Home

Niet veelvlakken

Veelvlakken en niet-veelvlakken - De Spreeuwen - 6e leerjaa

 1. Veelvlakken en niet-veelvlakken. Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen. Ga aan de slag. Welkom Weekplanne
 2. Het verschil inzien tussen veelvlakken en niet-veelvlakken. In dit filmpje leg ik uit wat een ruimtefiguur is en stel ik enkele ruimtefiguren aan jou voor. O ja, en op het einde komt nog een mopje
 3. flipping the classroom: Indeling van de ruimtefiguren, veelvlakken en niet-veelvlakken, bol, cilinder, kegel, kubus, balk, piramide. 6de leerjaa
 4. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 9 nov 2020 om 07:05. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk
 5. Een regelmatig veelvlak of platonisch lichaam is een veelvlak waarvan de zijvlakken congruente regelmatige veelhoeken zijn. Regelmatige veelvlakken zijn convex en alle hoeken tussen de vlakken zijn onderling gelijk. Er bestaan vijf regelmatige veelvlakken. De kubus is het bekendste voorbeeld. De vijf zijn: het viervlak, de kubus, de octaëder, de dodecaëder en de icosaëde

Wiskunde oefenen: Ruimtefiguren Xnapd

Pythagoras, Plato, Archimedes en Kepler verwonderden zich er al over: hoe prachtig regelmatig veelvlakken in elkaar kunnen zitten. Ongeslagen aan de top staan wat dat betreft de Platonische lichamen; in dit artikel bekijken we waarom. Vervolgens nemen we een kijkje in de subtop waar regelmaat ook uitbundig voorhanden is Ik kan niet-veelvlakken (ruimtefiguren) herkennen en benoemen: bol, cilinder, kegel. Ik kan niet-omwentelingslichamen (ruimtefiguren) herkennen en benoemen (bv. fles). Ik kan de ontwikkeling (ontvouwing) van enkele ruimtefiguren herkennen en benoemen: kubus, balk, cilinder Veelvlak Een veelvlak, polyeder of polyhedron is een ruimtelijk object waar alle kanten begrensd zijn door platte zijvlakken en rechte ribben. ==Situering== Waar de zijvlakken aan elkaar grenzen, zitten de ribben van het veelvlak, en waar de ribben elkaar tegenkomen, zitten de hoekpunten Vind jij deze website de moeite? Klik dan eens op één van de advertenties! Het kost jou 5 seconden tijd en je helpt er KlasTools een bank mee vooruit Klik eerst op Let op!. Lees aandachtig Let op!. Kies het correcte antwoord voor elke vraag en duid aan. Als je alle vragen beantwoord hebt, zie je je resultaat

Niet-veelvlakken vormen. Een plat stel punten kan verschillen (bijvoorbeeld niet-convex) en niet voldoen aan de gebruikelijke definitie van een veelvlak. Zelfs hierdoor is het beperkt tot rechte secties. De lijnen van een convex veelvlak bestaan uit convexe figuren 10 131 LICHAMEN (RUIMTEFIGUREN) a Enkele veelvlakken kubus balk piramide b Enkele niet-veelvlakken omwentelingslichamen bol cilinder kegel niet-omwentelingslichamen 99. 11 c Ontwikkeling, ontvouwing, ontplooiing of netwerk van enkele ruimtefiguren kubus balk cilinder piramide kegel 100 zijn voorbeelden van niet-veelvlakken. Een kubus is een veelvlak dat wordt begrensd door 6 even grote vierkanten. Een balk is een veelvlak dat wordt begrensd door 6 rechthoeken. Een piramide is een veelvlak dat wordt begrensd door een grondvlak (driehoek, vierhoek, vijfhoek,. kopieerblad: 'S10L122 - kopieerblad veelvlakken en niet-veelvlakken' Les 126: Ontwikkeling van kubus, balk en cilinder instructie Bingel: 'Corona: wiskunde (instructie): S10 meetkunde De klaswebsite Als je extra taken wil, kan je altijd terecht op de klaswebsite. Per onderdeel zijn er bijna altijd extra taken voorzien. Je vindt ook veel werkblaadjes terug onder 'Downloads'

