Home

Klachten na VATS operatie

VATS lobectomie (Kijkoperatie aan de longen) - opname en operatie Inhoud Inleiding Ligging, functie en bouw van de longen Opname De U gaat direct na de operatie naar de uitslaapkamer (recovery) of de intensive care, zoals van tevoren met u is besproken Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS) Maze, Thoracoscopische ablatie. Kort na de operatie. Als u klachten heeft die u niet vertrouwt neemt u contact met ons op. Bij acute klachten onder andere van benauwdheid meldt u zich bij de hulpdiensten,.

Roodheid en irritatie. Na de operatie kan uw oog rood zijn en geïrriteerd aanvoelen. Pijnlijk oog en hoofdpijn. De dag en nacht na de operatie kan het geopereerde oog beurs aanvoelen. U kunt dan een pijnstiller innemen. Brilsterkte. Houd er rekening mee dat u na de operatie toch een bril nodig kunt hebben Wat voor klachten geeft het carpale tunnel syndroom? Bij het carpale tunnel syndroom hebben patiënten vaak last van een prikkelend en soms pijnlijk gevoel in de handpalm en vingers, een gezwollen, dik gevoel in de hand, uitstralende pijn naar de onderarm, elleboog en schouders en vermindering van de kracht van de hand Na een operatie aan dit laatste deel van de darm kan het LAR-syndroom optreden. Meestal verdwijnen de klachten na enkele maanden, maar soms houden deze aan. Bijna de helft van de patiënten wordt 'toiletafhankelijk'. We kunnen patiënten steeds beter behandelen en genezen van darmkanker Ongeveer één derde van deze patiënten houdt echter klachten na de operatie. Zij hebben minder baat bij een galblaasoperatie, omdat hun buikklachten mogelijk niet veroorzaakt worden door galstenen.. Uit het onderzoek bleek dat patiënten die voor de operatie alleen last hebben van aanvallen van pijn in de bovenbuik, braken en misselijkheid, blijken de grootste kans te hebben op een.

Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS) Maze

In 2010 is er in het Thoraxcentrum gestart met een verbeterde operatietechniek voor het verwijderen van longkwabben, de zogenaamde VATS-lobectomie (VATS staat voor Video Assisted Thoracic Surgery, 'kijkoperatie' en lobectomie betekent het verwijderen van een longkwab). Bij deze operatie wordt gewerkt via werkkanalen in de borstkas Klachten na een hallux valgus operatie Als na de operatie klachten blijven of ontstaan. Het komt voor dat na een operatie aan een scheve grote teen klachten blijven of nieuwe klachten ontstaan. Vaak is hier nog wat aan te doen. Lees hieronder meer over de belangrijkste klachten na een hallux valgus operatie en wat hieraan te doen is hechting. De operatie duurt ongeveer 30-60 minuten. Na de VATS Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Als u goed wakker bent, wordt u, na goedkeuring van de anesthesioloog weer terug naar de afdeling gebracht. Bij terugkomst op de afdeling controleert de verpleegkundige geregeld uw bloeddruk, hartslag en de drain en wondjes Na de operatie kunt u klachten krijgen, zoals moeite met lezen, vergeetachtigheid, slapheid en vermoeidheid. Ook dit zijn normale verschijnselen na een longoperatie. Deze klachten verdwijnen vanzelf als u uw dagelijkse bezigheden geleidelijk aan weer oppakt

Ervaringen met klaplong/VATS — Longforu

 1. Wat is een kijkoperatie van de borstkas?Voor een operatie in de borstkas (thorax) kunt u terecht op de dienst thorax- en vaatheelkunde van het UZA. De behandeling gebeurt via een thoracotomie (een operatie waarbij de borstkas wordt geopend) of via een thoracoscopie (een kijkoperatie in de borstkas of VATS). Een thoracoscopie kan ook met behulp van de robot worden uitgevoerd e
 2. komt doordat de chirurg tijdens de operatie kleine huidzenuwen heeft doorgesneden. Deze groeien zelden weer volledig aan. Pijn Na de operatie kunt u last hebben van een pijnlijke flank aan de kant van de operatie. Dat kan komen doordat: • U een gekneusd en pijnlijk gevoel heeft rondom de plaats waar de operatie heeft plaatsgevonden
 3. Medicijngebruik na operatie. Naast klachten waarmee je te maken kunt krijgen na een operatie, moet je ook rekening houden met bijwerkingen van eventuele medicijnen die je na de operatie slikt. Sommige medicijnen hebben een negatieve invloed op je rijvaardigheid

