Home

Richtlijn Parkinson verpleegkundige

Richtlijn Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson. Deze richtlijn is geautoriseerd door V&VN. De besturen van de betrokken V&VN-afdelingen en andere betrokken partijen hebben inhoudelijk akkoord gegeven. Op basis van dit akkoord heeft het bestuur van V&VN de definitieve versie geautoriseerd Download hier de richtlijn verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson. Downloaden (pdf) De boekversie van de richtlijn is voor €27,50 (incl. verzendkosten) te bestellen via ons contactformulier, geef bij uw vraag aan dat u de richtlijn wil bestellen. Geef tevens uw adresgegevens door

Richtlijn Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson

 1. Richtlijn Ziekte van Parkinson. V&VN Neuro & Revalidatie, V&VN Verpleegkundig Specialisten zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze richtlijn. Eigenaar: Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) Jaar van uitgifte: 2020. Naar het documen
 2. Het is een aanvulling op de de multidisciplinaire richtlijn voor mensen met de ziekte van Parkinson. In dit document worden de belangrijkste problemen besproken die te maken hebben met voeding. Er wordt besproken wat u zelf kunt doen en welke stappen de huisarts, neuroloog of parkinsonverpleegkundige neemt bij de behandeling van het probleem
 3. KNGF-richtlijn ziekte van Parkinson Werkkaart 2. Het lichamelijk onderzoek Fysieke capaciteit en pijn Transfers Arm- en handvaardigheid Balans Lopen Checklist NB Observeer de persoon met de ziekte van Parkinson in de wachtkamer, tijdens het opstaan vanuit de stoel, naar de behandelruimte lopen, de deu

Voorwoorden. Richtlijn Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson. ISBN 978-90-8523-230-8. NUR 870. Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald:. Lennaerts-Kats HH, Rood WB, Rodenburg R, Gilissen K, Hemmelder MM, Tulp H, Schrauwen-Sanders M, van Wensen E,. Bloem BR, Keus SHJ, van Laar T, Munneke M. Richtlijn Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson.Alphen aan de De richtlijn adviseert algemeen verpleegkundigen over het herkennen van verpleegproblemen, stelt criteria voor verwijzing op en bevat aanbevelingen voor verpleegkundige interventies. Een van die aanbevelingen is dat anti-Parkinsonmedicatie nooit met eiwitrijk voedsel als pap of vla gegegeven moet worden, omdat eiwitten de werking van de medicatie verminderen Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson. Samenstelling werkgroep Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2017 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson te maken hebben

Behandelrichtlijnen voor zorgverleners - ParkinsonNe

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson. Samenstelling werkgroep Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2017 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met de ziekte van. Samen met de Nederlandse Werkgroep Parkinsonverpleegkundigen ontwikkelden we een landelijke richtlijn Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson. De richtlijn adviseert verpleegkundigen over het herkennen van verpleegproblemen, stelt criteria voor verwijzing en bevat aanbevelingen voor verpleegkundige interventies Bekijk hier de nieuwe multidisciplinaire richtlijn Parkinson in het verpleeghuis. De Multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson verscheen in 2010 met adviezen over diagnostiek, therapie en netwerkzorg. Deze richtlijn is echter grotendeels gericht op de thuiswonende patiënt De Richtlijn Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson noemt Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Mindfulness (MBCT) als mogelijke interventies. Het programma PPEP4all voor patiënt en partner geeft een verbetering van de kwaliteit van leven en een reductie van depressieve gevoelens