wiskunde: meetkunde: les 143 ruimtefiguren, meetkundige

Veelvlak - Wikipedi

Leerlingen moeten voorwerpen onderverdelen in veelvlakken en niet-veelvlakken. Ze ontdekken in deze les ook een aantal eigenschappen over de kubus, de balk, de piramide, een bol, een cilinder en een kegel. Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken Wat betekent veelvlakken? Hieronder vind je een betekenis van het woord veelvlakken Je kunt ook zelf een definitie van veelvlakken toevoegen 10 484 LES 122 MEETKUNDE 8 VAN 10 N RUIMTEFIGUREN: VEELVLAKKEN EN NIET-VEELVLAKKEN Uitgebreide lesgang beginsituatie In het vierde leerjaar hebben de leerlingen al gewerkt met meetkundige termen als 'plat, recht, rond, schuin, gebogen, hoekig, afgerond, golvend, puntig ' start Plaats de verpakkingen op de demonstratietafel

niet-veelvlakken Hieronder staat een powerpoint waarin juf Thalia stap per stap de les uitlegt. Je hoort per dia ook haar stem, gebuik dus een hoofdtelefoon om anderen niet te storen Sommige niet-veelvlakken hebben een speciale eigenschap: ze veranderen niet als je ze om een as wentelt. Die ruimtefiguren noemen we omwentelingslichamen. Je kunt 00k zeggen dat een omwentelingslichaam een ruimtefiguur is die ontstaat door een vlakke figuur om een as te laten draaien Naam:.. Datum:.. Nr.:.. Reken Maar! 6 | Summatieve toets 2 - na blok 8 2 Uitgeverij VAN IN Bereken het percent... / 4 20 % van 3 500

Bij de ruimtefiguren hebt veelvlakken en je hebt niet-veelvlakken. De veelvlakken kunnen niet rollen, enkel schuiven. Bijzondere veelvlakken zijn kubussen, balken, piramides, icosaëders, trapezoïden, tienvlakken, Bij de niet-veelvlakken heb je cilinders, kegels, bollen, Na deze les knutselden we de eerste letter van onze naam in 3D o Zelfstandig leerpad: Ruimtefigure

Een tekening maakt alles veel duidelijker! 530 KOPIEERBLAD VEELVLAKKEN EN NIET-VEELVLAKKEN Dit kopieerblad hoort bij Rekensprong Plus 5, sprong 10. © Van I -Let op, ze spreken in het filmpje over 2 groepen: de veelvlakken en de niet-veelvlakken . In je werkboek spreken ze bij oef. 2 onderaan ook over 2 groepen: veelvlak (moet je invullen bovenaan bij blauw) en ruimtefiguur die geen veelvlak is (= niet-veelvlak )

Opdracht 2 Neem je werkschrift van wiskunde erbij op pagina 81.Daar zie je les 122 (Ruimtefiguren: veelvlakken en niet-veelvlakken) staan. Je maakt het volledige werkblad. Je hebt een kopieerblad nodig voor oefening 1, 2 en 3.Deze kan je hieronder downloaden We bekeken de veelvlakken en de niet-veelvlakken (of omwentelingsfiguren): de kubus, balk, piramide, prisma, kegel, bol, cilinder. 0 Reacties Laat een antwoord achter. Archieven. Maart 2020 Januari 2020 November 2019 Oktober 2019 September 2019 Maart 2019 December 2018 November 2018 Oktober 2018 September 2018 Mei 201 speciale niet-veelvlakken. speciale veelvlakken. Klik hieronder om de ruimtefiguren te oefenen! Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen

Regelmatig veelvlak - Wikipedi

niet-veelvlakken balk piramide bol cilinder andere kubus De zes grensvlakken zijn rechthoeken. De zes grensvlakken zijn vierkanten. Eén grensvlak is een veelhoek. Alle andere grensvlakken zijn driehoeken. Hij is volmaakt rond en heeft dus geen vlakke oppervlakken. Twee grensvlakken zijn even grote cirkels Je leerde al over ruimtefiguren (veelvlakken en niet-veelvlakken). De ontvouwing of ontplooiing van een kubus of balk kwam al even aan bod. Door zelf witte blaadjes bij elkaar te zoeken en er de ontplooiing van een kubus of een balk op te tekenen, deze dan te vouwen en dicht te kleven, kan je jezelf maken als Minecraft-mannetje

De regelmaat van veelvlakken - NEMO Kennislin

 1. Agenda van de dag. Lesopdrachten Kopieerbladen. Wiskunde - Sprong 8 les 101. Frans - Woordkaartjes Instructiefilmpjes. Wiskunde - Veelvlakken en niet-veelvlakken
 2. Ruimtefiguren - Veelvlakken en niet-veelvlakken Ruimtefiguren: definities! Veelvlakken - Verschuif de rode balk en zie welke figuur gevormd wordt. Doorzien! - Klik op 'start doorzien 4' en ontdek alle figuren. Je kan ze ook open- en dichtvouwen. Erg interessant om alle veelvlakken te bestuderen! Met de draaibank kan je niet-veelvlakken make
 3. b Enkele niet-veelvlakken omwentelingslichamen bol cilinder kegel niet-omwentelingslichamen 99 Uitsluitend te gebruiken door Sid De Jongh (2007-05-10) Gemeentelijke Lagere School. MEETKUNDE 1110075_01N RS6_NNB.indd 10010075_01N RS6_NNB.indd 100 33/21/11 3:33:06 PM/21/11 3:33:06 P