Als gevolg van de narcose kunt u mogelijk kortdurend last hebben van keelpijn, heesheid en/of spierpijn. Deze klachten verdwijnen vanzelf weer. U heeft nog enige tijd een infuus. Dit wordt meestal spoedig gestopt. Na de operatie krijgt u gedurende 48 uur antibiotica via het infuus toegediend Klachten na Spondylodese, ze zijn veelvoorkomend. Wat is Spondylodese voor operatie moet je herstellen na Spondylodese? Lees het in dit blo Na de operatie Op de afdeling Intensive Care. De eerste nacht - en zo nodig langer - verblijft u op de afdeling Intensive Care. Daar bewaken en verplegen we u de eerste tijd na de operatie. De eerste uren na de operatie bent u nog slaperig. We dienen u zuurstof toe via een neusslangetje. Verder heeft u een infuus in uw arm en/of hals

Regel vooraf thuiszorg als niemand deze werkzaamheden over kan nemen. Het advies is om de eerste 7 dagen na de operatie niet alleen te zijn. Bouw de dagelijkse activiteiten langzaam op: een stukje wandelen in eigen tempo. Loop steeds iets verder als je geen klachten hebt; fietsen mag meestal 4 tot 6 weken na de operatie, op een hometrainer iets. Operatie met een kleine videocamera. De mini-maze operatie is een Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS). Dit betekent dat het een operatie is in de borstkas (thorax) met behulp van een kijkbuis (thoracoscoop), waarop een kleine videocamera zit. De chirurg ziet het beeld hiervan op een televisiescherm Na een nacht op de MC, komt u de ochtend na de operatie weer op de verpleegafdeling. De verpleegkundige zal regelmatig uw pols, bloeddruk, temperatuur, de wond en de drain controleren. U hebt nog een infuus voor extra vocht. Als u misselijk bent na de operatie dan kan de verpleegkundige via het infuus hier medicijnen tegen geven

Na de operatie. Na de operatie gaat u voor korte tijd naar de uitslaapkamer. Wanneer de controles zoals bloeddruk en ademhaling goed zijn en de vloeistof waarmee de blaas gespoeld wordt helder is, gaat u naar de verpleegafdeling. Als u een infuus heeft, wordt deze de volgende dag verwijderd. Het kan zijn dat u wat plasdrang en pijn voelt in de. VATS-methode bij longkanker In 2001 werd in het Albert Schweitzer ziekenhuis voor het eerst een lobectomie uitgevoerd met de VATS-methode, bij een patiënt met een goedaardige aandoening. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat het ook bij longkanker verantwoord is om een gehele longkwab weg te nemen met een VATS-operatie

Door de operatie aan de borstkas via een VATS of een thoracotomie is er vaak sprake van een verminderd gevoel van de huid in het gebied onder de borst aan de zijde van de operatie. Soms kan er juist sprake zijn van een overgevoeligheid bij koude lucht of bij aanraken in dit gebied VATS Kijkoperatie in de borstkas Inleiding Deze klachten verdwijnen vanzelf. De drain, die de chirurg bij u heeft ingebracht, is met een verbindingsslang op een Na de operatie kan het zijn dat u pijnklachten heeft bij diep doorademen en/of hoesten Na een thoracotomie hebben mensen meer last dan na een VATS. Doordat de ribben gespreid zijn, ervaart u vaak spierpijn en een gevoel dat lijkt op gekneusde ribben. Het wondgebied zal gezwollen zijn, soms duurt het 6 weken voordat dit helemaal geslonken is

Ik heb longkanker zonder uitzaaiingen (stadium I of II

 1. der pijn heeft kunt gemakkelijker doorademen en hoesten. Dit is belangrijk om slijmvor
 2. De eerste dag na de operatie komt u al uit bed en gaat u op een stoel zitten. Dit bouwt u snel op tot vier keer per dag een uur op een stoel zitten en zelfstandig wandelen over de gang. De afdelingsarts komt dagelijks langs om te kijken hoe het met u gaat
 3. VATS lobectomie. Operatie waarbij via Enkele dagen na de ingreep worden deze thoraxdrains verwijderd in het ziekenhuis. Video. Tijdens de operatie worden een kleine videocamera en chirurgische instrumenten gebruikt. De beelden worden in high definition resolutie geprojecteerd op een tv-scherm
 4. derde beweging van structuren elders in je lichaam het herstelproces in de weg kunnen staan
 5. Na een vitrectomie of netvliesoperatie krijgt u van ons meestal een houdingsadvies mee. Bijvoorbeeld na de behandeling van een maculagat of netvliesloslating. Deze liggende en zittende houdingen zijn bijna net zo belangrijk als de operatie zelf. De bel gas, lucht of olie in uw oog kan zo op de juiste plaats tegen het netvlies drukken

