Home

Ksyos teleconsult

 1. TeleConsult. Hiermee is ook de behandelrelatie tussen u, KSYOS en uw huisarts betrokken bij het TeleConsult vastgelegd. Vragen of klachten Voor vragen of klachten kunt u zich tijdens kantooruren via 020 - 600 00 60 of via info@ksyos.org wenden tot KSYOS TeleMedisch Centrum
 2. Met Ksyos GGZ ondersteun je op digitale wijze de fysieke consulten in de praktijk. Met beslisondersteuning, blended care, consultatie en verwijzen wordt een behandeling nog efficiënter en kunnen patiënten met behulp van eHealth programma's zelfstandig werken aan hun mentale weerbaarheid, gemonitord door de POH-GGZ
 3. Nooit meer foto's overzetten op je computer. De Ksyos app maakt het gebruik van Ksyos dermatologie eenvoudig en intuïtief. Efficiënt: foto's komen direct in het consult. Praktisch: snel en makkelijk, ook tijdens visites. Betrouwbaar: foto's verzenden via beveiligde verbinding
 4. Reduction in physical referrals to the dermatologist with Ksyos dermatology and dermoscopy. Mental health. Helping patients with their mental health? See our options for blended care and consultation. Cardiology. Make your own digital ECG. Carefully reviewed by the cardiologist afterwards. Ophthalmolog
 5. In de meeste gevallen wordt dat teleconsult gewoon behandeld door de specialist uit het nabijgelegen ziekenhuis. Als die niet beschikbaar is, pakt een andere specialist de aanvraag op. KSYOS is een digitale zorginstelling waar 3.000 medisch specialisten bij aangesloten zijn. Zij behandelen teleconsultaties voor 6.000 huisartsen en 3.000 paramedici

GGZ - Ksyos

Tijdens dit online inloopspreekuur op 15 december van 16.30 - 17.00 uur kun jij al je vragen stellen aan het team van Ksyos Oogheelkunde.. Zorgpad Oogheelkunde. Met het Zorgpad Oogheelkunde bieden we de mogelijkheid aan huisartsen om patiënten met niet-acute oogklachten te verwijzen naar een optometrist in de buurt Om gebruik te kunnen maken van het teleconsult sluiten huisartsen een overeenkomst af met Ksyos. Wanneer dit nog niet is gebeurd, wordt bij het aanklikken van de koppeling automatisch de mogelijkheid aangeboden om dit alsnog te doen Wij bij Ksyos verbeteren de wereld door te beginnen bij gezondheid. Met alle hulp van moderne technologie. Wij zijn ervan overtuigd dat elke Nederlander baat heeft bij de diensten die wij leveren. Als je ziek bent, maar ook als je gezond bent en gezond wilt blijven. Zo houden we de gezondheid van onze kinderen bereikbaar en betaalbaar

Maak Teleconsult Afsl uiten Antwoorden O Notificaties Indicaties Test QuickScreen-HAP QuickScreen-HAP QuickScreen-HAp QuickScreen-HAP Generalistische 3èsis GGZ Datum ksyos . Mu Itizoek B SWNaam/Geb. Datum PATIÈNT Thomas Test Hoevenaars, ] Test Test, T Joep Test Hoevenaars, J Hoevenaars, ] Hoevenaars, ] Status Al les GRADE

KSYOS has been considerably scaled-up since its foundation. KSYOS is part of mainstream service delivery. KSYOS started TeleDermatology Consultation in the Netherlands in 2005. Since then, KSYOS is active in TeleDiagnosis (TeleFundusScreening, TeleSpirometry, TeleECG, TeleHolter ea), TeleConsultation and TeleMonitoring in many medical fields Via deze handige App kunt u snel en gemakkelijk foto's maken en direct inladen in het KSYOS TeleDermatologie Consult. Ook kunnen eerder genomen foto's direct worden toegevoegd. Dit heeft de volgende voordelen voor KSYOS TeleDermatologie gebruikers: •Bespaart tijd, geen foto's meer overzetten op de pc •Foto's direct in uw TeleConsult ingeladen, niet meer zoeken en handmatig foto's.

