Home

NHG astma kind

Astma bij kinderen NHG

Actualisatie NHG-Standaard Astma bij Kinderen NHG

 1. De NHG-Standaard Astma bij volwassenen geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en monitoring van astma bij volwassenen. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van astma bij kinderen worden beschreven in de NHG-Standaard Astma bij kinderen en richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van allergische rinitis in de NHG-Standaard Allergische en niet-allergische rinitis
 2. Het doel van de multidisciplinaire richtlijn astma is het bieden van ondersteuning aan zorgverleners bij het realiseren van een uniform en waar mogelijk evidence-based beleid voor diagnostiek, behandeling, controle en zelfmanagement van volwassenen en kinderen met (verdenking op) astma
 3. In het kort. Astma is een aandoening van de luchtwegen. Uw kind kan last hebben van een piepende ademhaling, benauwdheid en hoesten. Uw kind is sneller moe en bij inspanning benauwd. Een astma-aanval kan ontstaan door allergische prikkels, zoals stuifmeel van gras en bomen, huidschilfers van huisdieren en huisstofmijt
 4. Astma is een aandoening van de luchtwegen. Uw kind kan last hebben van een piepende ademhaling, benauwdheid en hoesten. Uw kind is sneller moe en bij inspanning benauwd. Een astma-aanval kan ontstaan door allergische prikkels, zoals stuifmeel van gras en bomen, huidschilfers van huisdieren en huisstofmijt
 5. Alarmsymptomen bij jonge kinderen: ernstig ziekzijn (onder andere koorts, voedingsproblemen, sufheid, aanhoudend huilen, tachypneu), ernstige dyspneu, apneuperiodes (bij jonge zuigelingen); Alarmsymptomen bij oudere kinderen en volwassenen: ernstig ziekzijn (koorts, tachypneu en/of verwardheid of sufheid), ernstige dyspneu, hemoptoë, pijn.

Meestal virale bovensteluchtweginfecties (zie NHG-Standaard Astma bij kinderen) Maag-darmstelsel . Braken. Regurgitatie, aversie, voedingsfouten (te veel of te snel voeden, verkeerde samenstelling van de voeding), infecties, gastro-oesofageale reflux, pylorusstenose. Diarree. Gastro-enteritis of andere infecties, peuterdiarree, voedingsfouten (zie braken Uw kind is (regelmatig) benauwd en heeft nog geen astmamedicijnen. De astmamedicijnen helpen niet bij uw kind. Uw kind heeft 3 keer per week of vaker extra luchtwegverwijdende medicijnen nodig. Neem de medicijnen van uw kind mee als u naar de huisarts gaat Behandel patiënten met astma of COPD die een toename van klachten ervaren óf een longaanval doormaken, conform de daarvoor geldende NHG-Standaarden Astma bij kinderen, Astma bij volwassenen en COPD met luchtwegverwijders, inhalatiecorticosteroïden of prednison oraal (aanvullende behandeladviezen bij patiënten met acuut hoesten)

Dan is de NHG-Kaderopleiding Astma en COPD iets voor u. U bent nodig. Met de kaderopleiding astma en COPD bouwt u verder aan uw wetenschappelijke basis als huisarts om de beste zorg te leveren aan uw patiënten. U leert onder andere meer over spirometrie, de rol van medicatie, ziektelast, allergie, verslaving, comorbiditeiten, voeding en beweging Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik heeft de FTO-module Astma bij volwassenen en de losse casuïstiek Astma bij volwassenen herzien. NHG-scholing over astma. In oktober wordt de e-learning Astma verwacht. Zoals altijd vindt u in onze e-learnings praktische casussen die u kunt tegenkomen in de huisartsenpraktijk 115.000 Nederlandse kinderen tot 14 jaar hebben astma. Astma is niet bij iedereen even erg. Sommige mensen hebben er heel veel last van. Anderen zijn alleen maar een beetje benauwd

