Home

M. rectus abdominis origo en insertie

M. Rectus abdominis. Origo Voorzijde ribkraakbeen 5 e - 7 e rib Processus xiphoideus sterni Insertie Symphysis pubica Bovenrand os pubis Functie romp Flexie Achterover kantelen bekken (LWK) Functie ribben Detractie van de ribben (expiratie) Bijzonderheid De spier is meerbuikig A. Origo en insertie: m. Rectus Abdominis (rechte buikspier) Schuine crunches Been gebogen schuin- heffen. D. Voorbeelden van oefeningen: dubbelzijdig: anteflexie. rotatie (bij enkelzijdige werking). stabiliseren bekken. 1 deel: C. Indeling en functie van de spier: B. Overspanning van: meerdere gewrichten rectus abdominis (rechte buikspier) origo en insertie: van 5-7de rib naar schaambeen overspanning van: meerdere gewrichten indeling en functie van de spier

Insertie: mediale tiba condyl. Rectus abdominis flexie van de romp, samendrukken van de buik, stabiliseren van het bekken. Origo: tuberculum ossis pubis Insertie: kraakbeen van 5e tot 7e costa en processus xiphoideus. Obliquus abdominis externus: gaat naar beneden Anteflexie wervelkolom: wervelkolom voorover buigen SW Sportmassage in Oss, een praktijk voor sportmassage, sportverzorging, sportrevalidatie, blessurepreventie, tape en bandageren, medical taping, triggerpoint.

Buikspieren met insertie/origo/functie/palpatie - StudeerSne

Spieren in het lichaam origo insertie en benaming

 1. Erector Spinae: Origo / Insertie. De m. erector spinae bevindt zich over de gehele lengte van de rug. Iedere spier in het menselijk lichaam heeft een aantal punten waarmee deze is verbonden, deze punten worden de origo en de insertie genoemd. De origo (oorsprong) is het begin van de spier, de insertie (aanhechting) is het einde van de spier
 2. De musculus rectus femoris is een spier aan de voorzijde van het dijbeen.Hij behoort samen met de musculus vastus medialis, de musculus vastus lateralis en de musculus vastus intermedius tot de musculus quadriceps femoris.Deze vier spieren hebben een gezamenlijke aanhechting (insertie) op de patella, waarna de pees als ligamentum patellae aanhecht op de tuberositas tibiae
 3. is (rechte buikspier) Schuine crunches Been gebogen schuin-heffen D. Voorbeelden van oefeningen: dubbelzijdig: anteflexie rotatie (bij enkelzijdige werking). stabiliseren bekken 1 deel: C. Indeling en functie van de spier: B. Overspanning van: meerdere gewrichte
 4. Latissimus Dorsi: Origo / Insertie De m. latissimus dorsi bevindt zich grotendeels halverwege van de rug. De origo (ook wel de oorsprong/begin van de spier) bevindt zich op meerdere locaties omdat de m. latissimus dorsi een groot oppervlakte inneemt en dus op meerdere locaties in het lichaam is verbonden
 5. is. Insertie Crista tuberculum majoris van de humerus. M. Adductor magnus en M. Gracilis: Os ischium. Insertie M. Adductor longus: Middelste 3e deel van de mediale lip van de linea aspera

De musculus obliquus externus abdominis of buitenste schuine buikspier is een skeletspier van de romp. Hij is samen met de binnenste schuine buikspier verantwoordelijk voor de rotatie en lateroflexie van de wervelkolom. Verder zorgt hij samen met de rechte buikspier voor flexie van de wervelkolom en voor het toenemen van de druk in de longen, om uit te ademen 1. m. Rectus Abdominis (rechte buikspier) A. Origo en insertie: B. Overspanning van: C. Indeling en functie van de. spier: D. Bijzonderheden: E. Voorbeelden van oefeningen: van 5-7de rib naar. schaambeen. meerdere gewrichten. Linker- en rechterdeel: anteflexie. achteroverkantelen en. stabiliseren bekken. er zijn 3 a 4 spierbuiken. te. meerkoppig - waarbij een spier meer origo's en/of inserties heeft, voorbeeld: m. biceps brachii; meerbuikig - waarbij een spier meerdere spierbuiken heeft tussen origo en insertie, voorbeeld: m. rectus abdominis (de rechte buikspier) waaiervormig - waarbij de origo veel breder is dan de insertie of andersom, voorbeeld: m. pectoralis major (de.