Dermatologie - Ksyos

Over KSYOS KSYOS TeleMedisch Centrum is een volgens de Wet WTZi toegelaten TeleMedicine zorginstelling die NEN 8028 (Kwaliteitseisen TeleMedicine) gecertificeerd is. Zij richt zich op ontwikkeling, onderzoek en invoering van TeleConsultatie in de reguliere gezondheidszorg. KSYOS TeleCardiologie, TeleDermatologie, TeleOogheelkunde en TelePulmonologie Nieuwe koppeling tussen huisarts en specialist maakt snellere en betere patiëntenzorg mogelijk. PharmaPartners Huisartsenzorg en Ksyos hebben een nieuwe, informatierijke koppeling gelanceerd waardoor huisartsen makkelijker vanuit het patiëntendossier in Medicom een teleconsult kunnen aanvragen of kunnen doorverwijzen naar de specialist in het ziekenhuis.Uit een evaluatie van de. KSYOS breidt momenteel haar dienstenportfolio uit, onder meer naar TeleOogheelkunde. KSYOS TeleOogheelkunde in praktijk. Door gebruik van het KSYOS TeleOogheelkunde® kunnen fundus- en andere oogfoto's van een patiënt inclusief aanvullende gegevens op een veilige manier worden uitgewisseld tussen zorgverleners via internet De POH-ggz kan vervolgens online screening, verwijzing en een teleconsult in één pakket aanbieden aan de patiënt. Tele-ggz wordt enorm veel ingekocht door huisartsen, het overschaduwt zelfs het andere aanbod van Ksyos. Belangrijkste oorzaak van het succes van de e-health voor de POH-ggz is de financiering, volgens Witkamp

Denk aan Figuur 1 het opslaan en versturen van een foto die op Verloop van KSYOS-teleconsulten sinds 2005. een later tijdstip kan worden beoordeeld. Daarnaast is er de interactieve of real-time Bron: cijfers KSYOS TeleMedisch Centrum variant, waarbij vrager en beantwoorder wel plaatsonafhankelijk zijn, maar op hetzelfde tijdstip beschikbaar moeten zijn, zoals bij Het teleconsultatiesysteem. Deze informatie wordt naar de huisartspraktijk gestuurd via een beveiligde verbinding (het KSYOS portaal). De huisarts beoordeelt de foto's. Zo nodig kan de huisarts de foto's doorsturen naar een huidarts (dermatoloog) via een TeleConsult 3 Inhoud 1 Notificati 4 2 Inloggen in het TeleDermatologie systeem 5 3 Het gebruikersmenu 8 4 TeleConsulten beantwoorden 9 5 Raadplegen TeleConsulten 15 6 Afgesloten TeleConsulten 16 7 Instellingen voor afwezigheid 18 KSYOS TeleMedisch Centrum, Amsterdamseweg 206, 1182 HL Amstelveen T +31 (0) , F +31 (0) Inmiddels werkt KSYOS met 5.550 huisartsen, medisch specialisten en paramedici op het gebied van TeleEerstelijnsDiagnostiek, TeleConsultatie en TeleMonitoring. Het heeft contracten met (veel) van 88% van de TeleConsulten, waardoor op termijn de kwaliteit van de eerstelijnszorg toeneemt en het aantal fysieke verwijzingen en TeleConsulten.

Voor deze door KSYOS afgesloten TeleConsulten heeft KSYOS in beginsel geen betalingsverplichting naar de huisarts toe (zie artikel 5.3, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 en 9.13); Indien de huisarts derden inschakelt bij TeleConsultatie, zal de huisarts erop toezien en garanderen dat deze derden zowel bevoegd als ter zake kundig de in deze voorwaarden omschreven werkzaamheden verricht; De huisarts werkt. Internetconsult tussen huisarts en dermatoloog voorkomt driekwart verwijzingen naar ziekenhuis AMSTELVEEN - Door digitale consulten via internet tussen Nederlandse huisartsen en dermatologen hoeft driekwart van de patiënten met huidklachten (bijvoorbeeld eczeem, infecties of goedaardige tumoren) niet doorverwezen te worden naar een specialist in het ziekenhuis Download KSYOS TeleDermatologie apk 1.2.5 for Android. Snel en simpel foto's maken en inladen in het KSYOS TeleDermatologie Consult KSYOS TeleMedisch Centrum | Prof. J.H. Bavincklaan 2-4 | 1183 AT Amstelveen T: 020 - 600 00 60 | F: 020 - 203 11 21 | info@KSYOS.org | www.KSYOS.org Verwijsbrief tweejaarlijkse oogcontrole Geachte heer / mevrouw, Bij Diabetes Mellitus bestaat een verhoogde kans op beschadiging van de bloedvaatjes die het netvlies van uw ogen van bloed voorzien