Operatie in borstholte voor longkanker (VATS of

Na mijn galblaasoperatie in 2002 heb ik ook nog steeds regelmatig pijn. Alsof er een ballon opgeblazen word. In de afgelopen jaren ben ik erachter gekomen dat als ik teveel kofiie en vet eten krijg dit een pijnaanval in de hand werkt maar ook het niet op tijd naar het toilet gaan alsmede te weinig eten, ik bedoel dat ik om de paar uur even iets moet eten al is het maar een appel Zo zijn er ook bij deze operatie complicaties mogelijk, die eigenlijk bij alle operaties kunnen voorkomen, zoals: wondinfectie, hartinfarct, longontsteking, trombose of longembolie. Daarnaast zijn er nog enkele voor deze operatie specifieke complicaties mogelijk. Tijdens of vlak na de operatie kan een beroerte optreden Als u bij thuiskomst direct weer aan de slag gaat, loopt u het risico op nieuwe klachten. De eerste zes weken na de operatie: U mag niet direct na ontslag autorijden. Na 6 weken mag dit in principe wel, tenzij uw behandelend arts dit anders met u heeft besproken. Het is beter de eerste drie weken na de operatie geen geslachtsgemeenschap te hebben

Pijn na de operatie - Maartensklinie

Huisartsenpraktijk B J Olthof in Bergschenhoek

Na de operatie kunt u door de narcose allerlei klachten krijgen. U kunt concentratiestoornissen krijgen, zoals moeilijkheden met lezen en vergeetachtigheid. Soms lukt het in de eerste weken na de operatie niet eens om een paar regels achter elkaar te lezen of een verhaal te volgen dat iemand vertelt De kans hierop neemt toe bij een recidief operatie met name als het oude wond gebied gebruikt wordt. Bij beschadiging van de bloedvaten naar de teelbal kan deze na een periode kleiner gaan worden, veelal is de bal dan een tijd extra gevoelig. Longontsteking (zelden) De meest voorkomende klachten zijn koorts en hoesten Bij deze operatie hoeven, in tegenstelling tot een thoracotomie, de ribben niet gespreid te worden. Dit voorkomt pijn. Ook is het zicht tijdens de operatie beter. Hierdoor is er minder bloedverlies en is het verblijf in het ziekenhuis vaak korter. Na de operatie wordt een drain in de borstkas achtergelaten

Revalidatie na schouderoperatie Operatie voorkomen is altijd beter! Wij hebben al veel mensen met vergelijkbare klachten kunnen helpen en onnodige operatie kunnen voorkomen! Binnen een onderzoek en 1 proefbehandeling weten we vaak direct of onze methode bij u aanslaat of niet De dag na uw operatie maken we ter controle een foto van uw heup en prikken we wat bloed. U leert ook hoe u zelf Fraxiparine kunt injecteren, een middel tegen trombose. Controles op de polikliniek. Twee tot drie weken na uw operatie komt u op controle. De pleister kan van uw wond en eventuele nietjes of een hechting kunnen eruit

Herstel na een Klaplong (al dan niet gevolgd door een vats

De meeste klachten na een knieprothese zijn in te delen in pijn, instabiliteit, stijfheid, zwelling of algemene beperkingen (zoals niet goed kunnen hurken, traplopen of op knieën zitten). Er kan ook een combinatie van deze klachten worden ervaren. Deze klachten kunnen direct na de operatie aanwezig zijn of pas later ontstaan Na de operatie hebt u tijd nodig om te herstellen. Daarbij zijn de volgende punten belangrijk: U krijgt na de operatie een optimale pijnbestrijding die uw maag en darmen zo min mogelijk belast. U komt na de operatie al snel weer uit bed. Een zo kort mogelijke periode van bedrust zorgt ervoor dat u niet te veel spierkracht verliest