Richtlijn Ziekte van Parkinson V&V

 1. Nieuwe richtlijn Parkinson in het verpleeghuis In 2010 verscheen de een Multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson, dat zich vooral richtte op de diagnostiek, therapie en netwerkzorg en grotendeels op de thuiswonende patiënt
 2. Richtlijn Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson. Hella Tulp, verpleegkundig specialist. Richtlijn Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson Hella Tulp, verpleegkundig specialist Inhoud lezing 1) Proces van richtlijnontwikkeling 1) Belangrijkste aanbevelingen voor de verpleegkundige . Nadere informati
 3. Richtlijn titel: Richtlijn Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson: Subtitel: Eigenaar: ParkinsonNet: Jaar van uitgave: 2015: Korte omschrijving: Link: richtlijn vpk zorg bij parkinson.pdf : Snel naar. V&VN. Afdelingen en platforms V&VN. Kwaliteitsregister V&V. VS Register. Lid worden
 4. Richtlijn Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson Hella Tulp, verpleegkundig specialist Inhoud lezing 1) Proces van richtlijnontwikkeling 1) Belangrijkste aanbevelingen voor de verpleegkundige

Ziekte van Parkinson. 2020 - De herziene richtlijn ziekte van Parkinson heeft als doel sturing te geven aan het diagnostisch en therapeutisch proces omdat deze essentieel zijn voor deze chronisch progressieve aandoening, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor diens naasten. De herziene richtlijn is voornamelijk gericht op de behandeling van motorische en niet-motorische klachten 2 Richtlijn Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson Herma Lennaerts-Kats Berna Rood Ria Rodenburg Koen Gilissen Marie-Margreeth Hemmelder Hella Tulp Myriam Schrauwen-Sanders Erik van Wensen Bas Bloem Samyra Keus Teus van Laar Marten Munneke Deze richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking tussen ParkinsonNet en de Nederlandse Werkgroep Parkinsonverpleegkundigen, een werkgroep.

aan parkinsonpatiënten en hun naasten uitleg geven over de pathogenese en (para)medische behandelingen bij de ziekte van Parkinson. verpleegkundige diagnoses vaststellen en interventies beschrijven met betrekking tot responsfluctuaties, motorische symptomen, autonome functiestoornissen, slaapstoornissen, seksuologische problemen, neuropsychiatrische problemen, en coping- en arbeidsproblematiek • Richtlijn verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson (V&VN, ParkinsonNet, 2015) • Kwaliteitsstandaard Atypische parkinsonismen (VSOP, in ontwikkeling) • Handreiking voor multidisciplinaire zorg in het verpleeghuis (Verenso, ParkinsonNet Neurofibromatose bij kinderen (landelijke richtlijn) Neurologische complicaties van hematologische maligniteiten. NF1-Intraparenchymateuze-laesies. NF1-Plexiforme neurofibromen. Normal Pressure Hydracephalus. Parkinson. Perifere facialis parese. Pijn (oncologisch) Polyneuropathie. Postanoxisch coma. Postpunctionele hoofdpijn (werkwijze

De richtlijn 'Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson' is herzien. Wat zijn de belangrijkste verpleegkundige aandachtspunten in ziekenhuis, thuiszorg en verpleeghuis? Nursing geeft tips, in samenwerking met drie verpleegkundige experts: Herma Lennaerts, Myriam Schrauwen en Winny DePaepe1 De richtlijn verandert zo in een levend document dat snel aangepast wordt als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Overgangsfase. Vanaf 6 juli 2016 wordt u, wanneer u op een richtlijn in onderstaande tabel klikt, direct doorgelinkt naar de Richtlijnendatabase. Parkinson ja consultkaart.

De ziekte van Parkinson Casuïstiek en verpleegkundige

De richtlijn Ziekte van Parkinson is herzien. De richtlijn Ziekte van Parkinson is herzien. 3 november 2020. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en andere vragen uit de praktijk maakten dat de bestaande richtlijn Parkinson aan een herziening toe was Naar de richtlijn kan als volgt worden verwezen: Kalf H. & S. van Zundert (red). Logopedie bij de ziekte van Parkinson, een richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Woerden: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, 2017. Deze herziening vervangt de richtlijn uit 2008. ©2017 NVLF, herziene versi

