Home

Ambiguïteit betekenis

Ambiguïteit - Wikipedi

Wat is de betekenis van ambiguïteit - Ensi

Betekenis ambiguïteit

ambiguïteit Nederlands woordenboek - Woorden

 1. Betekenis-of het hebben van meerdere betekenissen-is echter niet een eigenschap die eenzijdig aan de taal of de 'werkelijkheid' kan worden toegeschreven. Betekenis wordt geproduceerd in de ontmoeting van een mens met een tekst of een andere verschijnsel uit de werkelijkheid. Ambiguïteit is daarom evenzeer een eigenschap va
 2. ambigu (bn): dubbelzinnig, meerduidig, voor tweeërlei uitleg vatbaar, voor velerlei uitleg vatbaar. ambigu (bn): tweeslachtig. als synoniem van een ander trefwoord: dubbelzinnig (bn) : achterbaks, ambigu, dubbel, dubieus, equivoque, geniepig, tegenstrijdig, verdacht. vaag (bn)
 3. Lexicale ambiguïteit Veel woorden hebben meerdere betekenissen. Het woord ezel kan verwijzen naar een dier (en naar personen die daar een zekere overeenkomst mee vertonen) of naar een stuk schildersgereedschap
 4. Ambiguïteit I ambivalentie Een inleiding Sjaak van der Geest The things one feels absolutely certain about are never true. Oscar Wilde' Her woord 'dubbelzinnig' heeft een uitgesproken negatieve klank in onze taal. In zijn algemene betekenis verwijst her meestal naar een tekst die voor tweeërlei, of meer, uitleg varbaar is
 5. Betekenis van 'ambigu' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. De SΕΒ is van mening dat de motivering van het besluit tot inleiding van de procedure onduidelijk en ambigu is en dat de Commissie, voor zover zij het besluit op andere factoren heeft gebaseerd, niet de verplichting is nagekomen haar besluit te motiveren, als bepaald in artikel 253 van het EG-Verdrag
 6. In dit filmpje leg ik uit wat ambiguïteit is, daarbij bespreek ik dubbelzinnige woorden of woordgroepen/ zinnen. Heb je zelf een voorbeeld? Laat dat dan wete..
 7. Eén van de karakteristieke eigenschappen van natuurlijke taal is ambiguïteit. Dit betekent dat woorden, uitdrukkingen, en zinnen niet één vaste betekenis hebben, maar dat de betekenis afhangt van de context

ambiguïteit - WikiWoordenboe

Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien en hetzelfde klinken, maar een verschillende betekenis hebben. Bijvoorbeeld bank (om op te zitten) en bank (als geldinstelling).. Daarnaast bestaan er homofonen: woorden die hetzelfde klinken, maar verschillend worden geschreven.Bijvoorbeeld hart en hard.. Er zijn ook homografen: op schrift is geen verschil te zien, maar de uitspraak verschilt. Lexicale ambiguïteit is de aanwezigheid van twee of meer mogelijke betekenissen voor een enkel woord.Het wordt ook wel semantische ambiguïteit of homonymie genoemd. Het verschilt van syntactische ambiguïteit, de aanwezigheid van twee of meer mogelijke betekenissen binnen een zin of reeks woorden Betekenis van ambiguiteit toevoegen. Aantal woorden: Naam: E-mail: (* optioneel) Email confirmation: << ambo hic nati: ambiëren >> Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik! Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom Een ambiguïteit of dubbelzinnigheid betreft de mogelijkheid om aan een tekst uiteenlopende betekenissen toe te kennen.. Ambiguïteit is een dubbelzinnige taalconstructie. Ze kan zowel in natuurlijke talen als meer in het algemeen in alle formele talen voorkomen. Ambiguïteiten kunnen zowel in grammaticale zin voorkomen (een zinsconstructie is dubbelzinnig) als in semantieke zin (een woord.