M. Transversus abdominis (Dwarse buikspier) Functie • Ondersteuning van de ingewanden. • Expiratiespier (uitademing). Origo Kraakbeenderen van de onderste 6 ribben, fascia thoracolumbalis, ligamentum inguinale (liesband), crista illiaca. Insertie Linea alba Alle vier de spieren zijn aangehecht aan een gezamenlijke pees, die ze verbindt met het scheenbeen.Hieraan is ook de knieschijf aangehecht. Wanneer men spreekt over het stuk onder de knieschijf, wordt de pees ook knieschijfband (Lat. ligamentum patellae) genoemd.. Functie. De spieren van de musculus quadriceps femoris hebben samen het strekken van het kniegewricht als functie 1. m. Rectus Abdominis (rechte buikspier) A. Origo en insertie: B. Overspanning van: C. Indeling en functie van de spier: D. Bijzonderheden: E. Voorbeelden van oefeningen: van 5-7de rib naar schaambeen . Nadere informati

Spierenenfuncties - Spieren en zijn functies - StudeerSne

 1. Start studying hoofstuk 2 : Origo en insertie. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 2. Start studying Spieren functie, origo, insertie en afbeelding. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. is De rechte buikspier of wel de m. Rectus Abdo
 4. is muscle (Musculus rectus abdo
 5. is Transversus(dwarse buikspier) A. Origo en insertie Via B. Overspanning van: C. Indeling en functie van de spier: 1 deel: D. Voorbeelden van oefeningen 6-12de rib nabij wervelkolom de linea alba naar andere zijde meerdere gewrichten stabiliseren bekken. buikadem haling en bescher

M. Quadriceps femoris (Vierhoofdige (rechte, middelste, zijdelingse en binneste) dijbeenspier) Functie •Een krachtige strekking (extensie) van het kniegewricht. •De M. Rectus femoris is een bi-articulaire spier, die zorgt voor buiging (anteflexie) van het heupgewricht. De M. Quadriceps femoris bestaat uit: M. Rectus femoris M. Vastus mediali 1. m. Rectus Abdominis (rechte buikspier) A. Origo en insertie: van 5-7de rib naar schaambeen. C. Indeling en functie van de spier: 1. m. Rectus Abdominis (rechte buikspier) A. Origo en insertie: B. Overspanning van: C. Indeling en functie van de spier: D. Bijzonderheden: E. Voorbeelden van oefeningen: van 5-7de rib naar schaambeen . Nadere. The rectus abdominis muscle is the muscle located at the front of the abdomen that is most often called the 'abs' or the 'six-pack.' Get ready to learn all about this muscle, including its action. Origo Pars clavicularis: Mediale deel van de clavicula. Pars sternocostalis: Voorzijde en zijkant sternum en voorkant van de kraakbeenstukken van de 2e-6e rib. Pars abdominalis: Blad van de schede van de M. Rectus abdominis. Insertie Crista tuberculum majoris van de humerus origo en inserties spieren nek, 2e deel. STUDY. Flashcards. Learn. Write. Spell. Test. PLAY. Match. Gravity. Created by. SomhorstInge. Terms in this set (14) m. rectus capitis posterior major origo. van processus spinosus van de axis. m. rectus capitis posterior major insertie. aan laterale gedeelte van linea nuchalis inferior