Wiskunde - getallenkennis - PDF Gratis downloa

Ruimtefiguren kan je opdelen in veelvlakken en niet-veelvlakken. Een omwentelingslichaam ontstaat door een vlakke figuur rond zijn as te wentelen (= draaien). maandag 20 april 2020 Frans unité 27 Lesdoel: nieuwe woordenschat lezen/vertalen de basistekst vlot lezen Materiaal: - computer / i-pa niet-veelvlakken NV. Noteer de best passende naam onder de ruimtefi guren. 1 2 MK 3 3 MK 3 44 Les 10 cilinder achtvlak of veelvlak balk niet-veelvlak VF VF RF RF RF RF RF RF VF VF V VV NV NV NV. Kruis aan of het om een veelvlak of een niet-veelvlak gaat. Kruis de naam van de ruimtefi guur aan waar dit voorwerp het meest op lijkt Niet-veelvlakken Zijn niet volledig begrensd door veelhoeken Hebben minstens één gebogen oppervlak Piramide Grondvlak: Veelhoek Zijvlakken: Opstaande driehoeken die samenkomen in een punt, de top Balk Grond- en bovenvlak: Rechthoek Zijvlakken: Allemaal rechthoeken Kubus Grond- en bovenvlak: Vierkant Zijvlakken: Allemaal vierkanten Cilinde Wiskunde veelvlakken en niet- veelvlakken. Voor deze les heb ik iets extra tijd moeten uitrekken. Niet iedereen was er even snel mee weg. Maar ik merkte nadien dat de extra tijd vruchten afwierp. Bijna alle kinderen maakten quasi geen fouten op hun takenblad Let op! Ruimtefiguren. Veelvlakken. Kubus. Balk. Andere veelvlakken. Niet-veelvlakken

Veelvlak - 3 definities - Encycl

Sprong 10, les 122 : ruimtefiguren: veelvlakken en niet-veelvlakken. Ik kan ruimtefiguren rubriceren in veelvlakken en niet-veelvlakken en de eigenschappen ervan onderzoeken. RS+ 5b : Ws. c p. 81 NNB K 'veelvlakken en niet-veelvlakken' Gebruikswijzer. BLOK 4. BLOK 5 - Ruimtefiguren/lichamen indelen in veelvlakken en nietveelvlakken. - Bij de niet-veelvlakken de cilinder, de bol en de kegel herkennen en benoemen niet-veelvlakken veelvlakken cilinder kegel bol andere viervlak vijfvlak zesvlak zevenvlak achtvla Al gauw konden we de ruimtefiguren indelen in veelvlakken en niet-veelvlakken. We bestudeerden de eigenschappen van de ruimtefiguren en we benoemden ze met kubus, balk, piramide, prisma, bol, cilinder en kegel. Hmm, jules eet graag fruit! 29 november 2020 Emmely Cnudde 'veelvlakken en niet-veelvlakken' Werkschrift C p. 81 Oef. 1,2,3,4 NNB p. 92 + 3 filmpjes EXTRA: Bingeloefeningen Taal Correctie schrijfopdracht Verbeter het dagboekfragment van een klasgenoot. Hoe? Zie link! De leerkracht stuurt jou een dagboekfragment van een medeleerling. Na verbetering stuur je het via mail doo

Rhino3d Rinus Roelofs Modellen Poster Pythagoras

niet-veelvlak - KlasTool

 1. Veelvlakken en niet-veelvlakken. Vooraan zijn er ruimtefiguren verdeeld in 2 groepen. De leerkracht laat in elke groep enkele zijvlakken op een ruimtefiguur aanduiden. 2.1 Veelvlakken. De leerlingen komen tot de vaststelling dat sommige ruimtefiguren, enkel veelhoeken als zijvlak hebben. Deze benoemen we dan ook als veelvlakken. 2.2 Niet.
 2. Bij de niet-veelvlakken hadden we het over de bol, de cilinders en de kegels. Gepost door Klaartje Mens op 02:53. Dit e-mailen BlogThis! Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Pinterest. Geen opmerkingen: Een reactie posten. Nieuwere post Oudere post Homepage. Abonneren op: Reacties posten (Atom
 3. niet—veelvlakken De zes De zes grensvlakken grensvlakken zijn zijn vierkonten. rechthoeken. op de tekeningen: op de tekeningen: nummer(s) nummer(s) Eén grensvlak IS een veelhoek. Alle andere grensvlakken driehoeken. op de tekeningen: nummer(s) Hij is volmaakt rond en heeft dus geen vlakk
 4. Het grondvlak van een balk kan nooit een vierkant zijn.
RUIMTEFIGUREN (lichamen)