Deze ambiguïteit in de analyse, en zelfs in het optreden, die te lang door bepaalde instanties van de Europese Unie in stand gehouden is, deze wil om betwistbare standpunten te willen opleggen die twee fundamentele principes niet naleven, namelijk de communautaire voorkeur en de preferentiële toegang voor onze historische bondgenoten, de duidelijk aan het licht tredende verdeeldheid binnen. De betekenis van dit... nakkie Nakkie is straattaal met als... assie Assie is straattaal die je... Zie nog meer volkabs » ambiguïteit (zov: dubbelzinnigheid) Ook interessant: aanbedene #29537 26.12.2012 01:39 8T3. dubbelzinnigheid Nederlandse woorden. Delen: 0. 0. Ik wil hier ook wat over zeggen Wanneer ambiguïteit optreedt bij spraakhandelingen, wordt dit grammaticaal taalkundige ambiguïteit genoemd. Dit type dubbelzinnigheid treedt op wanneer een uitdrukking, zin of zin in meer dan één betekenis kan worden geïnterpreteerd. Er worden dus ten minste twee hoofdtypen taalkundige dubbelzinnigheid erkend. Namelijk: Structurele. Ambiguïteit (uitgesproken als am-big-YOU-it-tee) is de aanwezigheid van twee of meer mogelijke betekenissen in een enkele passage.Het woord komt van een Latijnse term die ronddwalen betekent en de vorm van het bijvoeglijk naamwoord van het woord is dubbelzinnig. Andere termen die voor dubbelzinnigheid worden gebruikt, zijn amfibologie, amfibolie en semantische dubbelzinnigheid

verband gebracht met de vraagstelling naar het ware belang van ambiguïteit voor betekenis. 5. 7 De reden om juist deze twee auteurs bij de behandeling van dit onderwerp met elkaar in verband te brengen is omdat beiden in dezelfde periode zich met hetzelfde onderwerp bezighielden De auteurs zouden 'pointing to' niet als interpretatie maar als beschrijving beschouwen en spreken in dit verband over 'laying out' van de intentionele betekenis van een fenomeen. Tags: ambiguïteit, Fenomenologie, methode, Onderzoe ambiguïteit vertaling in het woordenboek Nederlands - Indonesisch op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen Interactie: met anderen erover praten en betekenis geven aan wat er gebeurt. Omgaan met ambiguïteit betekent dus het vinden van een balans tussen hoge en lage ambiguïteit door tegelijk los en hecht koppelen (Van Laere, 2003). losjes gekoppelde systeme

Categorie: ambiguiteit - research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Nederlands recht, Inhoud: ruim 10.000 definities, Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields. Its projects are supported by academic researchers from. De betekenis van ambiguïteiten vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van ambiguïteiten gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Ambiguïteit wordt ook wel geassocieerd met vaagheid en onduidelijkheid. Ambiguïteit slaat meestal op tekst. Zowel zinnen als individuele woorden kunnen ambigu zijn. Vaak blijkt de bedoelde betekenis van een tekst uit de context van de uitdrukking of uit de klemtoon bij de uitspraak ervan Wij mensen geven via verhalen betekenis aan de werkelijkheid om ons heen. Tegen die werkelijkheid kunnen we verschillend aankijken. Maar door die verschillende betekenissen (de 'ambiguïteit' van Van der Steen) juist te waarderen en te omarmen, ontstaat ruimte voor het samen construeren van beleidsverhalen Ambiguïteit. Ambiguïteit houdt kortweg in dat een uiting minstens twee mogelijke betekenissen heeft. Er zijn drie soorten ambiguïteit: lexicale, syntactische, en referentiële ambiguïteit (Ezekulie, 2015). Doorgaans wordt ook nog fonologische ambiguïteit onderscheiden als vierde soort Vaak wordt een ambiguïteit gebruikt als stijlfiguur waarbij wat personen een maatpak moeten passen, als grap is die maatpak wat maten te klein, zodat er een ambiguïteit ontstaat. Dit kan door het gebruik van een woord dat meerdere betekenissen kan hebben, bijvoorbeeld met een homo, maar ook met een zelfstandige en een minder bedeelde