Astma bij volwassenen NHG-Richtlijne

 1. Protocollaire Astma/COPD zorg. Protocollaire Astma/COPD zorg. Protocollen. Bijlagen op onderwerp. Bijlagen op nummer. Beoordelingsformulier spirometrie. Astma bij kinderen. KvK NHG: 4053047.
 2. uten. Ontstekingsremmers beginnen pas na een paar weken echt goed te werken. Pas vanaf de leeftijd van 6 jaar wordt duidelijk of uw kind echt astma heeft
 3. Inleiding. Astma is met een incidentie van ongeveer 11% de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen in Nederland.1 Astmatische symptomen uitgelokt door inspanning (inspanningsastma) treden zeer frequent op bij kinderen met astma. Circa 40-90% van de kinderen met astma heeft last van inspanningsastma.1 Inspanning is na virale luchtweginfecties de meest voorkomende oorzaak van het.
 4. Ongeveer 115.000 kinderen hebben astma. Dit is zo'n 4,5% procent van de Nederlandse kinderen tot en met veertien jaar. De prevalentie is het hoogst bij jongens van 5-9 jaar. In de leeftijdscategorie 0-4 jaar is de prevalentie ongeveer 4,5%, in de leeftijd 5-9 jaar is dit ongeveer 5% en in de leeftijd 10-14 jaar is dit ongeveer 4%
 5. Uw kind is niet ziek, of alleen verkouden. 's Avonds of 's nachts wordt uw kind huilend wakker. Uw kind heeft het benauwd. Als het inademt, hoort u een gierend geluid. Uw kind hoest hard. Dat klinkt een beetje als een zeehond (blafhoest). Uw kind kan ook hees zijn. Uw kind heeft geen koorts. Zijn temperatuur is maximaal 38 graden

Astma en allergische rinitis komen vaak samen voor en kunnen elkaar beïnvloeden. Indien een kind met astma tevens allergische rinitis heeft, is het belangrijk dit te behandelen (zie de NHG-Standaard Allergische en niet-allergische rhinitis). 37 Verondersteld werd dat gastro-oesofageale reflux een negatieve invloed had op de astmacontrole Hoewel er aanwijzingen zijn dat influenzavaccinatie bij kinderen met astma geen klinisch relevant effect heeft, wordt in de standaard vooralsnog aanbevolen om te vaccineren conform de aanbevelingen in de NHG-Standaard 'Influenzavaccinatie'.5-6 Het bewijs voor de werkzaamheid van huisstofmijtsanering is beperkt.5 Er is beperkt bewijs voor een positief effect van het wegdoen van harige. NHG-Standaard 2 huisarts & wetenschap 57(2) februari 2014 M24 NHG-Standaard Astma bij kinderen (derde herziening) Patrick Bindels, Erik-Jonas van de Griendt, Marion Grol, Wouter van Hensbergen, Thei Steenkamer, Hans Uijen, Jako Burgers, Roeland Geijer Documentatie Diagnostische bepalingen (NHG-Tabel 45) Astma vragenlijst C-ACT (Childhood Asthma Control Test) Om deze website zo optimaal mogelijk te laten functioneren plaatsen wij analytische cookies. Meer informatie De richtlijn Acuut astma bij kinderen is ontwikkeld op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Voorzitter van de werkgroep: Bij (ernstig) benauwd kind dient zo frequent als nodig tot continu verneveld te worden met salbutamol en (minimaal) tweemaal ipratropiumbromide bij de eerste inhalaties

NHG-Standaard Astma bij kinderen (Derde herziening). Huisarts Wet 2014; 57: 70-80. Long Alliantie Nederland. Zorgstandaard Astma volwassenen. 2012. Long Alliantie Nederland. Multidisciplinaire richtlijn astma; actuele knelpunten. 2014. Teoh L, Cates CJ, Hurwitz M, et al. Anticholinergic therapy for acute asthma in children VirusBij volwassenen is de oorzaak van een longontsteking vaak een bacterie: de pneumokok. Bij kinderen kan zowel een virus als een bacterie longontsteking veroorzaken. Kinderen worden tegenwoordig op het consultatiebureau ingeënt voor de pneumokokken bacterie. Hierdoor is de kans op een longontsteking door deze bacterie veel kleiner geworden captain morgan purple hidden eye pune werk urenregistratie excel daden zeggen meer dan woorden haak om spiegel op te hangen john lewis google heilige trektochten. Diagnostiek verloopt conform NHG standaard Astma voor Volwassenen, en bestaat uit anamnese, lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek. Instructies voor het gebruik van de spirometer treft u op de website www.zio.nl in het document 'Gebruik van de spirometer' (ZIO, 2015)