Home - ksyos

geschoold. Zoals gezegd voorkomt KSYOS dat het merendeel van de twijfelgevallen wordt doorverwezen naar een ziekenhuis, omdat het teleconsult al leert dat dit niet hoeft. Witkamp stelt dat het daarmee ei-genlijk onethisch is om geen gebruik te maken van deze dienst. Het probleem is om nieuwe telediensten te ontwikkelen en aan te tonen dat deze. Leonard Witkamp, Ksyos, Health Valley Event 201

Vanaf nu kunt u snel, gemakkelijk en veilig uw iPhone fotocamera gebruiken voor KSYOS TeleDermatologie en TeleDermatoScopie. Via de KSYOS TeleDermatologie App kunt u direct foto's nemen of eerder gemaakte foto's selecteren en inladen in een KSYOS TeleConsult.Download de gratis TeleDermatologie App hier Foto's direct in uw TeleConsult ingeladen, niet meer zoeken en handmatig foto's [ Vanaf 22 juli kunnen huisartsen afgesloten TeleCardiologie Consulten als EDIFACT bericht naar het HIS verzenden. Daarnaast kan van zowel openstaande als afgesloten TeleConsulten een printversie worden gemaakt. Alle TeleCardiologie gebruikers zijn hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Bron: Ksyos KSYOS werkt daartoe nauw samen met de SHL-Star, het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) en lokale optometristen. Door deze samenwerkingen kunnen diabetespatiënten dicht bij huis gescreend worden, krijgen huisartsen inzicht in de fundusfoto's en heeft de huisarts de mogelijkheid om middels een TeleConsult de lokale oogartsen van het ADRZ te raadplegen

Een Teleconsult is een video- of internetconsult waarbij een patiënt een zorgprofessional raadpleegt of een zorgprofessional een andere zorgprofessional 'spreekt'. Nienhuis (Menzis), Daan Dohmen, algemeen directeur bij Focus Cura en Leonard Witkamp directeur bij Ksyos, aanbieders van eHealthdiensten, deelden tijdens de Masterclass de. U ontvangt een link via de mail. U voegt hier foto's aan toe en vult enkele vragen in over de klacht. Deze informatie wordt naar de huisartspraktijk gestuurd via een beveiligde verbinding (het KSYOS portaal). De huisarts beoordeelt de foto's. Zo nodig kan de huisarts de foto's doorsturen naar een huidarts (dermatoloog) via een TeleConsult

Stand van de zorg 2020. Wij hebben onze jaarlijkse Stand van de zorg gepubliceerd. Daarin reflecteren wij o.a. op de corona-uitbraak en de geleerde lessen In 2005 volgde KSYOS TeleMedisch Centrum, Nederlands eerste virtuele zorginstelling. KSYOS werkt inmiddels met ruim 5300 huisartsen en 2500 medisch specialisten en paramedici op het gebied van telescreening, teleconsultatie en telemonitoring. Sinds 2014 is Witkamp ook bijzonder hoogleraar telemedicine aan de Universiteit van Amsterdam Volgens Leonard Witkamp, bijzonder hoogleraar telemedicine en directeur van KSYOS TeleMedisch Centrum, Indien nodig kan er een teleconsult bij een psychiater in de regio worden geregeld KSYOS Zorg op afstand Ksyos Telemedisch Centrum werd in 2001 opgezet door Leonard Witkamp. Het bedrijf doet teleconsulten, consulten op afstand, bijvoorbeeld voor dermatologie (huidaandoeningen. Dien dan een teleconsult aanvraag in via van Ksyos Telemedisch centrum of via Siilo. Compact en efficient. Samen kiezen we een onderwerp en presenteren tijdens de lunch. Snel en goed advies. Onze medisch specialisten hebben altijd een paar minuten tijd voor u. Antwoord 1 dagdeel