De rechte buikspier (musculus rectus abdominis) loopt verticaal in het midden van de buik, aan weerszijden van de navel. Daarnaast zijn er drie schuine buikspieren, te weten de buitenste schuine buikspier (musculus obliquus externus abdominis), met daaronder de binnenste schuine buikspier (musculus obliquus internus abdominis) en weer daaronder de dwarse buikspier (musculus transversus abdominis) Origo Facies pelvina van het sacrum tussen en lateraal van de foramen sacralia pelvina van S1 t/m S4, rand van het foramen ischiadicum major, facies pelvina van het lig. sacrotuberale. Insertie Bovenrand van de trochanter major van het femur (de spier loopt door het foramen ischiadicum majus) Triggerpoint m. Rectus Abdominus bevindt zich op twee plaatsen in de spier bij zowel de origo als insertie aanhechting. Het eerste triggerpoint zit ter hoogte van de oorsprong van de m. rectus abdominus aan de voorzijde van het 5e - 7e ribkraakbeen en de processus xiphoideus M. gluteus minimus Innervatie n gluteus superior (L4-S1) Origo lineae gluteae anterior en inferior van fascies glutea van os illium Insertie trochanter major Functie anteflexie abductie endorotatie M. iliopsoas Origo -insertion Psoas: L1-5, iliacus: ilium →trochantor minor Innervatie Functie sterkste heupflexo

spier positie deel origo insertie functie spieren studiehulp Transversus abdominis (dwarse buikspieren) buik Binnenzijde (aan kraakbeen) onderste 6 costae, lende fascie, crista iliaca, band van poupart Linea alba (rectusschede) Spanning in de buikholte vergroten, ondersteuning van de ingewanden, uitademingsspier. rectus abdominus (rechte. rectus abdominis oorsprong: afzonderlijke oorsprongskoppen van mediaal naar lateraal oppervlakkige zijde ribkraakbeen pubicum tot sdmphisis. Aanmelden Registreren; Verbergen. Kaartjes-anatomie-2 - Kaartjes met Origo en Insertie Kaartjes met Origo en Insertie . Universiteit / hogeschool. Universiteit Antwerpen. Vak. Anatomie 2. Academisch.

Rompspieren M. rectus abdominis Origo: voorzijde 5e-7e costa onderste punt sternum Insertie: os pubis Functie: flexie Hoe te vinden: Ruglig, heffen van de romp of van de benen. Stand, maximaal uitgeademd. Anteflexie van de romp, terwijl de proefpersoon zichzelf weerstand geeft door de handen op de dijbenen te zetten met bijna gestrekte armen Insertie: Functie: m.quadratus lumborum: ventraal aan prox. einde van de laatste rib in de dwarsuitsteeksel van lendenwervels: als m.iliopsoas samen aan trochanter minor ossis femoris: verstevigen en opwaarts bewegen van lumbale gedeelte wervelkolom: m.iliacus: facies sacropelvina ossis ilii, verntraal aan os sacrum en aan pees van m.psoas mino

Samenvatting , Origo insertie en functie Sartorius

Start studying Anatomie: systemen van de rug. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools spier sternocleidomastoideus origo sternum clavicula insertie mastoid scalenus anterior scalenus medius scalenus posterior rectus abdominis obliquus externus. Iniciar sesión Registrate; Ocultar. Anatomie - Samenvatting van alle spier met origo's, insertie's, innervatie's en bewegingen. Samenvatting van alle spier met origo's, insertie's,. De transversus abdominis (TVA) is een grote spier die onder de belangrijkste buikspieren ligt (rectus abdominis) - degene die je ziet als je droog bent en dus weinig vet hebt. De belangrijkste functie van deze dwarse buikspier is om te helpen bij ruggenmergcontrole en de ademhaling