Beknopte omschrijving De nieuwe Astma NHG-Standaard 2020 heeft belangrijke wijzigingen. Deze wijzigingen worden stapsgewijs behandeld waarbij middels stellingen en casuïstiek de deelnemers worden uitgedaagd om het geleerde toe te passen. Wilt u de scholing voor online inkopen dan adviseren wij de applicatie Zoom in te zetten vanwege de mogelijkheid om via break-out rooms (kleinere groepen. astma. Inleiding De NHG-StandaardAstma bij kinderen geeft richt-lijnen voor de diagnostiek en het beleid bij (ver-moeden op) astma bij kinderen tot 16 jaar.Astma is de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen.1 In de standaard wordt onderscheid gemaakt tus-sen de groep kinderen tot 6 jaar en de groep kinde-ren van 6 jaar en ouder De NHG-Standaard Astma bij kinderen geeft, zeker voor kinderen vanaf 6 jaar, duidelijke bouwstenen voor de diagnose astma. De in Nederland ontwikkelde klinische astmavoorspellende score CAPS kan helpen bij het stellen van de diagnose bij kinderen jonger dan 6 jaar. 6 Op basis van vijf klinische symptomen is de diagnose astma bij een belangrijk deel van deze jonge kinderen uit te sluiten dan.

Astma NHG-Richtlijne

 1. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is het innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg in Nederland. Het NCJ stimuleert vernieuwing van het vak, zet jeugdgezondheid op de agenda en maakt beproefde kennis toegankelijk
 2. Reanimeren - kind. Een uitleg van de handelswijze bij kinderreanimatie. Verder lezen? Deze pagina is alleen toegankelijk voor geregistreerde/ingelogde gebruikers van de NHG-TriageWijzer. Bent u een geregistreerde gebruiker? Of.
 3. Deze PIN is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen (herziening 5.0, juli 2020). PIN in vogelvlucht Na het doornemen van deze PIN: weet u dat de diagnostische criteria voor astma zijn aangescherpt; weet u in hoeverre de reversibiliteit en variabiliteit bij spirometrie hierbij een rol spelen
 4. Online scholing: Herziene NHG-Standaard ASTMA bij volwassenen Extra data vanwege grote belangstelling voor de nieuwe NHG-Standaard Astma Woensdag 3 februari / Docent J. Tukker KA AC van 19.00-21.00 uu

Astma is een chronische ontstekingsziekte van de onderste luchtwegen. Bij astma zijn de luchtwegen overgevoelig voor bepaalde prikkels, wat ertoe leidt dat de luchtwegen zich van tijd tot tijd vernauwen. Patiënten met astma hebben onder andere last van benauwdheid, hoesten en een piepende ademhaling Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma), zijn PBM niet nodig. Berichtnavigatie. Nieuw op 26 juni. Nieuw op 21 juli. Alle informatie. Nieuws; website van het NHG bevat de actuele stand van zaken rond het coronavirus en wordt bijna dagelijks geactualiseerd Astma is een veelvoorkomende chronische aandoening bij kinderen, die wordt gekenmerkt door aanvalsgewijze bronchusobstructie.1 Volgens de Nederlandse huisartsregistraties over 2011 was de prevalentie van astma 4% in de leeftijdsgroep 5-14 jaar.2 De diagnose 'astma' wordt gesteld op basis van het klinische beeld, allergologisch onderzoek en eventueel longfunctietests en inflammometrie.1 3 4. Het NHG ziet geen reden om de huidige standaard Astma bij kinderen per direct te voorzien van een amendement. Mocht blijken dat de standaard inzake vaccinatie verandert, dan past het NHG de Griepstandaard wel per direct aan. Volgens planning ziet de herziene NHG-standaard Astma bij kinderen eind volgend jaar het licht

De richtlijn Astma bij kinderen is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Voorzitter van de werkgroep: E.J. van de Griendt, kinderarts-pulmonoloog. Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) Binnen de diagnose astma bronchiale zijn er meerdere subgroepen: eosinofiel astma, neutrofiel astma, inspanningsastma en allergisch astma. Prevalentie in Nederland (2007): 3,0% mannen en 3,5% van de vrouwen. Primaire sterfte aan astma in Nederland (2006-2011) ca. 60-70 patiënten per jaar Acute bronchitis is een ontsteking van de bronchiën en ontstaat vaak na een verkoudheid of griep. Moeilijker ademhalen en hoesten is het gevolg. Lees hier meer Met een Energiebespaarbudget komen energiebesparende maatregelen voor iedere woningbezitter binnen handbereik. Het is ook met NHG mogelijk om hiervoor extra te lenen bij de aanschaf van een huis, maar ook bij een verbouwing of het oversluiten van de hypotheek