ambiguiteit betekenis en definiti

 1. ste drie verwante betekenissen. Nieuw!!: Ambiguïteit en Formele taal · Bekijk meer » Homoniem. Twee woorden zijn elkaars homoniemen als ze dezelfde uitspraak hebben en tot dezelfde woordsoort behoren, maar geheel verschillende betekenissen.
 2. Deze zin is ook ambigu. We noemen dit structurele ambiguïteit omdat de dubbele betekenis veroorzaakt wordt door de structuur van de zin. Conclusie. Er zijn verschillende manieren om tegen woord- en zinsbetekenis aan te kijken. Hierboven hebben we een aantal dingen uit dit onderzoeksgebied besproken
 3. Beeldspraak is een stijlfiguur waarbij een woord of een woordcombinatie door een doelbewuste associatie een niet-letterlijke betekenis krijgt. Veelvoorkomende vormen van beeldspraak zijn metafoor, personificatie en vergelijking
 4. ologie
 5. Wat heeft ambiguïteit met hoogbegaafdheid te maken? In het artikel: 'Creatief hoogbegaafd: tolerantie voor ambiguïteit', geschreven door Merel Sprong van Onderwijs met Stijl, wordt stil gestaan bij de vraag waarom vragen met maar één goed antwoord voor sommige kinderen zo lastig kunnen zijn. Eén van de oorzaken is dat dit te maken kan hebben met een hoge tolerantie voor ambiguïteit
 6. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 7 jul 2020 om 14:19. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk
 7. Potentiële ambiguïteit Je zou misschien verwachten dat situaties zoals deze in het dagelijks leven continu voorkomen. Het Nederlands stikt immers van de woorden met verschillende betekenissen. Soms hebben die betekenissen niks met elkaar te maken (dit noemen we homonymie),.

Genoeg reden voor taalgebruikers om op zoek te gaan naar andere betekenissen, in ambiguïteit of onderliggende pragmatiek. Het feit dat de lezers de zin interpreteren als een misplaatste grap, betekent dus dat ze vergasten niet gebruiken, niet kennen, niet hérkennen, en zelfs geen moeite doen om na te gaan wat het zou kunnen betekenen Voorbeeld van rol ambiguïteit. Een leidinggevende uit het middenkader zei het ooit als volgt: 'soms moet ik beslissingen en keuzes van de organisatie uitdragen aan mijn medewerkers terwijl ik niet de informatie heb waarom de leiding tot deze keuzes is gekomen Grappige zinnen met dubbelzinnige woorden er in, die je op meerdere manieren kunt lezen door hun dubbele betekenis. Leuke dubbelzinnige zinnen en woorden met een dubbele betekenis die je doen glimlachen als je het doorhebt. Lees leuke en grappige zinnetjes met daarin namen van bekende personen, of woorden die je in het alledaags gebruik ook bezigt, maar hier ineens een andere betekenis krijgen In de zin verliest de verschijning haar fenomenaliteit door als thema gefixeerd te worden; in tegenstelling tot de zwijgende wereld, tot de oneindig uitgebreide ambiguïteit, tot het stilstaande water, tot het slapende water van de mystificatie die voor mysterie gehouden wordt, brengt de volzin het fenomeen tot het zijnde, tot de exterioriteit, tot het Oneindige van het Andere, dat niet bevat.

Ambiguïteit - ondubbelzinnigheid. In het Russisch zijn er veel gewaardeerde woorden die zich anders gedragen: Optie één: voor elk van zijn semantische betekenis van het woord bevestigd een specifiek antoniem. De betekenis van antagonistische woorden voor het Russisch is dus moeilijk te overschatten Ambiguïteit kan worden ingedeeld in twee verschillende categorieën met de naam lexicale en structurele ambiguïteit. Lexicale dubbelzinnigheid treedt op wanneer een woord meerdere betekenissen heeft. Structurele dubbelzinnigheid is een situatie waarin één zin meer dan één betekenis heeft vanwege de zinsstructuur Validiteit in je scriptie. Gepubliceerd op 19 september 2014 door Lou Benders. Bijgewerkt op 23 oktober 2020. In een valide onderzoek meet je met je onderzoeksmethode wat je wil meten. Wanneer je de validiteit van je onderzoek test, ga je na in hoeverre de resultaten uit je onderzoek overeenkomen met de werkelijkheid..

Uitspraakgids: Leer hoe je ambiguïteit uitspreekt in het Nederlands met een moedertaaluitspraak. ambiguïteit Engelse vertaling Dat is ook te merken in zijn beschrijving, want hij presenteert zijn zeven types van ambiguïteit verre van systematisch. Empson schetst een spectrum van verschillende vormen van ambiguïteit dat reikt van verwarring door, tegenstellingen tot en samenvoeging van uiteenlopende betekenissen van iets dat daardoor op meerdere manieren is uit te leggen Onze taal is veelzijdig en rijk. Soms, als we dit of dat woord gebruiken, denken we niet aan de grenzen van de betekenis ervan. We weten dat de aarde de naam van onze planeet is en dat de aarde deel uitmaakt van het oppervlak, het land en de aarde. Iedereen weet ook dat de wereld het hele systeem om ons heen is en tegelijkertijd is de wereld de afwezigheid van vijandigheid, leven zonder oorlog