Start studying Origo, insertie, innervatie en functie praktijktoets 2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Insertie: insereert in de tractus iliotibialis. M. rectus femoris (fig. 1.3) Functie: anteflexie van het Tevens geeft de spier een strekking van het been. Origo: ontspringt van de spina iliaca anterior inferior en van het acetabulum. Insertie: insereert via het lig. patellae aan de tuberositas tibiae. Innervatie: n. femoralis (L2-L4)

palpatie rectus abdominis origo: insertie: functie: van mediaal naar lateraal, de oppervlakkige zijde van ribkraakbeen en processus xiphoideus tuberculu Overzicht spieren origo-insertie Anatomie - Samenvatting van alle spier met origo's, insertie's, innervatie's en bewegingen Eggers et al. 2017 Papermaking-ita Bouw en Bewegen samenvatting belangrijkste dingen Que es un proyecto Microscopische vaten KT1601 PR Digitale microscopie vaten CASK voorbereiding Anatomie - overzicht belangrijkste anatomische termen College aantekeningen French and. Origo: spina iliaca anterior superior van het bekken Insertie: mediaal van de tuberositas tibiae, facies medialis tibiae, fascia cruris Functie: anteflexie en exorotatie bovenbeen, flexie, endororatie onderbeen. m. pectineus. Origo: tussen tuberculum pubicum en eminentia iliopubica,.

Botten, Spieren & Origo en Insertie Learn with flashcards, games, and more — for free De dwarse buikspier is een belangrijke spier in je lichaam en is onderdeel van je buikspieren. De Latijnse naam voor de dwarse buikspier is de musculus transversus abdominis. Het is een veelvergeten spier die de meeste mensen niet goed kennen. Vooral de rechte en schuine buikspieren worden belast en de dwarse buikspier wordt deel verwaarsloosd Rechte buikspieren (m rectus abdominis) Oorsprong: zwaardvormig aanhangsel van borstbeen en kraakbeenstukken van 5e t/m 7e rib Aanhechting: schaambeen. Buitenste schuine buikspieren (m obliqus externus abdominis) Oorsprong: buitenvlak onderste ribben Aanhechting: darmbeen Start studying myologie k2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

6.1 Adductoren tendinopathie Dit ongemak staat bekend als de 'liesblessure' en wordt te gemakkelijk geweten aan beenlengteverschil. Vaak berust het probleem echter op eenzijdige (over)belasting, of (minimale) verschillen in beweeglijkheid van heup- en sacro-iliacale gewrichten, afwijkingen in de LWK, dan wel verschillen in spierlengte van onder andere de m. iliopsoas, de m. rectus femoris en. Spier functies - leentvaar.eu . READ. 3 m. Obliquus Internus Abdorninis (binnenste schuin

SW Sportmassage © - Anatomie - M

 1. Anatomie en fysiologie van de mens - 5 anatomie - daniellespek woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen
 2. Algemene bouw en werking. Een skeletspier heeft altijd twee of meer aanhechtingspunten, de plaatsen op het skelet waar de spieren door middel van pezen aanhechten. De aanhechtingspunten worden onderscheiden in origo en insertie.De algemene regel is dat de origo het aanhechtingspunt is aan het over het algemeen onbeweeglijke bot en de insertie aan het beweegbare bot. Bij de musculus biceps.
 3. Samenvatting alle spieren/musculatuur volgens 'trail guide to the body' en andere samenvattingen voor Anatomie, Fysiotherapeut. Dit bestand bevat maar liefst 144 paginas waarin alle spieren samengevat worden zoals ze beschreven staan in het boek Trail guide to the body.

Spier functies - Anatomie / - StudeerSne

 1. is (Uitwendige schuine buikspier) Functie •Anteflexie wervelkolom: de wervelkolom voorover buigen. •Heterolaterale rotatie wervelkolom: de wervelkolom draaien aan de tegenovergestelde zijde waar de spier zich samentrekt. Origo Buitenvlak van de onderste 8 ribben
 2. Lange Rechte Rugspier / M. Erector trunci spinae De Lange Rechte Rugspier of ook wel de M. Erector trunci/spinae kan worden onderverdeeld in 3 delen of spieren. De spier wordt ook wel de Rugstrekker genoemd vanwege zijn functie. M. Longissimus (middelste gedeelte
 3. Bij een rectus femoris tendinopathie is de pees van een belangrijke bovenbeenspier aangedaan. Dit veroorzaakt pijn aan de voorzijde van de heup en het bovenbeen