Huisartsenpraktijk Slort en Tan in Zevenbergen

NA DE OPERATIE Na de operatie worden een aantal zaken frequent gecontroleerd, zowel op de uitslaapkamer als op de verpleegafdeling - het kloppen van de slagaders op de voet, - lekkage van de wond , - de temperatuur van de benen en armen en - de bloeddruk Na de operatie moet u zo snel mogelijk weer gaan lopen de operatie goed te controleren. Na de operatie Na de operatie gaat u soms naar de afdeling intensive care. Meestal gaat u na de operatie naar de verpleegafdeling chirurgie 1 - 6. Uw lichaamsfuncties worden regelmatig gecontroleerd. Extra controle is er voor: Het kloppen van de slagaders op de voet en lies. Het lekken van de wond

met een paar pleisters vast. U krijgt het oogkapje na de operatie mee. Dit is het kapje wat vastgeplakt wordt tijdens de operatie. Douchen . Na de operatie mag u gewoon douchen met de ogen dicht. Beweging. Tot een week na de operatie mag u niet bukken, zwaar tillen en fietsen. De eerste twee weken na de operatie mag u: Geen balsporten beoefenen Daarnaast kunt u na de operatie nog klachten hebben. Hoelang het duurt voordat deze wegtrekken, is afhankelijk van hoelang u voor uw operatie al klachten had en hoe ernstig deze waren. Hieronder geven we aan wat u de eerste 6 weken kunt doen om uw herstel te bevorderen en wat u in deze periode nog niet mag doen

Maar na de operatie was mijn been bijna 3 cm te lang en kreeg ik last van mijn rug en liep als een eend. Dus 2 maanden later een z.g. hersteloperatie dan zal het probleem opgelost zijn. Na de operatie ging het goed tot ik steeds meer pijn kreeg in de heup, knie en doorlopend naar de voet Na de operatie blijft de patiënt 1 of meerdere dagen in het ziekenhuis afhankelijk van de verrichtte operatie. Het herstel na een VATS is doorgaans korter dan na een open operatie (thoracotomie). Operatierobot of RATS Zie ook de vraag over kijkoperatie (VATS) Heftige brandende en stekende pijn in de buik (koliekpijn), soms gepaard gaande met een dik gebied in de buik, rugpijn, obstipatie, misselijkheid, braken. Allemaal symptomen van een darmhernia of darmafknelling. Een darmhernia komt regelmatig voor na een maagverkleining. Waarschijnlijk tussen de 10 en 20% krijgt hiermee te maken Na de operatie begint u zo snel mogelijk met uw revalidatie. Na kleinere hersteloperaties kunt u, net als bij de eerste heupprotheseplaatsing, de eerste dag al uit bed. Na grotere hersteloperaties kan dit niet altijd Klachten. Na de operatie treden vaak blaaskrampen op en kunt u een schrijnend gevoel hebben in de plasbuis. Het plassen gaat vaak samen met meer aandrang en u moet waarschijnlijk vaker naar het toilet. TUR-blaas - asz.nl www.asz.nl. Na het verwijderen van de poliepen wordt uw blaas nogmaals goed gespoeld. Er wordt een katheter (een slangetje) achtergelaten in uw blaas, omdat de urine na de operatie meestal bloederig i

Na de operatie Na uw operatie is het operatiegebied pijnlijk. Vooraf wordt pijnstilling met u afgesproken, maar geef het direct aan als u toch pijn heeft. Vlak na de operatie ondersteunt u het wondgebied met uw hand, vooral bij drukverhoging bij hoesten en persen. Omdat persdruk moet worden voorkomen, kan d klacht na een knieprothese. 13-04-2007 00:47) Heb nu al 5 maanden nieuwe knie, (operatie 5/01/2012) wel na operatie veel problemen gehad, een infectie en op 2 februari terug ziekenhuis om de knie te herplooien onder narcose. In maart is de miserie begonnen, pijn in en rond de knie Naadlekkage na operatie aan de dikke darm Een naadlekkage is een relatief veel voorkomende complicatie na een operatie aan de dikke darm. Wordt een operatie uitgevoerd om bijvoorbeeld een tumor of een beschadigd stuk darm te verwijderen dan worden de overgebleven uiteinden naderhand weer aan elkaar vastgemaakt Na de operatie wordt u weer terug gebracht naar uw kamer en mag u zich omkleden en naar huis. Na ontslag De volgende ochtend zal er een telefonische afspraak plaatsvinden, tenzij uw oogarts het belangrijk vindt dat u naar polikliniek Oogheelkunde op J3-S, route 598 moet komen