Richtlijnen voor mensen met parkinson - ParkinsonNe

De nieuwste richtlijn Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson is online beschikbaar! Published on April 14, 2016 April 14, 2016 • 16 Likes • 1 Comment Pag 60 Richtlijn verpleegkundigen - ParkinsonConnect Het instellen op medicatie (dat volgens de richtlijn aan een Parkinson-specialist had moeten worden overgelaten) ging helaas niet volgens de richtlijn. Een zorgplan was er in geen van de gevallen. Over het bestaan van een Parkinson-verpleegkundige hoorde Bart van mede-patiënten, niet van de arts Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): een degeneratieve vorm van hersenletsel zoals de ziekte van Parkinson, is er in de loop van de tijd zelfs sprake van een toename van functieverlies Voor mensen met parkinson is het daarom verstandig om zich te beschermen tegen het coronavirus. Aan iedere vaccinatie zijn beperkte risico's verbonden, maar de kans op het ontstaan van deze risico's is niet groter bij mensen met parkinson. Een vaccinatie heeft geen invloed op de symptomen en het verloop van ziekte van Parkinson

Richtlijn Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson

 1. gen
 2. derde dopa
 3. Deze richtlijn is geen standaard die in alle omstandigheden van toepassing verklaard kan worden. 9 Ziekte van Parkinson — 66 Hoofdstuk 4 Contra-indicaties voor ECT 11 Verpleegkundige zorg — 136 12 Patiëntenvoorlichting — 13

Parkinson verpleegkundige. Vaak blijkt dat patiënten en hun naasten die te maken krijgen met de ziekte van Parkinson behoefte hebben aan meer informatie, voorlichting en begeleiding bij het omgaan met deze ziekte. Daarom heeft Máxima MC een speciaal verpleegkundige spreekuur voor patiënten met de ziekte van Parkinson Richtlijn delier Volwassen en ouderen INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie - overweeg het verlagen of staken van anti-Parkinson medicatie bij de behandeling van verpleegkundige, een delier screeningsinstrument, bijvoorbeeld de DOSS,.

De verpleegkundige houdt zich strikt aan de landelijke uitvoeringsrichtlijn COVID-19. De verpleegkundige vaccineert volgens het COVID-19-vaccinatieschema van het betreffende vaccin, daarbij de kaders hanterend. Voor iedere vaccinatie wordt met een intervalanamnese nagegaan of de vaccinatie kan worden toegediend Multidisciplinaire Richtlijn Ziekte van Parkinson Datum: 25 januari 2010 Samenstellers: Prof.dr. Bastiaan R. Bloem (voorzitter) Dr. Teus van Laar (voorzitter subwerkgroep Redactie Richtlijn verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson bestellen. Toets J. Overig Inleiding richtlijn de ziekte van Parkinson - Medisch Contact. parkinsonnet.nl. View Download de richtlijn als pdf document (.pdf) of als word document (.doc). De werkzame dosis bij patiënten met de ziekte van Parkinson ligt meestal tussen 25 en 50 mg en wordt bij voorkeur gegeven als eenmalige dosis voor het Tijdens de 45 minuten kan de verpleegkundige een voor de patiënt aangename activiteit met hem ondernemen,.

Nieuwe richtlijn over Parkinson - Nursin

De oude richtlijn voor de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson stamde uit 2010 en was achterhaald. Een aantal modules uit de richtlijn was niet meer actueel, en er was behoefte aan nieuwe modules. Bovendien maakte de oude richtlijn geen gewag van nieuwe disciplines, zoals physician assistants en verpleegkundig specialisten De verpleegkundig specialist of de parkinsonverpleegkundige kan u tijdens de opname blijven volgen om de parkinsonzorg en medicatie optimaal te houden. U dient hier mogelijk zelf om te vragen. Als u tijdens een opname geen veranderingen of problemen heeft wat betreft Parkinson, is deze begeleiding niet nodig De richtlijn VTGM is van toepassing voor alle zorgverleners in het ziekenhuis, De verpleegkundige zal de opdracht lezen en interpreteren. De verpleegkundige die het geneesmiddel voor toediening gereed moet maken zal eerst voor het voorgeschreven geneesmiddel(en) moete

Richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding Samenvatting Onderstaande is een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit de multidisciplinaire evidence-based klinische richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding. In deze samenvatting ontbreken het wetenschappelijk bewijs en de overwegingen die tot de aanbevelingen geleid hebben Richtlijn Bloedtransfusie INITIATIEF: Landelijke Gebruikersraad Sanquin Bloedvoorziening ORGANISATIE: CBO MANDATERENDE VERENIGINGEN 2.4.1 Verpleegkundige aspecten, algemeen.. 50 2.4.2 Verpleegkundige aspecten; toediening. De richtlijn is breed toepasbaar, zowel in het verpleeghuis als in de thuissituatie. De richtlijn is ontwikkeld door Verenso (vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en een herziening van de richtlijn uit 2008. Richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie (Verenso, januari 2018 V-12/2014 - Update klinimetrie 2017 IV KNGF-richtlijn Beroerte Praktijkrichtlijn Inhoud Praktijkrichtlijn 1 A Inleiding 1 A.1 Definitie KNGF-richtlijn 1 A.2 Doel 1 A.3 Doelgroep 2 A.4 De noodzaak voor een herziening 2 A.5 Veranderingen ten opzichte van de eerste editie 2 A.6 Scope en positionering 2 A.7 Context en gebruik 2 A.8 Conceptueel raamwerk richtlijn Nieuwe Richtlijn verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson Herma Lennaerts MSc en BERNA ROOD Rubriek(en): Evidence-based practice Parkinsonpatiënten krijgen te maken met veel uiteenlopende problemen, die een grote impact hebben op het dagelijks functioneren van de patiënt en zijn naasten

Startpagina - Richtlijn - Richtlijnendatabas

richtlijn niet meer voldeed. Er ontstond behoefte aan een nieuwe, evidence- based richtlijn. En die is er gekomen. Met de Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte kunnen verpleegkundigen nu effectiever en efficiënter handelen. Dit artikel behandelt de totstandkoming ervan en belicht de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn richtlijn. Als gevolg van nieuwe inzichten en behoefte aan uniformiteit, ontstond de behoefte aan een aparte richtlijn erfelijk en familiair ovariumcarcinoom, naast de bestaande richtlijn voor erfelijk mammacarcinoom. De Commissie Richtlijnen Gynaecologische Oncologie (CRGO) heeft het initiatief genomen tot het maken van de huidige richtlijn

Ziekte van Parkinson NHG-Richtlijne

multidisciplinair richtlijn Somatische screening bij patiënten met een ernstige psychische aandoening, V&VN 2015 3 Auteurs Jolanda Meeuwissen, Berno van Meijel, Marieke van Piere, Maarten Bak, Merlijn Bakkenes, Digna van de Op het verpleegkundig spreekuur voor Parkinson patiënten kunt u terecht bij een Parkinson-verpleegkundige die gespecialiseerd is in de begeleiding van de mensen met deze aandoening. Samen met de neuroloog beoordeelt de Parkinson-verpleegkundige welke begeleiding u nodig heeft en verwijst u als dat nodig is door naar een andere afdeling In de richtlijn staan onder andere vragen die jij aan een patiënt kunt stellen om deze vragen te beantwoorden. Is er vastgesteld dat iemand suïcidaal is, dan geeft de richtlijn interventies op korte en lange termijn en een voorstel tot behandeling. De opstellers van de richtlijn zijn psychiaters, psychologen, huisartsen en verpleegkundigen Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie . Concept 26 maart 2010 . 5. Organisatiestructuur richtlijnontwikkeling . De herziene Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie is, in opdracht van het programma Kennisbeleid Kwaliteit en Curatieve Zorg (KKCZ) van ZonMw, ontwikkeld door de 5 werkgroep Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie staan in de richtlijn beschreven en zijn ook opgeno-men op de samenvattingskaart. Het wordt aanbevolen om relapsing-remitting MS (RRMS) te behandelen met Interferon Beta-1a of -1b of glatirameeracetaat, tenzij er bij klinische en radio-logische follow-up geen ziekteactiviteit waarneem-Richtlijn Multiple Sclerose J. de Kroon, V. de Groo