De grote rechte buikspier M. rectus abdominis Oorsprong: zwaardvormig uitsteeksel borstbeen kraakbeen ribben 5 - 6 - 7 Aanhechting: bovenrand schaambeen linker en rechter spier zijn van elkaar. De inwendige Schuine Buikspier of wel de M. Obliquus internus abdominis ligt aan de buitenzijde van de buik en is de tussenpersoon van de drie vlakke spieren in dit gebied. De spier ligt onder de (uitwendige) Schuine Buikspier en boven de Diepe Dwarse Buikspier. Het is een brede, dunne en onregelmatige gevormde spier die de flanken van de buik bezet en zich dwars uitrekt naar de voorkan • M. rectus abdominus origo: os puberalis (schaambeen) insertie: os costa 5,6 en 7 functie: - flexie van de lumbale wervelkolom . www.rompstabiliteittraining.nl www.jw-coaching.nl www.thehumanlifestyle.com • M. erector spinae (thoracale bundels) 1. Iliocostalis 2. De rechte buikspieren hebben hun oorsprong (origo) op de vijfde, zesde en zevende rib en op het onderste deel van het borstbeen. De spier heeft zijn aanhechting (insertie) op de bovenrand van het schaambeen. De musculus rectus abdominis zorgt voor het buigen van de wervelkolom (ventrale flexie) Pectoralis Major, origo en insertie. (2e t/m 6e) en de pars abdominalis die ontspringt aan het voorste blad van de schede van de rectus abdominalis. De sternal en costal pectoralis major kunnen worden samengevoegd onder de naam pars sternocostalis..

De m. transversus abdominus vormt de meest diepe laag van de buikwandspieren. We activeren deze spier door middel van de navel in te trekken en iets omhoog. M. quadratus lumborum Origo: crista iliaca (deel van het bekken) Insertie: costa 12 en processus transversus l1 t/m l5. De mediale bundels van deze spier zorgen voor de stabilisatie Spiergroep Spier (onderdeel) Origo Insertie Innervatie Functie Ventrale spieren van de bovenarm (flexoren onderarm) m. biceps brachii - caput longum - caput breve Supraglenoid deel van de scapula Top van het processus coracoideus lateralis tot m. coracobrachialis Radius en fascia van de onderarm via bicipital aponeurosi De origo van de M. pectoralis major strekt zich uit over het mediale derde deel van de clavicula, heeft twee nadelen.4 Ten eerste kunnen deze takken bij eerdere ingrepen al beschadigd zijn en ten tweede moet de insertie van de humerus worden Door de drains die na een hartoperatie via de M. rectus abdominis naar buiten worden. Verloop van de spieren, origo en insertie, functie en SPIEREN LEREN: KLIK HIER! LIJST belangrijke spieren (origo insertie, functie): Klik hier! Mediaal (binnenzijde) 12. m.supra spinatus 14. m.triceps bracchii caput longum 15. m.triceps bracchii caput laterale 17. m.extensor carpiradialis 18. m.extensor digitalis communi M. obliquus internus abdominis Bu kasın lifleri m. obliquus externus abdominis'in liflerine dik olarak uzanır. Origo: Lig. inguinale'nin 2/3'ü crista iliaca'daki linea intermedia'nın anterior 2/3'ü ve fascia thoracolumbalis'in arka yaprağı Insertio: Son 3-4. kostanın alt kenarları, linea alba, falx inguinalis ile crista pubica ve pecten osis pubis'e tutunur