Spelling: Wat is ambiguïteit? - Spelling & Z

 1. Vanuit een taalfilosofisch perspectief is in deze scriptie de vraag aan bod gekomen wat het ware belang is van ambiguïteit. De behandeling van dit vraagstuk is gedaan aan de hand van twee artikelen van twee tijdgenoten, Gottlob Frege [1848-1925] en Victoria Welby [1837-1912]
 2. Emmanuel Levinas is één van de grootste denkers in de naoorlogse periode van de twintigste eeuw. Zijn ethische filosofie is geïnspireerd door zijn ervaring als Frans militair in de Tweede Wereldoorlog
 3. Betekenissen van ART in het Engels Zoals hierboven vermeld, ART wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Ambiguïteit Reference Tone. Deze pagina gaat over het acroniem van ART en zijn betekenissen als Ambiguïteit Reference Tone. Houd er rekening mee dat Ambiguïteit Reference Tone niet de enige betekenis van ART is
 4. Als je zinnen leest, dringt zich echter altijd maar één interpretatie tegelijk op. Dat wil zeggen: je kunt een zin niet tegelijkertijd in betekenis A én in betekenis B lezen. Je kunt wel heel snel zien dat een zin twee mogelijke betekenissen heeft, maar je kunt niet beide betekenissen precies tegelijk zien
 5. ambiguïteit Geen resultaat voor 'ambiguïteit' Het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in het gratis woordenboek. Wil je meer woorden en mogelijkheden? Neem een abonnement. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere.
 6. Die ambiguïteit is het patroon. In ruim 2.600 pagina's beschrijft hij met co-auteur Jean-Pierre De Keersmaeker de symbolische betekenissen van zoogdieren (van antilope tot zeehond), vogels.
 7. Onze uitleg over validiteit en betrouwbaarheid begrijp je wél. Studiemeesters geeft antwoord op alle vragen over scripties, onderzoek en beter studeren

Er is sprake van doelgerichtheid, mensen moet er energie in willen steken, het moet betekenis en waarde hebben, het vraagt om de inzet van resources en het leidt tot resultaten. Een samenwerking ontwikkelt ook een eigen dynamiek. het gaat om een eigen doelstelling en stratetie, specificieke besturing, procesinrichting, toedeling van resources en een eigen managementstijl Betekenis 'bivakkeren' Je hebt gezocht op het woord: bivakkeren. bi·vak·k e ·ren (bivakkeerde, heeft gebivakkeerd) 1 ergens tijdelijk verblijven. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis Betekenissen van ASR in het Engels Zoals hierboven vermeld, ASR wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Ambiguïteit-aan-signaal verhouding. Deze pagina gaat over het acroniem van ASR en zijn betekenissen als Ambiguïteit-aan-signaal verhouding De ontwikkelingsstadia van Piaget De Zwitserse psycholoog Jean Piaget (1896-1980) deed veel onderzoek naar de denkontwikkeling van kinderen in de leeftijd tussen nul en veertien jaar

1 VERTROUWEN: BETEKENIS, BRONNEN EN BEPERKINGEN KNAW Mededelingen 2009 Bart Nooteboom, Universiteit van Tilburg, b.nooteboom@uvt.nl April 2009 Je kunt haast geen krant openslaan zonder het woord 'vertrouwen' tegen te komen Tangconstructie. Onder een tangconstructie wordt een constructie verstaan waarbij er een (grote) afstand bestaat tussen delen die bij elkaar horen, bijvoorbeeld tussen delen van een scheidbaar samengesteld werkwoord (1), tussen hulp- en hoofdwerkwoord (2), tussen lidwoord en zelfstandig naamwoord (3) Bij de laatste betekenis van bank wordt tevens de structurele ambiguïteit mogelijk. Naast het begrip 'zinsinhoud' kunnen we ook spreken van 'zinsbetekenis'; daarmee doelen we op het verschil in betekenis tussen verschillende zinstypen: de bevestigende (of mededelende) zin, de vragende zin, de bevelende zin en de uitroepende zin Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs

In het volgende wil ik graag tonen dat die ambiguïteit teruggaat op een aantal 'klassieke' connotaties van het begrip gemeenschap, waarmee de zogenaamde dansgemeenschap niet geassocieerd kan worden, en op verzet tegen de mechanismen die werkzaam zijn in de dans én in het gebruik van de dansgemeenschap als denkbeeld ambiguïteit [dubbelzinnigheid] {1654} < frans ambiguïté of direct < latijn ambiguitatem, 4e nv. van ambiguitas [dubbelzinnigheid], van ambiguus [onzeker, dubbelzinnig] (vgl. ambigu) Am­bi­guïteit. Van am­bi­guïteit of dub­bel­zin­nig­heid is spra­ke als een zin voor meer­de­re uit­leg vat­baar is. Het is een stijl­fout als dat on­be­doeld is. Im­mers, de lezer moet dan ener­gie be­ste­den aan het ach­ter­ha­len wat de schrij­ver pre­cies be­doelt Met deze website wil ik als gepensioneerde tonen aan leeftijdsgenoten dat er nog allerlei interessante bezigheden zijn. Als vrijwilliger in het seniorenhuis van onze gemeente Diepenbeek, probeer ik zoveel mogelijk mensen te leren omgaan met computers en programma's en denksporten als bridgen, dammen of schaken. Ik probeer zelfs aan te tonen dat ook talen heel wat te bieden hebben, al is het.

ambiguïteit grammatica uitle

de Fallacies van ambiguïteit zijn woorden en uitdrukkingen die onder één enkel argument meer dan één betekenis of meerdere betekenissen hebben. Het woord misvatting komt uit het Latijn fallacia, wat cheaten betekent.. In logica zijn argumenten samengesteld uit uitspraken of premissen die tot een conclusie leiden. Dus, drogredenen zijn argumenten die, hoewel ze op het eerste gezicht geldig. Maar als we eenmaal begrijpen dat context ondubbelzinnig is, dan is ambiguïteit geen probleem - het is iets waar je van kunt profiteren, omdat je gemakkelijk [woorden] in verschillende contexten opnieuw en opnieuw kunt gebruiken nog een keer Wat is ambiguïteit? Een ambigue situatie is een situatie waarin de minste informatie bekend is, zowel in termen van de situatie als in termen van de uitkomst van je acties. Er kan zelfs twijfel bestaan over de oorzaak en gevolg relaties in deze situatie Ambiguïteit en eenduidigheid. Recensie — 14.12.18. Chris van Langen. Maar hij blijkt in dit slotdeel bovenal de betekenis van het theoretisch kader van de open stad op te willen rekken. Het tegemoet treden van de klimaatopgave vereist evenzeer een denken en handelen vanuit open systemen,.

Ambiguïteit. over de serie Stains; not facing reality Kunst. Wat is dat eigenlijk? Hoe kijk ik ernaar? En direct daarna: Hoe interpreteer ik kunst? Wat zegt het me? Wat vind ik er aan betekenis in? Deze vragen zijn niet alleen vragen van de kijker van kunst,. Omarm ambiguïteit Er zijn verschillende manieren om los te komen van ons beperkte blikveld, waarbij we steeds met dezelfde bril naar problemen blijven kijken, en weinig open staan voor verschillende opties

Ambigu - 7 definities - Encycl

 1. Ambiguïteit Homoniemen: woorden met twee of meer betekenissen Zinnen of woordgroepen met een homoniem erin kun je vaak op verschillende manieren uitleggen: ze zijn ambigu Meestal blijkt uit het zinsverband welke betekenis bedoeld wordt. Ambiguïteit kan ook voortkomen uit de zinsbouw
 2. Dubbelzinnigheid. Dubbelzinnigheid of ambiguïteit treedt op als een zin, uitdrukking of woord meer dan één mogelijke betekenis heeft. Ambiguïteit is een belangrijk hulpmiddel dat kan leiden tot een lichte verwarring en desoriëntatie, die nuttig is om een veranderde bewustzijnstoestand tot stand te brengen
 3. Over de betekenis van Everything vertelt Wade dat hij zijn liefdesliedjes meestal schrijft met een ambiguïteit waarbij iemand zelf de betekenis kan invullen. Ik heb met veel fans gesproken die het zien als een worshipsong, maar anderen zien het als een superromantisch lied en kiezen ervoor om tijdens hun bruiloft op dit lied de openingsdans te dansen
 4. Dubbelzinnigheid of ambiguïteit kan vaak gemakkelijker in een tekst sluipen dan je denkt. Daarom bespreken wij 4 veelvoorkomende vormen van dubbelzinnigheid. Dubbelzinnig woord. Een eerste vorm van dubbelzinnigheid ontstaat doordat je een woord met meerdere betekenissen gebruikt
 5. ambiguïteit. Etym: Lat. ambigere < amb (o) agere = iets naar twee kanten drijven, in twee richtingen denken; vandaar dubbelzinnigheid; Gr. amfibolie < amfi = beide, aan twee kanten; ballein = werpen, vandaar twijfel, dubbelzinnigheid
 6. Pope argumenteert dat de ambiguïteit van het Afranius personage is essentieel voor de betekenis en de structuur van De meester en Margarita. masterandmargarita.eu Pope arguments that the ambiguity of the Afranius character is essential for the meaning and the structure of The Master and Margarita