Diagnostiek van de ziekte van Parkinson - Richtlijn

De eerste versie van de richtlijn Delier werd in 1998 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden Nederland. De richtlijn werd in 2005 herschreven door E.H. Verhagen, M. Bannink en R.J.A. Krol en opgenomen in de eerste druk van het richtlijnenboek van de Vereniging van Integrale Kankercentra Multidisciplinaire richtlijn vallen versie 2006 1/3 Parkinson patiënten, CVA patiënten Gebruik van melkproducten adviseren Gebruik van gesloten schoenen/pantoffels adviseren Gerichte verpleegkundige interventies (zie vervolg) Title: Microsoft Word - Multidisciplinaire richtlijn vallen.do De richtlijn Angst, versie 1.0 werd in 2008 geschreven door: • M.S. Vos, psychiater, ziekenhuis Bronovo, Den Haag P. Seerden, consultatief psychiatrisch en oncologisch verpleegkundige, Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis • Commentaar werd geleverd door: • J. Dalmeijer, huisarts np • M. van Dijk, internist. Het doel van deze richtlijn is: voor de huisarts en de fysiotherapeut vastleggen op welke momenten zij informatie uitwisselen bij een consult aan de fysiotherapeut,bij een verwijzing naar de fysiotherapeut en bij directe toegang tot de fysiotherapie (DTF) In de huidige richtlijn zijn de inhoudelijke beroepsnormen niet opgenomen. Daardoor is het voor verpleegkundigen en verzorgenden niet duidelijk welke eisen worden gesteld aan een verpleegkundige en verzorgende overdracht. Uit de praktijk blijkt dat wijkverpleegkundigen meer informatie nodig hebben dan alleen een overdracht uit het ziekenhuis

Ziekte van Parkinson - Richtlijnendatabas

richtlijn over verpleegkundige en verzor - gende verslaglegging voegt daaraan toe dat de verslaglegging aan moet sluiten bij de fasen van het verpleegkundig proces: gegevensverzameling, vaststellen van ver - pleegkundige diagnoses, opstellen van een zorgplan, uitvoering van de zorg, evaluatie en overdracht ( V&VN, 2011 ) Europese richtlijn en het bij wet BIG behorende Besluit opleidingseisen verpleegkundige 2011, in totaal minimaal 4600 uur theoretisch en praktisch onderwijs. • De onderwijsinstellingen dienen de 4600 uur theoretisch en praktisch onderwijs (waarvan ten minst richtlijn primair bedoeld is voor jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en doktersassistenten in de JGZ. In augustus 2012 is het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gestart met de ontwikkeling van de NHG-Standaard ADHD bij kinderen volgende randvoorwaarden cruciaal voor een effectieve uitvoering van de richtlijn: > Omdat de richtlijn het medisch-biologisch proces van detoxificatie beschrijft, zal de inhoude-lijke uitvoering dienen te geschieden door arts(en) en verpleegkundige(n). > Het proces van detoxificatie dient aansluiting te hebben met behandeling en / of begeleidin richtlijn Verpleegkundige en Verzorgende Verslaglegging (V&VN, 2011) geactuali - seerd. De herziene richtlijn zal in 2018 verschijnen en is bedoeld voor verpleeg - kundigen en verzorgenden werkzaam in alle zorgsectoren. Om rekening te hou - den met de knelpunten die zij momenteel ervaren en om tot een bruikbare richtlijn