The Definitive Guide to Rectus Abdominis AnatomyRectus abdominis

Uitwerking origo en inserties musculatuur en andere samenvattingen voor Anatomie in VIVO, Fysiotherapie. Een uitgebreide uitwerking met alle origo, inserties, functie en ligging van de spieren van de romp, bovenste- en onderste extremiteit. Ook is er besc.. Study 24 ABS II - Spieren, origo&insertie flashcards from Suzanne V. on StudyBlue Hieronder zal je voor elke grote spiergroep de functie vinden, maar ook aantal oefeningen die deze spier efficiënt traint. Tevens staat er de origo en insertie van elke spier erbij. (Origo = oorsprong punten van spier, insertie = het insertiepunt van de spier) Borstspieren (Pectoralis Major) De pectoralis major vindt zijn origo op twee botten: • Het borstbeen (sternum) • De sleutelbeel. Structure. Its fibers run perpendicular to the external oblique muscle, beginning in the thoracolumbar fascia of the lower back, the anterior 2/3 of the iliac crest (upper part of hip bone) and the lateral half of the inguinal ligament.The muscle fibers run from these points superiomedially (up and towards midline) to the muscle's insertions on the inferior borders of the 10th through 12th.

SW Sportmassage - Anatomi

Origo, insertie en functies Trapezius: Je kan de Trapezius wat betreft origo en insertie verdelen in drie delen: Bovenste vezels: De bovenste vezels worden ook pars descendens genoemd omdat ze vanuit de origo in de schedel en cervicale wervelkolom (nekwervels) naar beneden lopen naar het insertiepunt in het schouderblad Deze eenvoudige oefeningen zijn geschikt voor het herstel van de vierhoofdige dijbeenspier (m. quadriceps femoris). Dit kan nodig zijn na een operatie aan het kniegewricht, na een periode van niet-bewegen (door gips) of bij atrofie (verkleining) door aandoeningen van het kniegewricht

Musculus obliquus internus abdominis - Wikipedi

Een skeletspier heeft altijd twee of meer aanhechtingspunten, de plaatsen op het skelet waar de spieren door middel van pezen aanhechten. De aanhechtingspunten worden onderscheiden in origo en insertie.De algemene regel is dat de origo het aanhechtingspunt is aan het over het algemeen onbeweeglijke bot en de insertie aan het beweegbare bot. Bij de musculus biceps brachii bijvoorbeeld zit de. Spieren - origo en insertie Achterbeen 1/3 Spiergroep Spier Origo Insertie Verbindingssp. Lendenspieren m. psoas minor wervellichaam laatste T's + eerste L's tuberositas m. psoas minor m. quadratus lumborum iliocostaal deel laatste rib os ileum iliotransversaal deel* ventromediaal iliocostaal deel 3-4 wervellichamen craniale Obliquus externus abdominis oefeningen richten zich op het trainen van de buitenste schuine buikspier. Deze spier bevindt zich zowel aan de linker- als rechterzijde van de buik. Gebruik de oefeningen uit dit overzicht voor een goede workout

Erector Spinae Fysius

en m. diafragma. Aan de anatomie valt op dat de origo en/of insertie van meerdere spieren op de wervelkolom is gelokaliseerd(8,9). De spieren liggen dicht bij de rotatie as van de lumbale wervelkolom waardoor de momentsarm kort is. Daarbij staat de m. transversus abdominus in verbinding met de fascia thoracolumbalis, welke voor intra-abdominale. M. triceps brachii origo en insertie. M. Triceps brachii (Driehoofdige bovenarmspier) Origo Caput longum Insertie Olecranon van de ulna. Title Origo: caput longum: septum intermusculare brachii mediale en septum intermusculare brachii laterale De musculus triceps brachii wordt meestal eenvoudigweg de.SW Sportmassage in Oss, een praktijk voor sportmassage, sportverzorging, sportrevalidatie.