37000 Teleconsulten. Van der Heijden onderzocht samen met anderen de effecten van 37.000 teleconsulten die ruim 1800 huisartsen tussen 2007 en 2010 verrichtten met 166 dermatologen in ziekenhuizen. Dat contact loopt via de beveiligde website van KSYOS TeleMedisch Centrum KSYOS TeleMedisch Centrum | Prof. J.H. Bavincklaan 2-4 | 1183 AT Amstelveen T: 020 - 600 00 60 | F: 020 - 203 11 21 | info@KSYOS.org | www.KSYOS.org Verwijsbrief periodieke oogcontrole Geachte heer / mevrouw, Bij Diabetes Mellitus bestaat een verhoogde kans op beschadiging van de bloedvaatjes die het netvlies van uw ogen van bloed voorzien Klinische Informatiekunde (KIK) 'De Zorg anno 2030' Leonard Witkamp Bijzonder hoogleraar Telemedicine Directeur KSYOS TeleMedisch Centrum Ziekenhuiszorg van de Toekoms Ze kregen de eerste 10.000 euro via teleconsult-aanbieder Ksyos. Die organisatie was ook lid van de Alliantie maar stapte er zelf uit nadat De Kanter en Dekker daar niet meer welkom waren. Hun activiteiten, zoals de website TabakNee, financieren ze tot nu toe uit 'grotendeels eenmalige sponsorbijdragen en particuliere donaties' ogy service was provided by KSYOS TeleMedical Centre, a Dutch health care institution specialising in telemedi-cine.AllGPsreceivedon-sitetraininginclinicalphotogra-phy and the use of the teledermatology system before starting teledermatology. The GPs selected patients with skin conditions that were in their opinion suitable for a teleconsult

Verstuur het TeleConsult door rechtsonder te klikken op [Opslaan & Verzenden]. KSYOS TeleDermatologie is nu klaar voor gebruik. In de gebruikershandleiding vindt u een uitgebreide uitleg over het gebruik van Tele- Dermatologie. 1 Inmiddels zijn meer dan 110.000 TeleOnderzoeken en TeleConsulten verricht via het KSYOS TeleConsultatie Systeem. Onlangs is in de British Journal of Dermatology een artikel verschenen dat aantoont (op basis van 40.000 TeleConsulten uitgevoerd bij KSYOS) dat TeleDermatologie 74% van de fysieke verwijzingen naar de dermatoloog voorkomt, en dat dermatologen de TeleConsulten gemiddeld binnen 4,6. Van der Heijden onderzocht samen met anderen de effecten van 37.000 teleconsulten die ruim 1800 huisartsen tussen 2007 en 2010 verrichtten met 166 dermatologen in ziekenhuizen. Dat contact loopt via de beveiligde website van KSYOS TeleMedisch Centrum

Daarnaast kunnen er nog steeds teleconsulten (Ksyos/Zorgdomein) door u ingestuurd worden. Wij hopen op deze manier een deel van de zorg voor onze patiënten voort te zetten. Behandelinge Teleconsultservice van Ksyos in Prescriptor In Prescriptor is een module aangebracht om teleconsult mogelijk te maken: een TeleMedicine-dienst van Ksyos. TeleMedicine richt zich op snelle en zorgvuldige communicatie van medische dossiergegevens tussen artsen, specialisten en apothekers. Denk hierbij aan het uitwisselen va KSYOS TeleMedisch centrum biedt webapplicaties waarmee artsen onderling consulten kunnen sturen. en het TeleConsult is declareerbaar bij de zorgverzekeraar. Diensten. Voor de applicaties voor verschillende specialismen (zoals dermatologie, oogheelkunde, pulmonologie en cardiologie) zijn functioneel ontwerpen gemaakt Onderzoek onder 38.000 TeleConsulten tussen 2007 en 2010 toont aan dat in de gevallen waarin de huisarts van plan was de patiënt fysiek te verwijzen naar de tweedelijn, TeleDermatologie dit in 74% van de gevallen voorkwam. Bovendien was de gemiddelde antwoordtijd 4.6 uur. Huisartsen gaven een groot leereffect aan KSYOS werkt samen met meer dan 5.000 huisartsen en 5.000 medisch specialisten en paramedici op het gebied van telescreening, teleconsultatie en telemonitoring. In het artikel in Medisch Contact noemt de hoogleraar het succes van telefundusscreening, zoals teleconsulten met huisartsen

