Home

Statbel inkomen

Fiscale inkomens - Meer cijfers Statbel

Fiscale statistiek van de inkomens op basis van het aanslagjaar 2019, inkomens 2018. Het netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg in 2018 gemiddeld 18.768 euro; Vlaanderen blijft de regio met de hoogste inkomens; Brussel blijft het gewest waar de gemiddelde inkomens het laagst zijn Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert nieuwe resultaten uit de fiscale statistiek, gebaseerd op de inkomens van het aanslagjaar 2017. Het netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg 17.824 euro in 2016. Vlaanderen is de regio met de hoogste inkomens: 19.102 eur Fiscale inkomens; ICT-gebruik in huishoudens; Onderzoek vakanties en reizen; Tijdsbudgetonderzoek; Werk & Opleiding Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid en werkloosheid; Focus op de arbeidsmarkt; Deeltijds werk; Vacatures op de arbeidsmarkt; Tweede job; Beroepen in België; Opleidingen en onderwijs. NEET; Volwasseneneducatie; Onderwijsniveau.

In 2019 lag het netto persoonlijk inkomen van de Vlaamse bevolking van 18 jaar en ouder gemiddeld op 1.842 euro per maand. In 2006 ging het om 1.584 euro per maand. Dat komt overeen met een stijging van 16% of 1,2% per jaar. Het gaat om de som van beroepsinkomens, inkomens uit sociale zekerheid/bijstand en andere inkomens Aan de hand van analyses en kerncijfers kunt u zich een beeld vormen van de economische activiteit in België. Uiteraard moet u die ook in een ruimer Europees en mondiaal economisch kader bekijken Ga verder in het Nederlands . FR StatData . Continuez en françai © Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) | DisclaimerDisclaime

Fiscaal inkomen: totaal netto belastbaar inkomen en gemiddeld inkomen per inwoner. Bron. STATBEL. Update-frequentie. Jaarlijks. Definities. Het totale netto belastbaar inkomen bestaat uit alle netto inkomsten van alle inwoners min de aftrekbare uitgaven Gemiddeld inkomen per inwoner: Tot. netto belastbaar inkomen: Totale belastingen: Opslaan. Fiscale statistiek van de inkomsten onderworpen aan de belasting van de natuurlijke personen per woonplaats Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Het gemiddelde netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg in 2017 18.331 euro per jaar. Een jaar eerder ging het nog om 17.824 euro. Onder dat cijfer schuilen echter heel wat regionale verschillen Inkomens in euro. Oppervlakte in hectare. Totale oppervlakte in promille. Datum laatste wijziging: 04/11/2020 09:45 GMT +0100. Kolommen. Referentiejaar. Aantal percelen. Totaal kadastraal inkomen. Belastbaar kadastraal inkomen. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium Statbel_13 Gemiddeld en mediaan inkomen Statbel_14 Armoederisico vóór sociale transfers exclusief pensioenen Statbel_15 Armoederisico vóór sociale transfers Beschikbare jaren Aantal tabellen Home Metadata: beschrijving van de gegevens en tabellen Methodo_1 - Betrouwbaarheidsintervallen - SILC 2010 2011 2012 201 Naam view: Aantal aangiften, som van het totaal netto belastbaar inkomen en het gemiddeld totaal netto belastbaar inkomen per aangifte, België en gewesten, inkomens 1996, 2001-2004 Datum laatste wijziging: 27/04/2016 09:35 GMT +020

Taxable income Statbel

Naam view: Totaal kadastraal inkomen volgens het Kadasterregister, België en provincies, 1982, 1990, 2000, 2005, 2015, 2020. Nota kubus: Bodembezetting op basis van het Kadasterregister, België. Inkomens in euro. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium gemiddeld inkomen statbel. Inwoner van Sint-Joost verdient helft van gemiddelde Belg samenleving 1603786165 Op basis van het gemiddelde inkomen zijn Sint-Joost-ten-Node, Molenbeek en Anderlecht de armste gemeenten van het land. Inwoners. Statbel, of de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (afgekort AD Statistiek), vroeger Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) en Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, is het Belgische statistiekbureau.Statbel is een van de algemene directies van de (Belgische) Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistische kaarten Mediaan belastbaar inkomen der aangiften in het Brussels Gewest. Statistische indicatoren: Inkomen / Fiscaal inkomen Nota kubus: De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata

Statbel, het Belgische statistiekbureau Statbel

Inkomens in euro. Oppervlakte in hectare. Totale oppervlakte in promille. Datum laatste wijziging: 04/11/2020 09:45 GMT +0100. Kolommen. Referentiejaar. Rubrieken. Totale oppervlakte. Rijen. Geografische ligging. Filters Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium Tijdens de eerste helft van 2020 peilde Statbel, het Belgische statistiekbureau, het gebruik van ICT bij huishoudens in zijn jaarlijkse enquête. De resultaten laten toe om het digitale veranderingsproces in kaart te brengen dat op gang kwam tijdens de lockdown ten gevolge van de Covid-19-epidemie

Ons gemiddelde inkomen is licht gestegen: dit zijn de

Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg 18 - statbel

De gezondheidsindex sinds 1994, volgens basisjaar, laatste 13 maanden. Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontj Hoe wordt het armoederisico berekend? De armoededrempel in SILC is vastgesteld op 60% van het mediaan equivalent inkomen vo grens van 60 % van het mediaan beschikbaar inkomen op individueel niveau. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een woning in eigendom. Personen met een inkomen dat zich beneden deze inkomensgrens situeert, worden geconfronteerd met een armoederisico. (bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium): SILC FAQ)

ln de loop van de volgende weken en maanden houdt Statbel, het Belgische statistiekbureau, een enquête naar inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) bij een aantal geselecteerde huishoudens van de gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en stad Halle. Deze enquête geeft een unieke inkijk in de levensomstandigheden zoals huisvesting, opleiding, werk en inkomens Het gemiddelde jaarinkomen van wie in Vlaanderen woont, is in 2018 voorbij de grens van 20.000 euro gegaan. Het staat nu op 20.125 euro. Dat meldt het Belgische statistiekbureau Statbel maandag. Een jaar eerder bedroeg het gemiddelde inkomen per inwoner nog 19.636 euro Sint-Martens-Latem huisvest de hoogste inkomens, Sint-Joost-ten-Node is hekkensluiter. Met een gemiddeld inkomen per hoofd van 25.663 euro was Sint-Martens-Latem in 2013 de gemeente met de hoogste inkomens. Een inwoner van deze gemeente beschikte over een inkomen dat gemiddeld 50,8 % hoger lag dan het nationale gemiddelde

Gemiddeld inkomen van de Belg bedraagt 17

 1. g? Vind een onderne
 2. der te investeren in 2021. 16-12-2020 14:1
 3. Hoe hoog ligt het gemiddelde inkomen in Vlaanderen? Deze mensen wagen alvast een gokje 12/11/2020 om 11:00 door kmlo | Bron: Statbel - Print - Corrigee

Huishoudens Statbel

Het gemiddelde inkomen van de Belg is in 2017 afgeklokt op 18.331 euro. Een jaar eerder ging het nog om 17.824 euro, zo meldt de Belgische statistiekdienst Statbel donderdag In 2018 waren er 64.336 geboorten bij vrouwen met een (officiële) woonplaats in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 167 minder dan in 2017 (-0,3%) en 5.743 minder dan in het topjaar 2010 (-8,2%) Statbel merkte een grote interesse om meer inzicht te krijgen in dit soort gegevens, zo vertelt woordvoerster Wendy Schelfaut: De afgelopen jaren toonden lokale beleidsmakers zoals burgemeesters en schepenen steeds meer interesse in dit soort gegevens over hun gemeente Begin 2019 was 3.877 km² in het Vlaamse Gewest bebouwd. Dat komt overeen met 28,5% van de totale oppervlakte De federale statistische dienst Statbel is op zoek naar enquêteurs. Hun takenpakket bestaat uit het rekruteren van mensen voor bevragingen, het afnemen van de enquêtes bij de mensen thuis en de dataverzameling. De resultaten sturen ze digitaal door als sluitstuk. De bezoeken worden uiteraard veelal 's avonds of in het weekend afgelegd en gebeuren in eigen streek. Concreet zoekt Statbel.

Persoonlijk inkomen - Statistiek Vlaandere

 1. Huurindexering Woningen 202
 2. Facebook. Consumptieprijsindex Januari 202
 3. In 2019 gaf slechts 1 op 4 Belgen tussen 65 en 74 jaar aan over digitale basisvaardigheden te beschikken. Voor 68% van hen waren die vaardigheden laag tot onbestaande. Dat blijkt uit de ICT-enquête van Statbel. De problemen van ouderen situeren zich vooral op het vlak van softwaregebruik en het oplossen van problemen. Voor informatie- en communicatievaardigheden beschikt een meerderheid wel.
 4. We verwachten dat de klap voor het inkomen gespreid zal verlopen en houden rekening met een gemiddelde daling van de residentiële vastgoedprijzen van 1% in 2021. De grootbank gaat ervan uit dat die terugval van korte duur blijft en dat de prijzen vanaf eind 2021 - weliswaar aan een lager tempo - opnieuw zullen stijgen
 5. In 2019 gaf 3 op 10 Belgen tussen 65 en 74 jaar aan niet over digitale basisvaardigheden te beschikken. Slechts 34% van de mensen in die leeftijdsgroep schatte zijn vaardigheden in op op basisniveau of boven basisniveau. Dat blijkt uit de ICT-enquête van Statbel. De problemen van ouderen situeren zich vooral op het vlak van softwaregebruik en het oplossen van problemen
 6. Uitkeringen Omhoog 202

