muuttuu? Uudet lait voimaan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen kilpailu- ja kuluttaja-asioiden asiantuntijavirasto. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Kilpailu- ja kuluttajavirasto kilpailu- ja kuluttajavirasto. Kuluttajan oikeuksien päivää vietetään 15.3. Tarjoamme valmiit työpajamateriaalit. 05/03/2020. Olemme yhdessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa luoneet Osaava ostaja- ja Osallisuutta kuluttajakasvatukseen-työpajamateriaalit,. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on pannut vireille selvityksen Aurora Laina -yhtiön uudesta pikavippimallista, kertoo viraston kuluttaja-asioista vastaava ylijohtaja Katri Väänänen STT:lle. Britanniasta Suomeen rantautunut Aurora Laina on tuonut tarjolle uuden pikavippimallin, jossa luottotietonsa menettäneille tarjotaan lainoja siten, että lainan nostajaksi ryhtyy toinen henkilö

 • Biggest F1 crashes.
 • Brug tanden schoonmaken.
 • WinTrack download.
 • Schoolregels Basisschool.
 • Vbs Hansbeke.
 • Gal gelekt tijdens operatie.
 • Dakshingles hergebruiken.
 • Crayola Washimals.
 • Rotpunkt keuken Sherwood.
 • Hijgend Hert mariniers.
 • Driekoppige hond.
 • AEG Lavamat resetten.
 • Appartement Zeedijk Knokke te huur.
 • Kerrieplant.
 • Bloedvergiftiging uitslag.
 • Hema mosselen aanbieding.
 • Prepaid telefoon Samsung.
 • Aardappelschotel slowcooker.
 • Kind noch kraai hebben betekenis.
 • Soorten perspectief tekenen.
 • Typologie architectuur betekenis.
 • Sam Smith Love Goes.
 • Capillair bloed.
 • Pebble tile Bathroom.
 • Afdeling Gynaecologie Deventer Ziekenhuis.
 • Nineties men outfit.
 • 6 maanden sprong slecht drinken.
 • Langdurig relatief verzuim.
 • PS3 controller On PC 2020.
 • Fluoxetine angst.
 • Garnet Steven Universe.
 • Tekening winterlandschap.
 • Franse liefdesbrief.
 • PhotoPills online.
 • Zonnepanelen Gebr sluyter.
 • Snel Internet Delfzijl.
 • Spirituele betekenis Duizendblad.
 • Sleutelhanger fotoboekje.
 • Vicente Calderón.
 • Romeinse cultuur en gewoontes.
 • Iemand missen die niet goed voor je is.