Weeghel Huisartsenpraktijk van in Sevenum

Restverschijnselen na een operatie . Het verwijderen van een brughoektumor is een grote operatie, waarvan het herstel minstens enkele weken in beslag neemt. De lengte van de herstelperiode hangt af vam de complicaties, restverschijnselen, de omvang van de tumor, de duur van de operatie en de algemene conditie van de patiënt Soms blijft na een hernia operatie nog enige tijd rugpijn bestaan terwijl pijn met uitstraling naar een been is verdwenen. Andersom is dit ook mogelijk: de pijn in de rug is verdwenen maar het been is nog gevoelig. Het is dus zaak voldoende tijd te nemen na een hernia operatie om te kijken of alle klachten verdwijnen Klachten na een darmoperatie. Na de operatie kun je verschillende klachten hebben. Veel klachten verminderen en verdwijnen na verloop van tijd. Sommige klachten kunnen blijven bestaan. Dunne ontlasting Als een deel van jouw dikke darm verwijderd is, kan je ontlasting dunner zijn dan normaal

Video: Complicaties en klachten - Radboudum

10. Wat zijn de mogelijke complicaties van de operatie

niet vanzelf en zal in overleg met uw oogarts mogelijk na enkele maanden operatief uit het oog worden verwijderd. Een netvliesoperatie is ingrijpend voor het oog. Het kan zijn dat u te maken krijgt met één van onderstaande klachten. - Roodheid en irritatie Na de operatie kan het oog rood zijn. Ook wordt vaak een lichte irritatie of een gevoel va weken na de operatie (rijden, zware boodschappen sjouwen). • Als je nog rookt is dit een goed moment om te stoppen. Sommige hartcentra eisen zelfs dat je de zes weken vóór de operatie niet rookt. Dat verkleint namelijk de risico's na de operatie. Een andere reden om te stoppen is dat het hoesten pijn zal doen na de operatie Na het onderzoek uitklapper, klik om te openen Recovery (uitslaapkamer) en medium care (MC) Direct na de operatie belt de hart-long chirurg uw eerste contactpersoon op. Hij vertelt hoe de operatie is verlopen. Na de operatie gaat u eerst naar de recovery. Vervolgens gaat u één nacht naar de medium care (MC) op afdeling B4 oost

Vrielink Huisarts in Doetinchem

'Doorbreek het taboe rondom klachten na endeldarmkanker

Weer klachten Ook na een geslaagde operatie kunnen jaren later opnieuw klachten ontstaan, bijvoorbeeld door verslapping van het weefsel. Na een behandeling zijn vrouwen vaak zeer tevreden en wensen ze achteraf dat deze eerder had plaatsgevonden Deze operatie moet liefst binnen 2 weken na de TIA of het herseninfarct gebeuren. Hoe langer u wacht, hoe minder voordeel u heeft van de operatie. Een nieuw herseninfarct ontstaat meestal binnen 4 weken. Na die 4 weken is het risico van de operatie vaak groter dan het voordeel dat u er van heeft. Dit kan in uw situatie anders zijn Voordat u een heupprothese krijgt, wordt u uitgebreid geïnformeerd over de impact van de operatie. Zo moet u er rekening mee houden dat u na de heupoperatie zes weken met krukken moeten lopen en (nog) niet elke beweging mag maken.. Na de heupoperatie begint u direct met mobiliseren, een uitgangspunt van Rapid Recovery.U start een paar uur na de operatie al met mobiliseren onder begeleiding. Ongeveer zes weken na de operatie krijgt u een telefoontje van de chirurg. Deze bespreekt dan met u hoe het met u gaat en of u nog klachten heeft. Leefregels. Na de operatie moet u twee dagen tot twee weken een mitella dragen. Hierover geven we u op de polikliniek informatie mee. Wees voorzichtig met uw hand in de eerste twee weken na de operatie Adviezen na een darmoperatie (Samen+)· 3 Inleiding U heeft een grote operatie ondergaan en uw lichaam heeft tijd nodig om verder te herstellen. Deze folder informeert u over de herstelperiode na de ingreep. U vindt hierin adviezen die u kunnen helpen om het genezingsproces zo goed mogelijk te laten verlopen