Musculus rectus femoris - Wikipedi

 1. is Patient in ruglig op de tafel en laat hem/haar flexie maken in de thorax Palpeer de laterale rand cervicis en capitis) Origo/ insertie: (m. longisimus thoracis) De vezles lopen van os sacrum en fascia thoracolumbalis naar de ribben en de procesus transversi van de lumbale en thorocale wervels.:.
 2. us. 14. Wat is de insertie van de mm. scaleni? A. Het sternum en de clavicula. B. Het sternum. C. Rib I en II. 15. Wat is de insertie van de m. pectoralis major? A. Crista tuberculi majoris humeri. B. Crista tuberculi
 3. SpierenOrigoInsertie - 1 Spier/Origo - insertie Week B6: - meesrit@hotmail.com woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen
 4. is van groot belang (Slijper, 1946). Een groot verschil tussen de voorgaande modellen en het spanboogmodel is dat he
 5. us, want die dient als insertie voor de m.obliquus externus abdo
 6. is/rechte buikspier (O 1 - I1 - F1); 1.4.3 De kandidaat beschikt over kennis en inzicht met betrekking tot de origo, insertie en functie van de spieren of spiergroepen van de schoudergordel en bovenste extremiteit, conform de aangegeven code
 7. De gluteus maximus of grote bilspier is een spier die je veel gebruikt. Triggerpoints in de grote bilspier kunnen dus een behoorlijke weerslag hebben op je dagelijks leven. Met de Triggerpoint Reset Methode ligt de focus op een definitieve oplossing voor jouw pijnklachten

van de m. rectus abdominis bepaalt welke kracht de m. rectus abdominis moet genereren om evenwicht te maken. Figuur 3. De lumbale wervelkolom gereduceerd tot twee gewrichten. Met één buikspier is het onmogelijk beide gewrichten tegelijk in even-wicht te houden. Fra stelt de kracht van de m. rectus abdominis voor Structure. The transverse abdominal, so called for the direction of its fibers, is the innermost of the flat muscles of the abdomen. It is positioned immediately inside of the internal oblique muscle.. The transverse abdominal arises as fleshy fibers, from the lateral third of the inguinal ligament, from the anterior three-fourths of the inner lip of the iliac crest, from the inner surfaces of.

Latissimus Dorsi Fysius

Ligging: beschreven a.d.h.v. oorsprong en insertie (aanhechting) Latijnse benaming: spier = musculus (M.) 2.6.7.1. buikspieren Spier M. Rectus Abdominis Oorsprong Os pubis Insertie Processus xyphoideus Ribben 5-7 Functie(s) - Flexie romp - Buikpers Vb. oefening Crunch, leg raise. Spier M. Obliquus Externus Abdominis WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Een skeletspier of musculus sceleti is een spier die bevestigd is tussen twee delen van het skelet.De skeletspieren vormen het actieve bewegingsapparaat.Zij lopen vrijwel allemaal over een of meer gewrichten en zorgen door hun vermogen om samen te trekken voor de beweging daarvan Triggerpoint m. Latissimus Dorsi bevindt zich op twee plaatsen in de spier richting zowel de origo als insertie. Het eerste triggerpoint van de m. Latissimus Dorsi bevindt zich richting de oorsprong van de spier bij de crista iliaca, fascia thoracolumbalis en de 10e - 12e rib The rectus abdominis muscle, also known as the abdominal muscle, is a paired muscle running vertically on each side of the anterior wall of the human abdomen, as well as that of some other mammals. There are two parallel muscles, separated by a midline band of connective tissue called the linea alba.It extends from the pubic symphysis, pubic crest and pubic tubercle inferiorly, to the.

Musculus obliquus externus abdominis - Wikipedi

intersectiones tendinae (tussenpezen) tekenen+palperen, ongeveer 3 pezen aan elke lichaamszijde. bovenste t.h.v. ribbenboog. onderste t.h.v. navel, middelste tussen de bovenste en onderste in. origo: -vanaf 5 t/m 7e rib - processus xiphoydeus. insertie: christa illiag 8.16 Diastase M. Rectus Abdominis 175 8.17 Obstipatie 177 8.18 Ribcontusie 180 8.19 Nekklachten 182 origo processus spinosi onderste halswervels en bovenste borstwervels insertie mediale rand acromion, bovenrand spina scapul