This is the map and list of European countries by monthly average wage (annual divided by 12 months) gross and net income (after taxes) average wages for full-time employees in their local currency and in euros. The chart below reflects the average (mean) wage as reported by various data providers 2022 Bruto Hoeveel Nett Welkom ! Ik stel ons zelf graag even voor omdat er mensen zijn die ons mogelijks nog niet kennen. QVH verzekeringen is gevestigd in Kortrijk en bestaat uit een team van 16 medewerker Levensverwachting 202 • Persoonlijk inkomen en persoonlijke consumptie december, Dat meldt Statbel, het Belgische statistiekbureau. Maand op maand stegen vooral de prijzen van alcoholvrije dranken, aardgas, brood en granen en elektriciteit. Huisbrandolie, private huur en vis werden goedkoper

Beslissingen van het Overlegcomité van 22 januari 2021. Laatste nieuwsberichten. Beslissingen van de ministerraad van 5 februari 202 Jaarlijkse Inflatie 202 Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas geldt van 1 februari tot 31 december 2021 ook voor residentiële klanten van energieleveranciers die een verhoogde tegemoetkoming krijgen. Daar hebben personen met een laag inkomen recht op. Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is een goedkoper tarief dan de normale energietarieven. Dat tarief is bedoeld voor [ Bron: Kind en Gezin,Statbel: Opleiding en inkomen Tibe als jongensnaam. Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron; 50% onderste ledematen: memb_inf_50perc: 01/01/2002 - ∞ DWH_SPFSS_MED; Aanduiding annulering: Status: 01/01/2014 - 31/12/2019 : DWH

De afgelopen jaren gingen de vastgoedprijzen voortdurend in stijgende lijn. De coronacrisis heeft die evolutie allerminst afgeremd, aangezien een woning in 2020 gemiddeld 5,7% duurder was dan in 2019 en u voor een appartement zelfs 6,8% meer moest op tafel leggen. We gingen na of die curve zich in 2021 verderzet, dan wel of er een marktcorrectie zit aan te kome Op 3 februari 2021 verkoos de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), deelvereniging van Febelfin, de heer Bart Vervenne (Alpha Credit, groep BNP Paribas) tot nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij volgt de heer Guy Schellinck (Beobank) op na een termijn van twee mandaten. Bart Vervenne behaalde een diploma handelsingenieur en een Master in Business Administration aan de universitei Bron: Kind en Gezin,Statbel: Opleiding en inkomen Ianthe als meisjesnaam. In wijken waar tussen 2009 en 2014 meisjes met de naam Ianthe zijn geboren Betekenis van Sterre. Sterre is een vorm van Stella.Daar vind je meer informatie over de betekenis en herkomst van deze voornaam. Populariteit van Sterr

Tielt is een typische provinciestad, zodat de nodige centrumfuncties aanwezig zijn. Zowel in de verzorgende als industriële sector is Tielt een belangrijke regionale pool met de aanwezigheid van het Sint-Andriesziekenhuis, het daaraan verbonden Woon- en Zorgcentrum Sint-Andries en het OCMW-rusthuis, en de drie industrieterreinen.Ook de functie van scholenstad is sterk aanwezig met vijf. Een nieuwe studie van Partena Professional onderzoekt de impact van het coronavirus op zelfstandigen die in 2020 met hun zaak zijn gestart (de zogeheten starters). De studie vergelijkt het jaar 2020 met het jaar 2019. Belangrijkste conclusie: in 2020 zijn er 21% minder zelfstandigen gestart met een zaak. De sectoren die het zwaarst door de [