De bedrijven Ksyos en TCCN ondersteunen huisartsen bij hun werkzaamheden en voegen op die manier deskundigheid toe aan de huisrtsenpraktijk (en besparen tijd voor de arts en de patiënt). Bij deze twee organisaties zouden inmiddels 5.000 van de 8.500 huisartsen zijn aangesloten. Het afgelopen jaar verdubbelde het aantal door Ksyos uitgevoerde teleconsulten tot ruim 22.000; dat zijn er bijna 90. 'Met ICT wordt zorg efficiënter, sneller, beter en goedkoper' Naar de huisarts voor een verwijzing naar een specialist, maandenlang wachten tot je er terechtkunt, weinig aandacht, hoge rekeningen; in de zorg is ruimte voor verbetering Eerder hebben wij u al geïnformeerd dat Jan van Goyen alle electieve zorg op locatie 100% afschaalt. Als zorginstelling proberen wij de zorg voor onze patiënten, waar we kunnen, zo goed mogelijk te continueren

Betere zorg dicht bij huis met Ksyos Telemedicine in Medico

zorgverzekeraars. ksyos Telemedisch Centrum is met ruim 2.000 huisartsen en 142 aangesloten dermatologen een tweede grote speler op deze markt. Daarnaast kosten van het teleconsult bij de zorgverzekeraar en daaruit worden zowel de huisarts als de der-matoloog betaald 'Met ICT wordt zorg efficiënter, sneller, beter en goedkoper' Naar de huisarts voor een verwijzing naar een specialist, maandenlang wachten tot je er terechtkunt, weinig aandacht, hoge rekeningen.

Bekijk het profiel van Job van der Heijden op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Job van der Heijden heeft 8 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel. Teledermatologie moet gouden standaard worden. Geplaatst op 10 september 2015 door Dr. V.M.R. Heydendael -12854 keer bekeken Als dermatoloog help je tegenwoordig niet alleen de patiënten die je zelf op de poli ziet, maar ook patiënten op afstand, die je nog nooit in levende lijve hebt ontmoet Sinds 2018 werkt dokter Zwartsenburg met dit systeem via Ksyos, De huisarts ontvangt een bericht dat het teleconsult beantwoord is. Het antwoord van de dermatoloog wordt tevens automatisch via een Edifact bericht naar het Huisarts Informatie Systeem verstuurd ZorgDomein of via Ksyos. Na beantwoording van het teleconsult door de dermatoloog ontvangt de huisarts de uitslag via een Edifact bericht retour in het HIS. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HaCa via infohaca@catharinaziekenhuis.nl, of met Dermatologie, telnr: 040 2397270.

Opleidingen details KSYOS TeleMedisch Centrum. Terug. Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider. Hierin leert hij zelfstandig om goede foto's te maken, om een kwalitatief goed teleconsult aan te maken en om geschikte casus te selecteren KSYOS betrekt de optometrist bij TeleOogheelkunde Daarna is het TeleConsult afgerond. Zo krijgt ook een diabetespatiënt bij wie wel een afwijking wordt gevonden snel uitsluitsel KSYOS Thuisconsult maakt het mogelijk om heel gebruiksvriendelijk dermatologische foto's te ontvangen van uw patiënt via een beveiligde verbinding. • Indien nodig gemakkelijk en snel om te zetten in een Teleconsult naar de dermatoloog. Zie onze website voor nadere informatie. www.lankhorst.praktijkinfo.nl. Welkom op onze website. KSYOS TeleMedisch Centrum (TMC) is sinds 2005 de eerste virtuele zorginstelling in Nederland. Het levert TeleMedicine diensten aan huisartsen en medisch specialisten en paramedici. Op dit moment werkt KSYOS samen met 3000 huisartsen en 500 specialisten en paramedici op gebied van TeleDermatologie, TeleOogheelkunde, TeleCardiologie en TelePulmonologie