Bestel hier de richtlijn voor verpleegkundigen - ParkinsonNe

Checklist Transmurale Verpleegkundige Overdracht Zowel binnen instellingen als in de wijk willen verpleegkundigen er samen zijn voor de palliatieve patiënt en continuïteit van zorg voor de patiënt/ cliënt waarborgen behandeling en de sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding begeleidt betrokkenen. Ten aanzien van de organisatie hiervan volstaat de werkgroep met deze vermelding in de richtlijn, zodat HIV-behandelaars hiervan gebruik zullen maken. Aanbevelingen hoofdstuk 4: Infectiepreventi Geen nieuwe richtlijn mondkapjes, wel leidraad voor verpleegkundigen en verzorgenden 01 februari 2021 De afgelopen tijd werd er veel gesproken over het soort neus-mond-maskers dat zorgverleners zouden moeten dragen, naar aanleiding van zorgen over de Britse variant NEU008 / Parkinson-verpleegkundige / 20-09-2019. 3 Parkinsonverpleegkundige Uw neuroloog heeft u verwezen naar de parkinsonverpleegkundige. Dit is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson. In deze folder vindt u meer informatie over deze ziekte en he

Parkinson - nieuwe multidisciplinaire richtlijn

Verpleegkundige Ziekte van Parkinson. Buitenlandse richtlijn aangepast aan de Belgische zorgcontext. Huisarts, Datum van laatste nazicht van de richtlijn op vlak van toepasbaarheid in de Belgische zorgcontext: 19/12/2017 Aanwezigheid Parkinson-verpleegkundige Het verpleegkundig spreekuur vindt wekelijks op woensdagen plaats van 9.00 uur tot 16.00 uur. Er is ook wekelijks een belspreekuur tussen 13.30 uur en 14.00 uur. Voor informatie en vragen kunt contact opnemen met: Mevrouw S. van Dijk, Parkinson-verpleegkundige

Het verzorgen van deze lijn is een risicovolle handeling en vereist specifieke deskundigheid van de verpleegkundige. Naast het behandelen van de theorie ligt de nadruk tijdens de training op het oefenen van vaardigheden die op de werkplek frequent voorkomen, zoals de verzorging van de insteekopening, het afnemen van bloed en het toedienen van medicatie via een PICC-lijn De Parkinson verpleegkundige heeft een eigen spreekuur, waar u terechtkunt met alle vragen die u heeft rondom Parkinson. Onderwerpen die voorbij kunnen komen zijn bijvoorbeeld de gevolgen van Parkinson, aanpassingen die u eventueel in uw huis kunt maken, bijwerkingen van medicatie en het oplossen van andere problemen De Parkinson-verpleegkundige van Icare kan u helpen om met de ziekte om te gaan. Zij biedt ondersteuning, kennis, aandacht en structuur. Zo zorgt ze ervoor, samen met de mantelzorgers en familieleden, dat mensen met de ziekte van Parkinson zo lang mogelijk prettig thuis kunnen wonen Een speciale parkinson verpleegkundige en de neuroloog zijn vaak de belangrijkste contactpersonen in zo'n team. Zorg dat je weet wie de eerste contactpersoon is bij wie je terecht kunt. En vergeet daarbij ook de huisarts niet! Niet al je klachten hoeven van parkinson te komen

multidisciplinaire richtlijn Leefstijl bij patiënten met een ernstige psychische aandoening, V&VN 2015 6 De rol van casemanager kan door verschillende disciplines met medische of verpleegkundige kenni Parkinson Zorgzoeker. welkom bij de Parkinson zorgzoeker informatie over zorgverleners en zorgactiviteiten in de buurt. snel zoeken op plaats of postcode: vind uw zorg