Video: ambiguïteit (Woordpost - Onze Taal

ambiguity Vertaald van Engels naar Nederlands inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorde ambiguïteit translation in Dutch-Hungarian dictionary. Iets dat meer dan één interpretatie, verklaring of betekenis heeft, als die betekenis uit de context niet kan worden bepaald Volgens het New Criticism* (bv. W. Empson, Seven Types of Ambiguity, 1930) is ambiguïteit het essentiële kenmerk van poëzie. Immers, in een poëtische taaluiting hebben de woorden naast hun denotatieve betekenis vaak ook connotatieve* betekenisaspecten, zodat meer dan één interpretatie mogelijk is Ambiguïteit Vaak wordt een ambiguïteit gebruikt als stijlfiguur waarbij een tekst dan dubbelzinnigheid verkrijgt. Dit kan door het gebruik van een woord dat meerdere betekenissen kan hebben, bijvoorbeeld met een homoniem, maar ook met een zelfstandig naamwoord en een voltooid deelwoord

Creatief hoogbegaafd: tolerantie voor ambiguïteit

 1. In 1994 werd gezocht naar plaatsen in het programma waar structurele ambiguïteit voorkwam. Ambiguïteit bleek met name te bestaan bij aanhechtingsproblemen en transparantie. Aanhechting 1. Aanhechting van een Prepositional Phrase In een NP als 24 tafels en stoelen is niet eenduidig wat de structuur, en dus de betekenis, is
 2. Van alledrie de zinnen zijn er 2 mogelijke betekenissen. Zin 1:-De moeders van de jongens lopen er en de meisjes lopen er.-De moeders van de jongens lopen er en de moeders van de meisjes lopen er. Zin 2:-Ze kopen groene appels en peren waarvan de kleur onbekend is.-Ze kopen groene appels en groene peren. Zin 3
 3. Zelf probeer ik ambiguïteit uit te leggen als de zaken die onverenigbaar lijken maar toch altijd aanwezig zijn in dat ene concept. Als je wiskunde gebruikt staat één kant vaak wat meer vooraan, maar de andere aspecten zijn er ook, en die heb je dan op andere momenten weer nodig
 4. De ambiguïteit van het verlangen bij Augustinus inleiding Augustinus (354-430) kent het platoonse verlangen en de trappen van het opstijgen, maar hij gaat dit op christelijke wijze begrijpen als de beweging van het schepsel naar God toe. Hij heeft er tegelijk de bedenking bij dat de platonisten het 'doel' wel kenden, maar de 'weg' niet
 5. g voor de fijnste stoffen, het enig juiste schoenmerk en haar onophoudelijke namedropping

ambiguïteit Türkçe içindeki çevirilerine dikkat et. ambiguïteit ile ilgili cümledeki kullanımına bak, söyleyişini dinle ve dil bilgisini öğren Syntactische ambiguïteit. In de syntaxis van een zin kan hetzelfde woord de plaats innemen van bijvoeglijk naamwoord of bijwoord, werkwoord of zelfstandig naamwoord, enz. Als we niet weten welke functie dat woord vervult, begrijpen we de betekenis misschien niet. Bijvoorbeeld: Ik verander weer Ondercategorieën. Een ambiguïteitsdrogreden kan in verschillende ondercategorieën worden verdeeld. De Nederlandse filosofen Harry Willemsen en Peter de Wind vermelden quote mining niet als vorm, de Amerikaanse logicus Gary Curtis schaart de compositie-drogreden en de divisie-drogreden niet onder ambiguïteit. Soms zijn er meerdere categorieën van toepassing, zoals in het geval van. Dichters laten de gecompliceerde betekenis van woorden en zinnen juist liever intact, waardoor er door één taaluiting meer betekenissen worden opgeroepen. Sterker: dichters gebruiken naast lexicale en linguïstische homonymie vaak nog andere manieren (bijvoorbeeld enjambementen of het weglaten van interpunctie) om bewust ambiguïteit op te roepen Ambiguïteit, daar hadden we het vorige week over. Ambiguïteit maakt het mogelijk om aan een tekst uiteenlopende betekenissen toe te kennen. En, tenzij je als (bedrijfs)jurist graag dagenlang in rechtbanken zit, dient ambiguïteit in juridische teksten (wetten, contracten, testamenten etc.) zo veel mogelijk voorkomen te worden