teleconsulten hadden verwijzing nodig. 3/14 patiënten vonden dit niet nodig. (pre)Maligniteit (8/32), eczeem (6/32) en mycose (3/32) werden achtereenvolgens het meest frequent teledermatologisch gezien. Huisarts en dermatoloog spendeerden 5-10 minuten aan het opstellen en/of beantwoorden van een teleconsult Diagnostische accuratesse Wanneer teleconsulten worden gebruikt voor het stellen van een primaire diagnose zijn de diagnostische accuratesse en betrouwbaarheid van groot belang. In maart 2007 waren 916 huisartsen en 72 dermatologen aangesloten op teledermatologie via KSYOS TeleMedisch Centrum KSYOS TeleMedisch Centrum. In september 2010 waren dit 2784 huisartsen en 185 dermatologen. In de periode maart 2007-september 2010 hadden 1820 huisartsen 1 of meer TD's verzonden naar 166 dermatologen. Gedurende deze periode stopten 67 huisartsen met teledermatologie, en waren 897 huisartsen en 19 dermatologen wel aangesloten o KSYOS TeleConsultation System (23,32,34,53) Netherlands Secured website where PCPs can log in and upload patient information and images that are stored on secured servers. Specialists receive a notification email and log in to same secure site to view referral information. TeleMC (30) Netherland 2 Congresreis TeleConsultatie als Best Practice KSYOS TeleMedisch Centrum Capri, Italië Congres TeleConsultatie als Best Practice Datum 30 september 3 oktober 2009 Plaats Capri, Golf van Napels, Italië Programma Woensdag 30 sept 09 Verzamelen Schiphol Reis Amsterdam - Capri Pizza Donderdag 1 okt. 09 Voettocht Capri Lunch Symposium TeleConsultatie, deel A Diner Vrijdag 2 okt. 09 Symposium.

Aanmelden 'Vragenhalfuurtje Zorgpad Oogheelkunde' - Ksyos

Waar gebeurt de begeleiding bij slaapapneu? Als u last heeft van slaapapneu, is dat erg vervelend. Het slaapcentrum CWZ Nijmegen is ervaren in het onderzoeken en behandelen van uw slaapapneu KNO-artsen, longartsen, neurologen en klinisch psychologen werken binnen het Slaapcentrum CWZ Nijmegen veel samen en hebben regelmatig overleg met elkaar.. CWZ Nijmegen heeft ook de 3 sterren van de. PDF | Background: Teledermatology, the application of telemedicine in the field of dermatology, can be a valuable tool to improve the efficiency of care... | Find, read and cite all the research.

Vernieuwde koppeling Medicom voor snellere en - Ksyos

Telemedisch Centrum Ksyos (www.ksyos.org) is een organisatie die deze communicatie tussen zorgverleners via internet aanbiedt. Als het gaat om bijvoorbeeld dermatologie kunnen foto's van een patiënt, inclusief ziektegeschiedenis, op een veilige manier worden uitgewisseld tussen huisarts en dermatoloog Ksyos bedient meer dan 3000 huisartsen en honderden specialisten in Nederland. Van de teleconsulten die verstuurd worden, wordt voor die patiënten in 74% een ziekenhuisbezoek bespaard teleconsult waren onzekerheid over de betrouwbaarheid . KSYOS-organisatie, die als missie heeft een bijdrage te . leveren aan het toegankelijker maken van de gezondheids-zorg KSYOS TeleMedical Centre, Amsterdamseweg 206 1182 HL Amstelveen, The Netherlands {Leonard Witkamp,l.witkamp}@KSYOS.org Abstract. Telemedicine contributes to efficiency increase and leads to the accelerated development and use of the internet based electronic patient record. The broad use of telemedicine is hampered by rigid decision structures. Diagnostische accuratesse Wanneer teleconsulten wor-den gebruikt voor het stellen van een primaire diagnose zijn de diagnostische accuratesse en betrouwbaarheid van aangesloten op teledermatologie via KSYOS TeleMedisch Centrum. In september 2010 waren dit 2784 huisartsen en 185 dermatologen

Over - Ksyos

van dr. Roegies tracht door middel van teleconsulten hierop een antwoord te vinden. Dit project, reeds tien jaar lopend in Nederland zorgt dat digitale consulten voorzien van beeldmateriaal, bijbehorende anamnese en therapeutische en/of diagnostische vraag veilig worden verstuurd via het software programma KSYOS The objective of the current study was to contribute to effective and qualitative teleophthalmology examination in order to increase telemedicine activities by determining the inter-rater reliability of the diagnosis and management plan between optometrists and ophthalmologists in evaluating eye diseases, and by reporting on performance indicators for efficiency and quality. Therefore, the.