richtlijn beschrijft de achtergrond, diagnostiek en behandeling en een aantal specifieke aspecten van de ziekte. Voor een aantal algemene onderwerpen die met deze ziekte samenhangen wordt verwezen naar de richtlijn diagnostiek en behandeling van het niet-kleincellig longcarcinoom.1 Voorbeelden hiervan zijn d Verpleegkundige - Richtlijn (7 juli 2008) over het verslag en de FAQ van het verpleegkundig consult. Verpleegkundige - Richtlijn met betrekking tot de verstrekking 'Plaatsing van een verblijfskatheter of van specifiek materiaal dat de toediening van een geneeskundige oplossing in een inplanteerbare kamer toelaat Vastgesteld door LOVI: oktober 2018. Inleiding. Deze toelichting beschrijft de achtergronden van de Verpleegkundige Stappenplannen Infectieziektebestrijding (VSI) en geeft een verantwoording hoe de VSI tot stand gekomen zijn.Voor nieuwe professionals in de GGD infectieziektebestrijding en auteurs van nieuwe of te herziene VSI kan deze toelichting behulpzaam zijn gebruiken, betere praktische bruikbaarheid van de richtlijn, een hoge mate van evidence voor de aanbevelingen in de richtlijn, een vorm van geautomatiseerde ondersteuning voor het gebruik van de richtlijn en een combinatie aan methoden om de richtlijn in te voeren. Naleving van Nederlandse richtlijnen, NIVEL - IQ healthcare 2011

Behandeling copingproblematiek bij de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan deze ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Bij Groenhuysen komt een schat aan kennis en expertise op het gebied van Parkinson samen in het Parkinsonhuys Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, OSA-consulenten, verzekeringsartsen en bedrijfsartsen. Terminologie In deze richtlijn is gekozen voor OSA in plaats van OSAS conform de recente international

Expertfunctie voor verpleegkundige in nieuwe richtlijn

Voor patiënten met een chronische progressieve ziekte zoals Parkinson is goede begeleiding en ondersteuning van groot belang. Hier leest u wat de verpleegkundige consulent voor u kan doen Deze richtlijn dient als leidraad voor de dagelijkse praktijk om zo de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten met (risico op) lymfoedeem te bevorderen. Rond chronische ziekten is op dit moment veel verandering in visie en aanpak gaande Volg de Multidisciplinaire richtlijn Excessief huilen bij baby's. Bij jonge kinderen vanaf ongeveer 6 maanden tot en met 6 jaar en afhankelijk van het slaapprobleem kunnen, graduele uitdoving, positieve routines, geleidelijk veranderen van de bedtijd, of ongemodificeerde uitdoving ingezet worden

Samenvatting Multidisciplinaire Richtlijn Ziekte van Parkinson

richtlijn uit 2004 onverminderd van kracht. Ook is het goed te benadrukken dat de richtlijn zich richt op de behandeling van tabaksverslaving: primaire preventie van roken valt daarmee buiten het kader. Universele preventie komt tot stand door het bijdragen aan de maatschappelijke kennis ove Richtlijn Diabetische retinopathie - geautoriseerde versie Colofon RICHTLIJN ©2017 Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 5 Postbus 20066, 3502 LB UTRECHT 030 28 23 229 secr@niv.knmg.nl www.internisten.nl 10 15 20 25 30 35 Alle rechten voorbehouden In de richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging staan alle regels opgesomd waaraan je je moet houden bij het rapporteren. De richtlijn maakt duidelijk uit welke onderdelen de verslaglegging moet bestaan, wat wel en niet genoteerd moet worden op welke manier Deze richtlijn geeft een overzicht van de kennis op het gebied van de zorg voor patiënten met brandwonden en is een vervolg op de richtlijn Eerste opvang van brandwondpatiënten in de acute fase (1 ste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar een brandwondencentrum Parkinson en MS kunt u contact opnemen met de Parkinson-/MS- verpleegkundige. Zij is aanwezig van maandag t/m donderdag Telefoonnummer: 0229 257566. Indien er niet wordt opgenomen kunt u een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Vermeld daarbij altijd uw telefoonnummer. Wij nemen dan contact met u op