Zelfstudie: Bestudeer de NHG-standaarden astma bij volwassenen en COPD. Beoordeel de spirometrieën die in je praktijk worden afgenomen en bespreek ze met de POH of de huisarts. Bronne In de herziene NHG-Standaard 'Astma bij volwassenen' staan richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en controle van astma bij volwassenen.De overgang van kinder- naar volwassenzorg wordt onder meer bepaald door de overgang van de middelbare school naar andere vormen van onderwijs of werk. 1 Achtergrond

Toename klachten/exacerbatie bij patiënten met astma of COPD (mogelijk) door COVID-19 Patiënten met astma of COPD die een toename van klachten ervaren óf een exacerbatie doormaken, worden conform de daarvoor geldende NHG-Standaarden Astma bij kinderen , Astma bij volwassenen en COPD behandeld met luchtwegverwijders, inhalatiecorticosteroïden of prednison oraal Acute en recidiverende aanvallen van hevige buikpijn - huilen - van een gezond kind, vooral tussen 3 maanden en 2 jaar. Gaat vaak gepaard met braken. Tussen de aanvallen zijn er geen klachten Gebruik voor een volledige diagnostiek achtereenvolgens dit cluster, eventueel Astma/COPD vragenlijst hinder en beperkingen RIQ, Astma diagnostiek: onderzoek en Astma diagnostiek: evaluatie en plan. De clusters zijn afgeleid van het Prodigmo-protocol voor Diagnostiek Astma, dat gebaseerd is op de NHG-Standaard Astma bij volwassenen (M27, maart 2015) NHG-Standaard Astma bij kinderen | NHG www.nhg.org Onderzoek van Roorda et al. naar de prognose van astma bij 6- tot 14-jarigen toonde aan dat de kans op persisterend astma groter is bij meisjes, bij ernstige symptomen en slechtere longfunctie op de kinderleeftijd, maar onafhankelijk is van het voorkomen van atopie bij eerstegraadsfamilieleden of bij het kind zelf [Roorda 1993]

Mijn kind heeft astma Thuisart

Zo gaat de NHG-Standaard uit van zo nodig medicatie met SABA als eerste stap in de behandeling (NHG, 2015). Het is niet bekend of en wanneer de NHG-Standaard Astma (2015) zal worden herzien. Het gebruik van budesonide/formoterol als zo nodig medicatie is off-label. Als arts en apotheker dient u de patiënt hierover te informeren. Het aantal. Documentatie Bepalingenclusters (NHG-Tabel 48) ICPC's. #bepalingen VO VM VV; 122: Astma vragenlijst C-ACT (Childhood Asthma Control Test) R96 8: 8: info: Details Bepalingen Astma vragenlijst C-ACT (Childhood Asthma Control Test) Sluiten expand_more. Toelichting. Cluster met de bepalingen voor de uitslagen van Childhood Asthma Control Test.

Documentatie Bepalingenclusters (NHG-Tabel 48) 1 Cluster Nr. Naam arrow_drop_down. ICPC's. #bepalingen VO VM VV; 121: Astma vragenlijst ACQ (Asthma Control Questionniare 7 vragen) R96 8: 8: 15: info: Details Bepalingen Astma vragenlijst ACQ (Asthma Control Questionniare 7 vragen) Sluiten expand_more