Huisartsenpraktijk H H Muurling Middelstum in Middelstum

Helft patiënten houdt klachten na galblaasoperatie

Antwoorden. Leefregels na uw hernia operatie - Spaarne Gasthuis spaarnegasthuis.nl. Leefregels na uw hernia operatie - Bewegingsschema dag 0 (dag van de operatie) De eerste twee uur na de operatie mag u niet draaien. Rugligging is het best om lekkage van de wond te voorkomen. Vanaf 6 uur na de operatie mag u als u dat wilt met hulp de verpleegkundige. Adviezen en behandeling voor herstel na. Om deze reden is fysiotherapie een mogelijke eerste behandeling wanneer de klachten nog niet zo lang aanwezig zijn. Wanneer er al wel sprake is van langere klachten (chronische klachten) dan is vaak een operatie de beste behandeling. Wij zijn dan vooral intensief betrokken bij de revalidatie na de operatie voor het carpale tunnel syndroom Na deze operatie dus zo snel mogelijk weer actief en in de benen. Als patiënt zo snel mogelijk zelf actief zijn. Zo kun je soms al na een week zelfredzaam zijn én naar huis. Het samenwerken met patiënten. Het helpen zo snel mogelijk actief te worden is de essentie van het herstel Klachten. Sommige mensen voelen dat het hartritme van slag is. Na de cardioversie slikt u nog minimaal 4 weken antistolling. b. Ritmecontrole strategie (behoud van sinusritme) Mini Maze-operatie (VATS) De Mini Maze-operatie is een Video Assistend Thoracoscopic Surgery (VATS)

Huisartspraktijk Wouterswoude in WalterswaldHuisarts Apotheekhoudend Sluijs R A P en Sluijs-Gerrits LMJEP huisarts in Vlaardingen

VATS-lobectomie - Medisch Spectrum Twent

De behandeling bestond uit bestraling en chemo in tabletvorm en na 6 weken rust een operatie. Tijdens de operatie is de tumor verwijderd, het rectum geamputeerd en een stoma aan gelegd. Na deze behandelingen waren er klachten zoals het niet over elkaar krijgen van mijn benen, heel dun slijmvlies in de vagina (mijn baarmoeder is al in 2002 verwijderd) en vermoeidheid Pijn na een operatie komt veel voor maar die moet wel na 6-8 weken verdwenen zijn. Duurt de pijn langer dan kan er sprake zijn van bv. een ontsteking. Raadpleeg hiervoor uw arts. Wat ook regelmatig voorkomt is dat u door de verzakking gewend bent steeds uw bekkenbodem aan te spannen en dat uw bekkenbodem na de operatie pijnklachten geeft Klachten. Aandoeningen van de neusbijholten kunnen klachten geven zoals snotneuzen, slijm achterin de keel, een verstopte neus, een drukkend gevoel hoog in en naast de neus, hoofdpijn en verminderde reuk. Soms zijn ook hoesten, heesheid en verschillende andere klachten een gevolg van neusbijholteproblemen Na de operatie is de uitstralende armpijn vaak duidelijk minder of zelfs verdwenen. Daarentegen merken patiënten na de operatie nog wel tintelingen of een doof gevoel in arm of hand. Dat trekt vaak bij in het jaar na de operatie, maar niet altijd even goed. Ook de nekpijn kan na de ingreep nog blijven bestaan of tijdelijk zelfs erger worden Verder kunnen er klachten zijn van misselijkheid, opboeren, zuurbranden en een opgeblazen gevoel. Diagnose De diagnose wordt gebaseerd op de symptomen die een patiënt heeft na het verwijderen van de galblaas. Met beeldvormende technieken, zoals een echografie, CT-scan of MRI-scan, kan de oorzaak vastgesteld worden

Klachten na de operatie - Complicaties - Operatieve

Een operatie brengt immers altijd een risico met zich mee. De beoogde winst van behandeling moet afgewogen worden tegen de risico's. Een operatie kan ook zorgen dat radiotherapie na deze operatie, bijvoorbeeld in het geval van een kwaadaardige tumor, meer kans van slagen heeft van onderstaande klachten. - Roodheid en irritatie Na de operatie kan het oog rood zijn. Ook wordt vaak een lichte irritatie of een gevoel van een zandkorreltje waargenomen. Dit wordt veroorzaakt door het wondje en/of de hechtingen. De hechtingen lossen na enige tijd vanzelf op. De roodheid en irritati