Betere en efficiënte zorg dicht bij huis met Ksyos

Algemeen Gezondheidsinformatie Hyperlinks Dokterscoop Samenwerkingsverband huisartsen Dokterscoop is een huisartsencoöperatie waar de praktijk deel vanuit maakt. De coöperatie is in 2007 door de huisartsen Skarsterlân opgericht als reactie op de politieke beslissing om martkwerking te introduceren in de zorg. Huisartsenpraktijken in de regio werken binnen coöperatieverband samen om zoveel. vens van 19.045 teleconsulten.13 Uit verdere gegevens blijkt dat na een teleconsult in 67% van de gevallen verder verwijzing naar de dermatoloog onnodig is.13 Deze cijfers uit de praktijk komen overeen met de getallen uit de literatuur. 14 Teledermatologie voor-komt niet alleen verwijzingen, maar verbetert ook de kwaliteit va

KSYOS TeleConsultation (NL) - Momentu

Teleconsulten, waarbij een patiënt of hulpverlener langs elektronische weg advies vraagt zonder persoonlijk contact, winnen aan populariteit. Met name in de dermatologie, het Instituut voor Pigmentstoornissen en Telemedisch centrum KSYOS (Telemed J E Health. 2014;20:332-7) Teleconsult - Acute Foto's bron www.Nitel.nl, www.Ksyos.org, courtesy Philips Teleconsultatie Alarmering (Therapie)telemonitoring Trend analyse Vroege telediagnose Predictief management Telehealth . Innovatie naar geïntegreerde acute zorg Optimalisatie van intensieve, acute en subacute zorg voor betere outcome 20 aan UZ Gent anderzijds. Er werd gebruik gemaakt van de software van KSYOS Telemedisch Centrum [2]. Voor en na het project werd bij de artsen een enquête afgenomen, en per teleconsult werd aan artsen en patiënten ook een vragenlijst gegeven. Het effect van teledermatologie op d

van Ksyos TeleMedisch Centrum, het eerste virtuele ziekenhuis in Ne-derland. Het bedrijf doet onderzoek naar Telemedicine toepassingen en implementeert deze. TeleConsult. Uiteindelijk hoeft nu nog maar 4% van deze groep patiënten daadwerkelijk fysiek naar het ziekenhuis directeur KSYOS TeleMedisch Centrum Amstelveen, bijzonder hoogleraar telemedicine, Academisch Medisch Centrum Amsterdam E-HEALTH Zonder budget geen ICT-revolutie in de zorg TE WEINIG GELD BESCHIKBAAR VOOR OPSCHALING VAN E-HEALTH Ondanks inspanningen vanuit het veld blijkt e-health nauwelijks ingebed in de reguliere zorg. Er is namelijk gee Efficiëntieverbetering TeleDermatologie lange termijn Huisarts doet na 3 jaar 40 - 60% minder Teleconsulten dan in eerste jaar 0 5 10 15 20 25 30 2005 2006 2007 2008.

 • Tin waarde Nederland.
 • Apple TV 2e generatie.
 • Spaanse spreekwoorden boek.
 • HG vlekweg 1.
 • Resolutie camera.
 • High tea Nijmegen aanbieding.
 • Tajine kip courgette.
 • Kennispunt MBO Passend Onderwijs.
 • Spirituele betekenis Duizendblad.
 • Milka Oreo max.
 • Fjord paard karakter.
 • Minecraft EnzoKnol EGG WARS.
 • 15 ling.
 • Lijst gevaarlijke honden 2019.
 • Ronde van Nijmegen.
 • Haar in oog baby.
 • Gare paris nord paris est.
 • Nederlandse Fitness uitspraken.
 • Waterpomp GAMMA.
 • Cava pimpen.
 • HartslagNu telefoonnummer.
 • Blaas innervatie.
 • Trein Zweden Lapland.
 • Wennen aan steunzolen.
 • Nachtopvang Amsterdam Leger des Heils.
 • Adoptie ongekend kind.
 • L' Arcimboldo Bologna.
 • Val Valentino.
 • Jelka en Carice van Houten film.
 • Zonnepanelen Gebr sluyter.
 • Hete komkommer.
 • Sony RX100 Mark 6.
 • Niki Nieuwbouw.
 • Faculteit Geneeskunde Nijmegen.
 • Ens Postcode.
 • Seizoensartikelen Action.
 • In welk deel van de plant maakt een plant zijn eigen voedsel.
 • Carpenito 4e druk.
 • Find My phone Android.
 • Piramide Koog aan de Zaan.
 • WOORDENLIJST groep 7 Staal.