Synoniemen van ambiguïteit; ander woord voor ambiguïteit

Betekenis en Afasie · Bekijk meer » Ambiguïteit. De Necker-kubus, een ambigue afbeelding: welke zijde bevindt zich aan de voorkant? Een ambiguïteit of dubbelzinnigheid betreft de mogelijkheid om aan een tekst uiteenlopende betekenissen toe te kennen. Nieuw!!: Betekenis en Ambiguïteit · Bekijk meer » Beelddenke Helemaal op het eind van de jaren '60, gaat morele ambiguïteit omhoog, inspiratie is tanende. English As regards the scope of this security policy, there is deliberate ambiguity . more_ver Betekenis en context. Talige communicatie wordt vaak voorgesteld als een proces van informatieoverdracht waarin een zender/spreker een brok informatie codeert in talige vorm, waarna z/hij dit verstuurt in de vorm van gearticuleerde spraak naar een ontvanger/hoorder die deze spraak opvangt en weer decodeert tot de oorspronkelijke informatie als bedoeld door de zender/spreker Ambiguïteit kan worden ingedeeld in twee verschillende categorieën, lexicale en structurele ambiguïteit. Lexicale ambiguïteit treedt op wanneer een woord meer dan één mogelijke betekenissen heeft. Structurele ambiguïteit is een situatie waarin één zin meer dan één betekenis heeft vanwege zijn zinsstructuur

Ambiguïteiten in organisaties - Management Impac

Ambiguïteit in engere, taalkundige zin duidt simpelweg op een meervoud van betekenissen, maar het woord kan ook een levenshouding karakteriseren en verwijst dan naar wendbaarheid, raffinement en intelligentie, ofwel naar wankelmoedigheid, grilligheid en onbetrouwbaarheid. Het woord ambiguïteit is met andere woorden zelf ambigu Na wat verder speuren kom ik op de psychologische betekenis. Ambiguïteit wordt soms ook aangeduid als onzekerheid of onzekerheid-tolerantie. Het is het vermogen dubbelzinnige situaties en. Betekenis. Van de definitie van expliciet en impliciet, kan het verschil in de beschrijving van de twee termen worden gedetecteerd. Impliciet wordt gebruikt om de impliciete betekenis uit te drukken die niet bestaat. De betekenis van een impliciete zin wordt gesuggereerd en bestaat niet Een andere vorm van ambiguïteit is lexicaal. Dit is vrij simpel: bank, club, (eng.) bat, het welbekende homoniem. Ambiguïteit is dubbelzinnigheid om een tekst een uiteenlopende betekenis toe te kennen. Naast lexicale ambiguïteit nu syntactische: garden path zinnen (intuinzinnen) bevatten een globale of lokale ambiguïteit De betekenis van een lidwoord wordt weergegeven door de pijl: Het lidwoord lost de ambiguïteit op en wijst een concreet object aan. Eigennamen Om beter te kunnen begrijpen waarom kinderen het lidwoord weglaten heeft promovenda Maren Pannemann naar een aantal verschijnselen in volwassen taal gekeken waar het lidwoord ook ontbreekt