Bezemer Huisartsenpraktijk H J in OmmenHuisartsenpraktijk Nistelrode in Nistelrode

Longoperaties: soorten operaties en opnameverloo

Deze klachten worden toegeschreven aan kapselzwelling, Indien de knie niet verder buigt dan 80 graden wordt vaak ongeveer 6 tot 10 weken na operatie de knie doorbewogen op de operatiekamer. Het complex regionaal pijn syndroom (CRPS type I) is een zeldzame oorzaak van pijn na een knieprothese Een paar maanden later ben ik uit voorzorg geopereerd. Het bleek een goedaardige cyste te zijn. Bij de operatie is de helft van mijn schildklier verwijderd. Ik heb in totaal 4 dagen in het ziekenhuis gelegen om de schildklier waardes binnen de grenzen te krijgen. Ik voelde mij de paar dagen na de operatie enorm opgejaagd De klachten van een carpaal tunnelsyndroom kunnen verergeren: Bij langdurig herhaalde beweging; Bij houdingen waarin u weinig beweegt (bijvoorbeeld bij autorijden of lezen); Gedurende de nacht; Bij hormoonschommelingen zoals tijdens de zwangerschap of de overgang KLACHTEN NA SINUS-OPERATIES Vandaag heeft u een operatieve behandeling in de mond ondergaan. Graag geven wij u informatie over wat u kunt verwachten na deze behandeling. U bent zojuist in bezit gekomen van titanium implantaten, welke in het kaakbot zijn verschroefd. De wond in uw mond is gehecht en moet weer genezen Na de operatie kan een bloeduitstorting met zwelling van het been ontstaan. Dit is een normaal verschijnsel na een heupoperatie en verdwijnt in de loop van enkele weken to

Na de operatie voelt u wondpijn bij het litteken, waarvoor u pijnstillende medicijnen krijgt toegediend. De wond van de operatie kan enkele dagen tot weken gevoelig blijven. Bij sommige mensen duurt dit langer. De klachten van het aangezicht treden vaak niet meer op. Soms is het effect op de klachten van het aangezicht langzamer Uw PSA zal na de operatie in principe onmeetbaar laag zijn (<0,03 ng/dl). Wanneer het PSA toch zou oplopen na een radicale prostatectomie zal de uroloog u bijkomende onderzoeken en behandelingen voorstellen om de prostaatkanker alsnog onder controle te krijgen Dit geeft nadien geen klachten, de vorm van de meniscus blijft immers hetzelfde. Een dwarse scheur, flapscheur of bucket handle scheur, wordt veelal hersteld door een operatie. Bij een dwarse scheur in het opstaande gedeelte van de meniscus is er nog discussie om dit type toch te laten herstellen zonder operatie

 • Villapark Ehzerburg plattegrond.
 • Interview docent.
 • Vliesdoek 30 gram.
 • Kaart van Suriname.
 • Inlegwerk.
 • Ontspanning meditatie slapen.
 • Europa Park Halloween 2019.
 • Film beamer huren.
 • Jan Arends, Nagelaten gedichten.
 • Spirituele betekenis kat op je pad.
 • Is een hypotheeklening een lening op de geldmarkt of op de kapitaalmarkt.
 • Wat is een patio.
 • Whiskey etiket maken.
 • Modus serie Recensie.
 • Meidenvenijn rollen.
 • Zwarte henna verwijderen.
 • Medinilla Dolce Vita.
 • Pokémon GO Marill.
 • Earrape sound.
 • Stihl BR 700 handleiding.
 • Kamillezalf maken.
 • Prezi 2019.
 • Haba Mijn eerste spellen.
 • Schimmelnagel.
 • Sociale factoren.
 • Staal wiki.
 • Pokemon prikkers maken.
 • Loefzijde Engels.
 • Aspirant lijnpiloot.
 • Plasma pen behandeling.
 • Vistaprint Marketing.
 • Louboutin heren Zwart.
 • Baby kippenpak.
 • Red Heart emoji.
 • Handleiding Canon sx70hs.
 • Stakingswinst herinvesteren.
 • TYT meaning.
 • Thanksgiving 2019.
 • Koffie intolerantie.
 • Interne audit VCA 2017.
 • Fiat 500X.