niet-veelvlakken cilinder kegel andere ruimtefiguren veelvlakken viervlak vijfvlak zesvlak zevenvlak achtvlak . Les 11 Mathias behaalt tijdens de toetsen van Kerstmis 48 op 60 punten voor Frans. In juni behaalt hij 120 op 150. s zijn resultaat gestegen, gedaald of gelijk gebleven? 12 Wiskunde - Les 122 : Meetkunde: Ruimtefiguren: veelvlakken en niet- veelvlakken Ipad, gsm of computer met internet Niet in de rekensprong maar op extra werkblad af te halen op schoo 05-03-2015: Omwentelingslichamen: Sommige niet-veelvlakken ontstaan door het wentelen van een vlakke figuur - Ruimtefiguren: veelvlakken en niet-veelvlakken: uitleg 05:08 - 10:10 - Benaming van belangrijke ruimtefiguren 10:11 - 12:42 - Bolletje 1: Zoek de naam van de figuur 12:43 - 13:54 - Bolletje 3: Hulp bij de positiebepaling 13:55 - 14:59 - Afronding.

Ruimtefiguren (lichamen)

niet—veelvlakken Eén grensvtak IS Oen veelhoek. Alle andere grensvlakken driehoeken. Hij is volmcokt rond en heeft dus geen Vlakke oppervlakken. Twee grensulakken zijn even grote cirkels,' schijven en er is één gebogen grensvlak. Lees en los op. Dylan woont op 7 km van het sportterrein ruimtefiguren: veelvlakken en niet-veelvlakken. 1. Bekijk de . 2. instructiefilmpjes helemaal. Dan krijg je zéker voldoende uitleg om de oefeningen correct op te lossen. deel 1 en deel 2

De discipline van vaste geometrie omvat de studie van driedimensionale vormen. In tegenstelling tot de vlakke figuren, vaste ruimte innemen. De vaste vormen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: vlakke veelvlakken en niet-veelvlakken met ten minste één niet-plat oppervlak De leerlingen van het vijfde leerjaar hebben geleerd over de meest voorkomende ruimtefiguren. Heel wat nieuwe begrippen zoals veelvlakken en niet-veelvlakken, zijvlakken, ribben,kubus, balk, piramide, bol, cilinder, kegel,...' werden besproken en getoond a.d.h.v. voorwerpen en tekeningen. Lara, Rhune en Merve hebben zelfs een grote kubus.

Euler-stelling. Euler's stelling voor eenvoudige polytopen ..

Soorten piramides en prisma's De discipline van vaste geometrie omvat de studie van driedimensionale vormen. In tegenstelling tot de vlakke figuren, vaste ruimte innemen. De vaste vormen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: vlakke veelvlakken en niet-veelvlakken met te Vlakke figuren 1. Vlakke figuren Johan Vervaeke 2. Vlakke figuren 1. Ruimte Het wiskundige begrip dat overeenstemt met de wereld waarin we leven, noemen we de ruimte

b Enkele niet-veelvlakken ornwentelingslichamen cilinder niet-omwentelingslichamen kegel 131 LICHAMEN a Enkele veelvlakken . b Als de som en de verhouding gegeven zijn Kadir en Rani verdelen 140 euro uit hun spaarpot onder elkaar. Kadir krijgt van Rani's deel. Hoeveel krijgen ze elk 5de leerjaar Planning maandag 04/05/2020 Materiaal Filmpjes Online oefenen Hulp nodig? #DoeHetAlsBaziel Deze week kijken we eerst nog eens hoe we aan de slag moeten. https://www.youtub Je leerde al over ruimtefiguren (veelvlakken en niet-veelvlakken). De ontvouwing of ontplooiing van een kubus of balk kwam al even aan bod. Door zelf witte blaadjes bij elkaar te zoeken en er de ontplooiing van een kubus of een balk op te tekenen, deze dan te vouwen en dicht te kleven,. We bekeken de veelvlakken en de niet-veelvlakken (of omwentelingsfiguren): de kubus, balk, piramide, prisma, kegel, bol, cilinder. 0 Reacties Bezoek SIMA. 7/3/2019 0 Reacties Op maandag 21 januari bezochten wij het SIMA in Aarschot. We volgden vier workshops: haar, verzorging, koken en gezondheidsleer Rekensprong 5 boek B Getallenkennis sprong 4,5,6 Les 40: natuurlijke gatllen tot 1 000 000 Les 43: van kommagetal naar breuk en omgekeerd Les 45: afronden en schatte