Astma bij kinderen Thuisart

 1. Bepalingenviewer: Tabel Diagnostische Bepalingen versie 35 (17 december 2020) // Bepalingenclusters 15 (19 februari 2020
 2. Astma geeft niet de hele tijd klachten. Er kunnen periodes zijn waarin het kind niet of nauwelijks klachten heeft. Toch is astma een chronische ziekte, omdat er continu een ontsteking is van de luchtwegen. Folder: Benauwdheidsklachten bij kinderen Symptomen Onderstaande symptomen kunnen zich voordoen tijdens astma-aanvallen, maar ook tussendoor
 3. Multidisciplinaire richtlijn astma. De Multidisciplinaire richtlijn astma is ontwikkeld op initiatief van de Long Alliantie Nederland en gepubliceerd in 2014. Deze pagina delen. print Druk op CTRL + P om de pagina te printen. Downloads. KvK NHG: 40530347.
 4. NHG en LHV zijn van mening dat deze indicatoren geschikt zijn voor het in beeld brengen van de zorg voor patiënten met astma voor intern gebruik en ook geschikt zijn voor rapportage aan derden over de zorg in de huisartsenpraktijk. Leeswijzer Achtereenvolgens komen kort aan de orde de achtergrond voor het samenstellen van dez
 5. PIN in vogelvluchtNa het doornemen van deze PIN:weet u dat de diagnostische criteria voor astma zijn aangescherpt;weet u in hoeverre de reversibiliteit en variabiliteit bij spirometrie hierbij een rol spelen;weet u dat de driedeling goede, gedeeltelijke en slechte astmacontrole is vervangen door d
 6. Online scholing: Herziene NHG-Standaard ASTMA bij volwassenen. Extra data vanwege grote belangstelling voor de nieuwe NHG-Standaard Astma. Donderdag 25 februari / Docent J. Vermeulen KA AC van 19.00-21.00 uur. Donderdag 18 maart / Docent H. de Jong KA AC van 19.00-21.00 uur Informati

Acuut hoesten NHG-Richtlijne

Relatie tussen gewicht en luchtwegklachten bij kinderen

Astma is een chronische ontstekingsziekte van de onderste luchtwegen. Patiënten met astma hebben onder andere last van benauwdheid, hoesten en een piepende ademhaling. Astma komt bij ongeveer 3,5 procent van de Nederlandse kinderen voor. Acuut astma is een plotselinge toename van de klachten die niet overgaan na het toedienen van medicijnen Gebruik bij een exacerbatie met een ernstig dyspneu naast dit cluster ook het cluster Astma ernstige dyspneu. De clusters zijn afgeleid van het Prodigmo-protocol Exacerbatie Astma dat gebaseerd is op de NHG Standaard Astma bij volwassenen (M27, maart 2015)

Het kindcheck-alert in NHGDoc ondersteunt u bij het tijdig signaleren van een mogelijk risico op kindermishandeling. Deze signalering vindt plaats op basis van oudersignalen in het dossier van een patiënt. Worden er in het dossier zaken als huiselijk geweld, een suïcidepoging of alcohol- en/of drugsmisbruik gevonden, dan krijgt u een [ salbutamol (inhalatie) vergelijken met een ander geneesmiddel. Advies. Niet-medicamenteuze adviezen bij astma bestaan uit stoppen met roken, voldoende beweging, vermijding van prikkels en gewichtsreductie bij obesitas. Bij minder frequente astmaklachten (≤ 2×/week) is 'zo nodig'-gebruik van een kortwerkend β 2-sympathicomimeticum (zoals salbutamol) aangewezen verschijnen van de derde herziening van de Standaard 'Astma bij kinderen' van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) (Bindels 2014). Dit document is bedoeld voor JGZ-professionals. Dit zijn jeugdartsen, verpleegkundig specialisten1, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten. De richtlijn Astma beoogt richtinggevend te zijn bi Gebruik voor een volledige diagnostiek achtereenvolgens de clusters Astma diagnostiek: anamnese, dit cluster en Astma diagnostiek: evaluatie en plan. De clusters zijn afgeleid van het Prodigmo-protocol voor Diagnostiek Astma, dat gebaseerd is op de NHG-Standaard Astma bij volwassenen (M27, maart 2015) Het aantal nieuwe gevallen van astma bij kinderen kan overschat zijn. De diagnose astma bij kinderen tot 6 jaar is namelijk moeilijk te stellen. Dit komt onder andere doordat het karakteristieke astmapatroon vaak nog afwezig is en de mogelijke test (spirometrie) nog niet uit te voeren is (Bron: NHG-Standaard Astma bij kinderen)