Risico op armoede of sociale uitsluiting | Statbel

Statistieken Belgium

Bron: Kind en Gezin,Statbel: Wobbe als achternaam. Wobbe komt ook voor als familienaam. Er waren in 2007 18 Nederlanders met de achternaam Wobbe. Opleiding en inkomen. Meer informatie over Statbel kan u vinden op: Statbel - Homepage en Statbel - Over ons. De VSA en Statbel treden ingevolge de AVG in het kader van de SV-bevraging en de COVID-bevraging op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Naar de inhoudstafel. 3. VERWERKE Start studying SAMENLEVING: hoofdstuk 6 -de arbeidsmarkt. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Vind jij het belangrijk dat je onafhankelijk advies krijgt over je woonlening? Wat zijn jouw verwachtingen? Hier lees je de resultaten van ons onderzoek Het gemiddelde inkomen van de Belg is in 2015 op een jaar tijd maar 14 euro gestegen tot 17.698 euro. Maar onder dat cijfer schuilen heel wat verschillen. Zo zagen de modale Vlaming en Waal bijvoorbeeld hun gemiddeld inkomen stijgen, terwijl de Brusselaar het met enkele euro's minder moest stellen

Het netto belastbaar inkomen per Vlaming klom in 2018 voor het eerst boven de kaap van 20.000 euro. Dat jaar steeg het van 19.636 naar 20.125 euro, blijkt uit gegevens van Statbel. Opgesplitst per gemeente scoorde Sint-Martens-Latem het best met een gemiddelde van 30.439 euro. Mesen droeg de rode lantaarn met slechts 14.261 euro. [naar artikel De digitale kloof tussen laag- en hoogopgeleiden blijft breed. Dat meldt het statistiekbureau Statbel donderdag. Van de hoogopgeleiden rapporteerde in 2019 57 procent meer dan basiskennis voor digitale vaardigheden tegenover slechts 15 procent bij laaggeschoolden. Dat cijfer blijft de afgelopen vijf jaar bovendien onveranderd Een gemiddeld Belgisch gezin spendeerde in 2018 1.938 euro aan verzekeringen, volgens het Belgische statistiekbureau Statbel. Vindt u dat ook een... [naar artikel] Kitir maakt 4 miljoen euro vrij om vaccins toegankelijk te maken in ontwikkelingslanden (22/12/2020 - Het Nieuwsblad

In het coronajaar 2020 merkten meer dan 70% van de armoedeorganisaties dat ze meer hulpvragen kregen dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het Netwerk tegen Armoede. Wat de oorzaak daarvan is, kan u al raden: het coronavirus. Veel gezinnen kampten met een verminderd of zelfs weggevallen inkomen Het gemiddeld inkomen in West-Vlaanderen bedroeg in 2018 19.725 euro. Dat is het op drie na hoogste in vergelijking met de andere Belgische provincies en net geen 100 euro boven het nationaal gemiddelde. Twee West-Vlaamse gemeenten - Knokke-Heist en Koksijde - halen de top tien van de hoogste gemiddelde inkomens. 26 novembe

StatDat

Basisdienstverlening nog niet voor iedereen even

IN KAART. Bekijk hier hoeveel het gemiddeld inkomen in uw ..

 1. search Statbel
 2. gemiddeld inkomen statbel BRUZ
 3. Actueel Statbel
 4. Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Wikipedi
 5. Statistische kaarten - Mediaan belastbaar inkomen der
 6. Covid-crisis versnelt digitalisering Statbel
 7. Structurele ondernemingsstatistieken Statbel
Socio-economische ontwikkeling van het Brussels Gewest
 • Messenger stopt steeds.
 • Zwemmen Enschede.
 • Google Presentaties audio invoegen.
 • Danoontje PLUS.
 • Crazy Doctor Escape Room.
 • Grote maagdenpalm.
 • Golf grip handen.
 • Thissen biljart.
 • Directeur PTI Kortrijk.
 • Versele Laga Rattenvoer.
 • Biggest squid.
 • De Poort van Franeker.
 • Logo Rijkspolitie.
 • De roze engel openingstijden.
 • Konijnenopvang Drenthe.
 • Where the Wild Things Are.
 • PS3 games on PS5.
 • Romeinse cultuur en gewoontes.
 • Padrón pepers.
 • Thissen biljart.
 • Saint Disdille.
 • Huisje Boompje Feestje betekenis.
 • Lichaamsdiagonalen kubus.
 • Eisen weidegang.
 • Opberg boxspring.
 • Bonifatius vermoord.
 • Frankish religion.
 • The Possession Box.
 • Mail van server verwijderen Outlook 2016.
 • Pufferpanel demo.
 • Verhoeven rijwerk.
 • Radiodiagnostisch laborant opleiding HBO.
 • PDO draadlift kaaklijn.
 • Quest Historie cadeau abonnement.
 • LinkedIn activiteit toevoegen.
 • 1 2 3 4 5 6 to infinity.
 • Leuke stad Duitsland net over de grens.
 • Xinjiang camps.
 • Wandelen Nije Hemelriek.
 • Mail komt niet aan bij ontvanger.
 • Parket bijkleuren.