MEETKUNDE 120 PUNTEN, LIJNEN EN VLAKKEN - PDF Free Downloa

Veelvlakken en niet-veelvlakken Ruimtefiguren: kubus, balk, bol en piramide herkennen adhv realistische foto's De ontwikkelingen van ruimtefiguren herkennen Percenten van getallen berekenen door het percent te beschouwen als een breuk of via de 1 %-rege Start studying Definities WISKUNDE TRIM 2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Hier vind je een overzicht van de klaspagina´s van de lagereschool VERGEET OP HET EINDE HET VRAGENLIJSTJE NIET IN TE VULLEN EN DRUK NADIEN OP VERZENDEN!!! Heb je het gisteren nog niet gedaan, gelieve dit da.. 527 BINGO KOPIEERBLAD Dit kopieerblad hoort bij Rekensprong Plus 5, sprong 10. © Van In 10 2 45 84 320 16 1 000 15 540 700 50 500 25 64 24 39 12 8 44 68 22

Ruimtefiguren, niet- veelvlakken, bol, kegel, cilinder. - Deze niet-veelvlakken kunnen we nog een specifieke naam geven, welke? Omwentelingslichaam. - Wat betekent dit 'omwentelingslichaam'? Duid dit even aan op één van de voorwerpen Er is ook een kader gemaakt waarin de verschillende onderverdelingen (veelvlakken en niet-veelvlakken, omwentelingslichamen en niet-omwentelingslichamen) gemaakt zijn. Elke leerling mag een lichaam verschuiven naar de juiste kolom. Nadien worden de lichamen besproken en verbeterd Les 122: Ruimtefiguren: veelvlakken en niet-veelvlakken Y Les 123: Romeinse cijfers Y Les 124: Deelbaarheid door 2,4,5,10,25,100 en 1000 Je leerde al over ruimtefiguren (veelvlakken en niet-veelvlakken). De ontvouwing of ontplooiing van een kubus of balk kwam al even aan bod. Door zelf witte blaadjes bij elkaar te zoeken en er de ontplooiing van een kubus of een balk op te tekenen, deze dan te vouwen en dicht te kleven,. Vul in. Kies uit: grondvlak, bovenvlak, zijvlak, veelvlakken, niet-veelvlakken. Alle ruimtefiguren die volledig begrensd zijn door platte oppervlakken noemen we _____. veelvlakken Ruimtefiguren die ook 1 of meer gebogen oppervlakken hebben zijn _ _____ niet-veelvlakken . Een veelvlak is enkel.

Ruimtefiguren (lichamen)

Video: oefenbundel voor het zesde leerjaar bij de Help Wibbel

veelvlak - Zoeken - Leermiddelen - KlasCement
 • BeamNG drive mobile.
 • Bult op slaap.
 • Problems thesaurus.
 • Bewijs eigenschap middenparallel.
 • Tweede date verwachtingen.
 • Kel Mitchell age.
 • Prentenboek iPad.
 • Elektromagnetische golven.
 • Hemofilie levensverwachting.
 • Take out Antwerpen.
 • W3 responsive images.
 • Rob van Someren vakantie.
 • Mijn moestuin diana.
 • Deo in oog.
 • Gratis voorgevormde vijvers.
 • Spontaan blauw oog.
 • Mutation assessor score interpretation.
 • Genealogiedomein Winterswijk.
 • Muis en toetsenbord gaming.
 • Funforest.
 • Lunch at the Ritz Paris.
 • Vtiger download.
 • Kun je katenspek bakken.
 • Tijdelijk pleeggezin.
 • Strava athlete routes.
 • KERSTBAL TEKENEN in stappen.
 • Thee aanslag tanden voorkomen.
 • Infanterie Romeinen.
 • Spraakcomputer kind.
 • Tourmaline Krultang.
 • Da Romeo Gullegem.
 • Levensenergie laten stromen.
 • Loefzijde Engels.
 • Zwijnaardsesteenweg 454 9000 Gent.
 • Krijsende eekhoorn.
 • Langdurig relatief verzuim.
 • Verkooppunten straatcode loterij.
 • Fruit orange.
 • Waar komt bloedluis vandaan.
 • Magnolia soulangeana wikipedia.
 • Aantal vluchtelingen Griekenland.