Oorzaak van astma. Wetenschappers zijn er nog niet over uit wat precies de oorzaak van astma is. Wel is duidelijk dat er vaak een erfelijke factor is: als één van de ouders astma heeft, is de kans ongeveer 25% dat het kind het ook krijgt. Je kind heeft dan niet direct astma bij de geboorte, maar wel aanleg voor astma Diagnostiek verloopt conform NHG standaard Astma voor Volwassenen, en bestaat uit anamnese, lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek. Instructies voor het gebruik van de spirometer treft u op de website www.zio.nl in het document 'Gebruik van de spirometer' (ZIO, 2015) Dit zijn typische symptomen van (allergisch) astma. Als je een niet goed behandelde allergie hebt, kan daardoor mogelijk astma ontstaan. Dit is een aandoening die wordt gekenmerkt door een ontsteking in de onderste luchtwegen. Of wil je weten of je kind er last van heeft? Dan is deze test ook geschikt om als ouder in te vullen

Voedselovergevoeligheid NHG-Richtlijne

Mijn kind is allergisch voor huisstofmijt Thuisart

Epidemiologische onderzoeken tonen aan dat astma en rhinitis vaak samen aanwezig zijn. Indien een kind met astma tevens een allergische rhinitis heeft, is het voor het behalen van de behandeldoelen essentieel om deze rhinitis te behandelen (zie de NHG-Standaard Allergische en niet-allergische rhinitis). Symptomatische behandeling Bronchusverwijder Als je kind een longontsteking (pneumonie) heeft opgelopen, zijn de longblaasjes en de kleine vertakkingen van de longen ontstoken. De veroorzakers van een longontsteking zijn bacteriën of virussen. Bij jonge kinderen onder de vijf jaar komt pneumonie vaker voor Service. Btw-nr.: NL008959560B01 KvK Uitgeverij BV: 30070930 KvK NHG: 4053047 Leveringsvoorwaarden. Algemene voorwaarden. Veelgestelde vragen. Klachten en suggestie

Dossier - Coronavirus (COVID-19) - NHG

NHG-Standaard Astma bij kinderen. eerste hoofdstuk lezen. Tweede herziening. Auteurs: P J E Bindels, J C Van der Wouden, B P Ponsioen, P L P Brand, P L Salomé, A P E Sachs, W Van Hensbergen, P A Van Hasselt, T A Steenkamer, M H Grol. ASTMA BIJ KINDEREN - Op 1 mei is het Wereld Astmadag. In Nederland hebben ongeveer 115.000 kinderen t/m 14 jaar astma. Dat zijn er een heleboel! Het ene kind heeft er meer last van dan een ander kind. Het verschil met volwassenen is dat de longen bij een kind een stuk kleiner zijn Service. Btw-nr.: NL008959560B01 KvK Uitgeverij BV: 30070930 KvK NHG: 40530347 4053034

Mijn kind heeft eczeem | Thuisarts

NHG Astma kind - Artsportaa

 1. Welkom. Hartelijk welkom op de evenements-website van Stichting ©aliber/Stichting Rijncoepel! Hier kunt u allerhande informatie vinden over de nascholing ONLINE Herziene NHG-Standaard ASTMA bij volwassenen.Deze nascholing zal plaatsvinden op: 06 april 2021 via ZOOM.. Verder kunt u zich hier aanmelden voor dit evenement, de uitnodiging of deelnemersinformatie bekijken en routeinformatie inzien
 2. De NHG-Standaard Astma bij volwassenen, nu na vijf jaar weer herzien, geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en monitoring van astma bij patiënten vanaf achttien jaar. Naast achtergrondinformatie worden in dit artikel de belangrijkste wijzigingen en kernboodschappen genoemd
 3. mogelijk medicijnen. De arts: legt uit hoe u de astma van uw kind onder controle kunt houden. geeft advies wanneer u op een andere behandeling moet overgaan. vertelt u wat u moet doen als uw kind plotseling een aanval heeft
 4. Welkom. Hartelijk welkom op de evenements-website van ROHWN/Stichting ©aliber . Hier kunt u allerhande informatie vinden over de nascholing ONLINE Herziene NHG-Standaard ASTMA bij volwassenen.Deze nascholing zal plaatsvinden op: 24 november 2020 via ZOOM.. Verder kunt u zich hier aanmelden voor dit evenement, de uitnodiging of deelnemersinformatie bekijken en routeinformatie inzien
 5. Herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen en bijbehorende voorlichting. 4 maart, 2015. In deze derde herziening van de standaard zijn de afkapwaarden voor de FEV1/FVC-ratio voor het vaststellen van bronchusobstructie gewijzigd
 6. De tweede herziening van de NHG-Standaard 'Astma bij volwassenen' geeft richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van (het vermoeden van) astma bij personen vanaf 16 jaar.1 Deze NHG-Standaard is gebaseerd op de 'Global Initiative for Asthma' (GINA)-richtlijnen van het Amerikaanse National Institute of Health.2 De behandeling bestaat naast voorlichting en medicatie ook uit algemene.