De huidige versie 2.0 van de richtlijn werd in 2009 geschreven door: • M. Keirse, klinisch psycholoog, KU Leuven, België • M.B. Kuyper, huisarts, Nijmegen Commentaar werd geleverd door: • J. van Andel, huisarts , De Bilt • M. Booms, verpleegkundig consulent palliatieve zorg (namens V&VN Palliatieve Verpleegkunde Colofon De richtlijn Amyotrofische laterale sclerose werd in 2005 geschreven door L.H. van den Berg, J.P. van den Berg, J.C. de Goeijen, G.M. Hesselmann en M.B. Kuyper en opgenomen in de eerste druk van het richtlijnenboek van de Vereniging van Integrale Kankercentra

projectnetInzendopgave 252U3 richtlijnen, zorgpaden, zorgprogramma's

De verschijnselen van de ziekte van Parkinson hebben een ingrijpende invloed op vele aspecten van het dagelijks leven . Patiënten, en de mensen in hun naaste omgeving, hebben behoefte aan goede informatie. Bij de Parkinson verpleegkundige wordt u deskundig begeleid en voorgelicht. Klachten. De ziekte van Parkinson verloopt bij iedereen anders Als verpleegkundig specialist (VS) ben je onderdeel van een klein, nauw samenwerkend multidisciplinair team. Je integreert hoog complexe zorg op somatisch en psychosociaal gebied. Op de polikliniek zien we patiënten die voor diagnostiek en behandeladvies doorverwezen worden naar ons tertiaire centrum bewegingsstoornissen en het Alzheimercentrum Dit multidisciplinair team bestaat uit de neuroloog, de verpleegkundig consulenten Parkinson, de neuropsycholoog, de logopedist, de revalidatiearts, de fysiotherapeute en de ergotherapeut. Zij kunnen, ieder op hun eigen terrein, uw situatie als patiënt met de ziekte van Parkinson goed beoordelen en vaststellen welke behandeling op hun terrein nodig is

 • Lely A3 te koop.
 • Bison Kurklijm.
 • Metselen met portland cement.
 • Sportoase Rotselaar.
 • Camping unit.
 • Nd:YAG laser Amsterdam.
 • Piloot worden.
 • DIY tattoo Papier.
 • Broeikaseffect Cartoon.
 • Hetpieterke.
 • YouTube Alpenzusjes.
 • AutoWeek Hyundai Ioniq Hybrid.
 • Mijlpaalkaarten baby zwart wit.
 • Benefiet Only Friends.
 • Kipfilet in de oven Solo.
 • Moreel betekenis.
 • RTL Boulevard presentatoren vandaag.
 • Hygrophila difformis snoeien.
 • Never Ending Story Nederlands gesproken.
 • Afrikaanse lampenkappen.
 • Kind laat telefoon vallen verzekering.
 • Coax kabel dubbel afgeschermd.
 • Luxe draagtassen.
 • Aliens 2017 vluchtelingen.
 • Blauwe bessen struiken kopen Limburg.
 • SovietWomble net worth.
 • Zadeldekje geel.
 • Fiat Punto distributieriem vervangen.
 • HAM Radio vergunning.
 • Happy Pics locaties.
 • Optellen tot 20 met brug.
 • Prognose urineweginfectie.
 • Wiet kopen uit Amerika.
 • Dictafoon online.
 • Quest Historie cadeau abonnement.
 • Rtl nieuws chinees restaurant.
 • KRK Rokit 5 RPG2.
 • L thyroxine hond kopen.
 • Breakfast at Tiffany's song.
 • Partner wil altijd gelijk hebben.
 • Glacier 3000 hangbrug.