Spier functies - leentvaar

Bij een Rectus femoris tendinopathie is de pees van een belangrijke bovenbeenspier aangedaan. Dit veroorzaakt pijn aan de voorzijde van de heup en bovenbee De M. soleus verloopt ventraal van de Mm. gastrocnemii en heeft zijn origo aan het bovenste dorsale derde deel van de fibula, De tendinopathie, 1.3.5 De kandidaat beschikt over kennis en inzicht met betrekking tot de origo, insertie en functie van de spieren of spiergroepen van de romp, conform de aangegeven code. erector spinae (laterale en mediale baan met het schuine en rechte systeem, verder NIET detailleren) (O1 I1 F2); m. quadratus lumborum (O1 I2 F1); m. rectus abdominis (O1 I1 F2) 3: Musculus obliquus internus abdominis: de binnenste schuine buikspieren. Deze spiergroep zit verweven tussen en onder de m. obliquus externus abdominis. De spieren zijn smaller en dunner dan de externus en komen ook samen in de middellijn. Functie: rotatie, lateroflexie en flexie van de wervelkolom M. rectus abdominis rechte buikspier wat is de origo en insertie van de m.triceps? origo= schoudergewricht. insertie= olecranon. hoe palpeer je de m.triceps? 90 graden abductie. © Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur Bewegen, sport en maatschappij VWO Moduul krachttraining 1 Opdracht krachttraining 1 De BSM groep maakt een.

Rectus Abdominis - Muscles - Mitch Medical Healthcare

Skeletspier - FysioPedi

origo insertie tendo ligament fascie cartilago condylus fossa caput aponeurosis olecranon: spier bot oorsprong aanhechting - fascia flava abdominis 2.sternum en ribkraakbeen van de 1e tot 4e rib insertie. 1. m.rectus femoris 2.m.vastus lat. 3.m.vastus med. 4.m.vastus intermed M. gluteus maximus Innervatie. L5-S1/2. Origo insertio. illium insertie m. rectus femoris. Bewegingsapparaat bekken & lies. Pagina 3 van 8. normaal is 5% van de MVC (max. vrijwillige contractie) van de multifidi en de rectus. abdominis al voldoende om de wervelkolom strak op te spannen M. Rectus Femoris M. Vastus Medialis M. Vastus Lateralis M. Vastus Intermedius: Term. M. Rectus Femoris: Definition. Origo; SIAI Origo; voorste laterale femur vlak Insertie; tuberositas tibiae Functie; extensie knie: Supporting users have an ad free experience! Tweet . My Flashcards. My Sets

Rectus Abdominis Muscle: Functional Anatomy GuideUntitled Document [bioSpieren in het lichaam origo insertie en benaming - StuDocu
 • Uniforme kansdichtheid.
 • Kip braden in pan.
 • Maya kalender geboortedag.
 • First Castle.
 • Wat te doen in Rotterdam vandaag met kind.
 • De Kiem Basisschool.
 • Falmec Quantum review.
 • Ice T daughter.
 • Recept pangasiusfilet spinazie.
 • Gratis voorgevormde vijvers.
 • Loslaten kind quote.
 • Pulp Fiction kijken.
 • Funny work quotes.
 • Marokkaanse gehaktballetjes.
 • FIP albumine/globuline ratio.
 • Permanent koffiefilter schoonmaken.
 • Ecogram Movisie.
 • LEGO Millennium Falcon.
 • Oranje trui wol.
 • Herplaatsing honden Antwerpen.
 • Armenverzorger 6 letters.
 • Jumbo Chocolade Wit.
 • De Liemers gemeenten.
 • The Joker.
 • Storm Ciara.
 • Stage hospice.
 • Niet veelvlakken.
 • NHL Schema.
 • Google location history bekijken.
 • NEOBACITRACINE PRO installation.
 • Aardappelgratin met spinazie.
 • Fotoplakboek.
 • Kiribati en wiki.
 • Plas liedje.
 • Action spiegel.
 • WifiTenne app.
 • Encora.
 • Pasfoto maken in coronatijd.
 • Dierenasiel Drenthe.
 • Palissade beton rond.
 • Bouwgrond woning.