Taaladvies.net Ambiguïteit

De stripjes over Dirk-Jan, getekend door Mark Retera, bevatten vaak ambiguïteit. Hetzelfde geldt voor de strips van Evert Kwok. Bekijk onderstaande strips. Noteer per strip welk woord of welke woordgroep ambigu is. Benoem de betekenis van het bedoelde woord (of de bedoelde woordgroep) en van het getekende woord (of de getekende woordgroep) Syntactische ambiguïteit - Syntactic ambiguity. Van Wikipedia, de gratis encyclopedie Syntactische onduidelijkheid niet uit de reeks betekenissen losse woorden, maar uit de relatie tussen de woorden en clausules van een zin, en zinsbouw onderliggende woordvolgorde daarin betekenis van deze ambiguïteit voor Kandels denken over psychotherapie en de maatschappelijke legitimatie van de psychiatrie wordt onderzocht. Kandels benadering kan leiden tot een nodeloze versmalling van de normatieve verantwoording van de psychiatrie als professie en een te beperkte kijk op psychotherapie Activatie van alle betekenissen bij ambiguïteit Een ambigu woord is een woord met meerdere betekenissen. Voorbeelden zijn 'ezel', 'blik' en 'bank'. Wanneer er sprake is van een ambigu woord, worden alle betekenissen van het woord geactiveerd, zelfs als het al duidelijk is welke betekenis relevant is en welke niet Ambiguïteit is de sleutel tot begrip, en negeren ervan kan dus niet. Overigens is er wel een tijd en plaats om aandacht aan de ambiguïteit te besteden. Niet altijd werken die schijnbare tegenstrijdigheden, die ook in ambiguïteit gelegen liggen, verhelderend

Wat is de VUCA wereld, volatiliteit, onzekerheid

Rol-ambiguïteit - de betekenis volgens Management

Basisprincipes voor interventies die zoeken naar betekenis in interactie · beperkte maakbaarheid van de werkelijkheid · positief mensbeeld van groei en verantwoordelijkheid · verbinden van denken en doen en van diagnosticeren en interveniëren · veranderen is collectieve actie · context van ambiguïteit en intersubjectivitei De ambiguïteit rondom VBHC blijkt onder andere uit de wetenschappelijke literatuur. Ook daar wordt de betekenis van het concept op verschillende manieren omschreven. Sommige auteurs zien VBHC vooral als een managementconcept, anderen zien het als een beleidskader en weer anderen beschrijven het als een bedrijfsstrategie Synoniemen zijn woorden met ongeveer dezelfde betekenis. rijwiel - fiets graven - spitten gelukwensen - feliciteren. Oefening 1. Oefening 2. Oefening 3. Oefening 4. Homoniemen. De woorden zijn qua vorm en klank hetzelfde, maar hebben een andere betekenis. bal (feest, rond voorwerp) blik (dun metaal, oogopslag) was (wasgoed, vetachtige. Post truth: flexibiliteit en ambiguïteit in identiteit en betekenis. De tijd waarin we leven vraagt om 'trans shaping' van kleding, aldus Edelkoort. We bewegen ons continu tussen verschillende werelden en werkelijkheden, hebben daarbinnen verschillende rollen en identiteiten

PPT - Aspecten van automatisch vertalenSHet Antwoord Ja Uit Een Reeks Woorden Nr, Met KleineEngels juridisch jargon - Mr
 • Walnotenboom Wikipedia.
 • Muursticker bladeren.
 • Fases beugel volwassenen.
 • Elektrische hevelpomp benzine.
 • Metselen met portland cement.
 • Lipoedeem liposuctie prijs.
 • Zakje water met munten.
 • Voorzetramen plexiglas Karwei.
 • Vilans protocollen katheteriseren.
 • Stillevens schilderijen.
 • Koers Dollar Euro 2018.
 • Museum militaire geschiedenis.
 • Schouder aan schouder passion.
 • Pretpark Eindhoven.
 • Kosten net op zee.
 • Hoe vaak diepvries ontdooien.
 • Zonnepanelen Gebr sluyter.
 • Brandweerman Sam sneeuw.
 • Baljurken.
 • Spirituele energie december 2019.
 • Ipod 8gb nano.
 • Agenda Veenendaal.
 • Ninja parcours Amsterdam.
 • Ridgeback opvoeden.
 • Sint Bavoschool Reviusstraat.
 • Reis door Tanzania.
 • Refurbished MacBook Pro Space Grey.
 • Instagram lirik.
 • Sjablonen.
 • Efteling Hotel ontbijtbuffet.
 • Jip en Janneke 10 rode nageltjes.
 • SVR camping Appelscha.
 • Cursus sterrenkunde Leiden.
 • Nuspelen nl Disney Junior spelletjes.
 • Het belangrijkste doel van een bijsluiter is nederlands.
 • CMYK kleuren zoeken.
 • Movie poster credits template.
 • Deur kan niet meer op slot.
 • Opleiding hart en vaat verpleegkundige.
 • How to see who is on your WiFi.
 • Calonge Spanje Corona.