Allergische en niet-allergische rinitis NHG-Richtlijne

Welkom. Hartelijk welkom op de evenements-website van Stichting ©aliber. Hier kunt u allerhande informatie vinden over de nascholing ONLINE Herziene NHG-Standaard ASTMA bij volwassenen.Deze nascholing zal plaatsvinden op: 29 april 2021 via ZOOM.. Verder kunt u zich hier aanmelden voor dit evenement, de uitnodiging of deelnemersinformatie bekijken en routeinformatie inzien Patiënten met astma niet meer oproepen voor de griepprik is in tegenspraak met de adviezen van de Gezondheidsraad. De huisartsenpraktijk is gebaat bij een eenduidig beleid, stelt de NHG-Standaard Astma bij Volwassenen in noot 29. Om die reden adviseert het NHG de adviezen van de Gezondheidsraad te volgen

ONLINE : Herziene NHG-Standaard ASTMA bij volwassenen | ©aliber Academie Jan van Brabantweg 21 2171 HC Nederland 025276709 ONLINE : Herziene NHG-Standaard ASTMA bij volwassenen | kenmerk: 21.361 ©aliber Academie Jan van Brabantweg 21 2171 HC Nederland 025276709 Asthma bei Kindern und Jugendlichen, ISBN 3824812126, ISBN-13 9783824812127, Brand New, Free shipping in the US. Seller assumes all responsibility for this listing. Shipping and handling. This item will ship to United States, but the seller has not specified shipping options Title : SUBSCRIBE & CLICK THE BELL TO RECIEVE EXCLUSIVE CLIPS AND HIGHLIGHTS!!!All the Clips and Highlights are Belong to @Jelly, @Slogo, @Crainer and @Kwe..

Zoeken NHG

63 Followers, 3 Following, 22 Posts - See Instagram photos and videos from 1001 Spelletjes (@1001spelletjes {{configCtrl2.info.metaDescription}

Uitgelicht - SGE Meerhoven

De NHG-Standaard Astma bij volwassenen is herzien. De diagnostische criteria zijn aangescherpt, veel aandacht wordt besteed aan het voorkomen van overmatig SABA-gebruik en de driedeling ('gecontroleerd', 'deels gecontroleerd' en 'ongecontroleerd) is vervangen door de tweedeling 'goede' en 'onvoldoende' astmacontrole. Voor de praktijken die een contract voor de Keten Astma.

 • Inlegwerk.
 • Pasfoto Dalfsen.
 • Jigsaw puzzels.
 • Eyecons Korfbal.
 • Northumberland.
 • Parfum ICI PARIS.
 • Megarian Banded centipede.
 • Martika now.
 • Privé training Krav Maga.
 • Ruimtelijkheid betekenis.
 • Follow the Money.
 • Zonnecellen betekenis.
 • Wat is een titer.
 • Wandkast op maat.
 • MTV amerika.
 • Schoolregels Basisschool.
 • Gedrag vissen in vijver.
 • Serama kuiken hen of haan.
 • Hummel Aardewerk.
 • Schimmelnagel.
 • Vanille extract AH.
 • Hoge resolutie afbeeldingen zoeken Google.
 • Enigma Sadeness mp3.
 • Zeilboot 50 ft.
 • Photoshop animation save as gif.
 • Myocardscintigrafie stress.
 • Fire wyvern names.
 • Wandelen Nije Hemelriek.
 • Tichelaar Makkum tegeltjes.
 • Bon Jovi vrouw.
 • Standaard Uitgeverij manuscript.
 • Syrische kip recepten.
 • Pijn bij erectie.
 • Cholangitis antibiotica.
 • Steigerhouten kledingkast op maat.
 • Kinderspelletjes.
 • Eggo keukens prijzen.
 • Parkeren in Waregem app.
 • Mesheften.
 • Suske en Wiske hond.
 • Sony Bravia afstandsbediening koppelen KPN.